Szótár

AGILIS KIFEJEZÉSEK

A

Acceptance criteria
Elfogadási kritérium

Egy termék érintettjei (ügyfelek, felhasználók stb.) által definiált elvárások, feltételek, igények egy fejlesztéssel kapcsolatban. Gyakran használják User Story-k részeként.

Adaptív, empirikus szemlélet, amely igyekszik gyorsan reagálni a változásokra és alkalmazkodni az ügyfél igényeihez.

Szakember, aki az agilis fejlesztési keretrendszerek és szemlélet alkalmazásával kapcsolatos szakértelmével és tapasztalataival segít az érintett szervezeteknek, személyeknek és csapatoknak.

Agile Manifesto
Agilis Kiáltvány

Az agilis szemlélet elveit és értékeit összefoglaló dokumentum.

Az agilis szemlélet elveit és értékeit összefoglaló dokumentum.

Agile mindset
Agilis szemléletmód

Olyan fejlesztési keretrendszerek, és eszközök összessége, melyek az agilis alapelvekre épülnek.

Az agilis megközelítések során alkalmazott tervezési folyamatok és eszközök összessége, mely gyakran eltér a tradicionális tervezési folyamatoktól.

Agile principles
Agilis alapelvek

Az agilis szemlélet alapelvei, amelyek az Agilis kiáltványban találhatók.

Az agilis szemlélet és eszközök alkalmazása a projektekben.

Agile team
Agilis csapat

Agilis szemlélettel működő, jellemzően keresztfunkcionális és önszervező csapat.

Agile transformation
Agilis transzformáció

A hagyományos fejlesztési folyamatoktól, működésről, szemléletmódról való áttérés az agilis szemléletre, mely leggyakrabban szervezeti szintű működésbeli, strukturális és kulturális változásokat is magában foglal.

Agile values
Agilis értékek

Az agilis szemléletet meghatározó értékek, amelyek az Agilis Kiáltványban találhatók.

B

Burn-down chart

Egy grafikon, amely az agilis fejlesztések során megmutatja, hogy a csapat mennyi feladatot teljesített és mennyi van még hátra az adott időintervallumra.

Business value
Üzleti érték

Az üzleti érték, amelyet egy termék vagy funkció hoz az ügyfél számára. Ennek dimenziója nagyon eltérő lehet.

Business agility
Üzleti agilitás

Egy szervezetnek a piaci és környezeti hatásokra való reakcióképességét jelenti.

Egy üzleti szempontból agilis szervezet:

  • a piaci változásokhoz gyorsan alkalmazkodik
  • az ügyfelek igényeit gyorsan és rugalmlasan kezeli
  • szervezeti változásokat hatékonyan valósít meg
  • folyamatos versenyelőnyben van

C

Continuous delivery
Folyamatos szállítás

Az agilis fejlesztések során alkalmazott módszer, amely lehetővé teszi a termék folyamatos (gyakori) szállítását az ügyfél számára.

Continuous improvement
Folyamatos fejlesztés

Egy szervezet, csapat működésének folyamatos fejlesztése empirikus módon.

Continuous integration
Folyamatos integráció

Az agilis fejlesztések során alkalmazott módszer, mely által a fejlesztők által írt kód folyamatosan integrálódik (fordítás, tesztelés, ellenőrzések stb.) a közös kódbázisba.

Continuous testing
Folyamatos tesztelés

Agilis fejlesztések során alkalmazott módszer, amely a tesztelést a fejlesztés megkezdésével párhuzamosan végzi, annak érdekében, hogy biztosítsa a minőséget és a helyes funkcionalitást.

Cross-functional team
Keresztfunkcionális csapat

Olyan csapat, amelyben minden készség és tudás megtalálható, hogy egy projektet szállítson, ezáltal hatékonyabbá téve az agilis fejlesztést. A csapatnak nincs szüksége külsős segítségre. Gyakran a csapattagok több szakterületről érkeznek.

D

Daily Scrum/Daily standup
Napi Scrum/Napi standup

Rövid, max. 15 perces napi megbeszélés a csapattagok között az agilis fejlesztések során, ahol a csapat vizsgálja, hogy az adott cél elérése érdekében terv szerint haladnak-e. Elsődleges célja a transzparencia növelése.

Definition of Done (DoD)

A kritériumok, amelyeket a terméknek, inkrementumnak teljesítenie kell annak elfogadásához.

Definition of Ready (DoR)

A kritériumok, amelyeket a Product Backlog elemeknek teljesíteniük kell, mielőtt a csapat elkezdheti az azokkal való munkát az agilis fejlesztések során.

Az agilis fejlesztések során alkalmazott kulturális és technológiai megközelítés, amely összekapcsolja a fejlesztés és az üzemeltetés felelősségét a termék minél hatékonyabb és gyorsabb szállítása érdekében.

E

Epic

Nagyobb, összetett feladat, amely kisebb elemekre (pl. User story) bontható és akár több iteráción keresztül is megvalósulhat.

Extreme programming (XP)
Extrém Programozás (XP)

A szoftverfejlesztési folyamatok egyik agilis keretrendszere, amelynek célja a minőségi kód létrehozása a fejlesztők közötti szoros együttműködés és a folyamatos visszajelzés révén.

F

Facilitation
Facilitáció

A folyamatok és kommunikáció támogatása leggyakrabban egy csoport vagy csapat esemény során annak érdekében, hogy a találkozó még eredményesebb és hatékonyabb legyen.

Fail fast
Gyors kudarc

Egy agilitás során alkalmazott filozófia, mely azt jelenti, hogy az iteratív fejlesztési ciklusok során a hibákat minél korábban kell felismernünk, hogy minél korábban tudjunk reagálni rájuk és javítani a termék minőségét, az ügyfél elégedettségét és a projekt sikerét.

Feature
Funkció

Az egy adott termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó egyedi igény, jellemző, amelynek célja, hogy az ügyfél vagy felhasználó problémáját részben, vagy egészben megoldja.

G

Generalizing specialist
Általános szakértő

Olyan személy, aki széles körű ismeretekkel rendelkezik az adott szakterületen, de más területeken is van tapasztalata. Az agilis csapatok kialakítása során az ilyen tulajdonságokkal bíró személyek előnyt jelentenek.

H

Hybrid methodology
Hibrid módszertan

Olyan módszertan, mely több módszertan elemeinek ötvözésével kerül kialakításra. Ez lehet agilis, vagy eszközök szintjén akár hagyományos és agilis módszertani elemek keveredése is.

I

Increment
Inkrementum

Agilis fejlesztés során az iterációk során előállított kisebb, önálló termékrészek, amelyek egy nagyobb egészet alkotnak.

Incremental delivery
Inkrementális szállítás

Agilis fejlesztések során használt, a termék folyamatosan növekvő és fejlődő verzióinak, funkcionalitásának rendszeres kiadása.

Information radiators
Információs táblák

Olyan eszközök vagy megoldások, amelyek az adott fejlesztésről vagy munkáról gyorsan és könnyen tájékoztatják az érdekelteket (pl. Scrum tábla).

Iteration
Iteráció

Az agilis fejlesztések során használt általában 1-4 hetes ciklus, amelynek célja, hogy a fejlesztők egy működő, bemutatható Inkrementumot állítsanak elő.

J

Módszer, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a projekt követelményei alapján csak azokat a feladatokat hajtsák végre, amelyek az adott pillanatban szükségesek. Ez segít minimalizálni a felesleges munkát, az időt és a költségeket, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a lehető leggyorsabban reagáljanak az ügyfél igényeire, valamint a változó piaci körülményekre.

K

A folyamatos fejlődés és az apróbb javítások kultúrája a termelési folyamatokban.

Lean alapú vizualizált módszer a folyamatok menedzselésére, mely hatékonyságot és átláthatóságot biztosít. Kezdetben gyártófolyamatok alkalmazása során volt jellemző, de mára agilis termékfejlesztés során is elterjedt lett.

L

A versenyképesség növelése az áramlással, a veszteségek/pazarlások kiküszöbölésével, a minőség fokozásával és az emberek fejlesztésével.

M

Minimal marketable feature (MMF)
Minimálisan piacképes funkció

A legkisebb olyan funkcionalitással rendelkező termék vagy szolgáltatás, amely már piacképesnek tekinthető.

Minimal viable product (MVP)
Minimálisan életképes termék (MVP)

A legkisebb olyan funkcionalitással rendelkező termék vagy szolgáltatás, amelyre visszajelzést tudunk kapni a potenciális felhasználóktól. Még nem feltétlenül piacképes.

Mob programming

Együttműködő fejlesztési módszer, amelyben az egész csapat együtt dolgozik egy számítógépen vagy projektben, hogy növeljék a megértést, minőséget. Leggyakrabban komplexebb feladatok során alkalmazzák, melyhez több csapattag szakértelmére is szükség lehet.

N

Nexus

Scrum-ra épülő skálázási keretrendszer termékszállítási kezdeményezések kifejlesztésére és fenntartására.

O

Stratégiai keretrendszer, amely célkitűzéseket (objectives) és ezek kulcsfontosságú eredményeit (key results) határozza meg, és segíti azok elérését a csapatokban és a szervezetekben. Az OKR módszer célja, hogy az embereket az általános célokra fókuszálja, és a munkájukat hatékonyan összehangolja azok elérésére.

P

Pair programming
Páros programozás

Két fejlesztő közös programozása, gyakori rotációval. Célja a folyamatos review, minőségbiztosítás, valamint a minőség javítása.

Planning poker
Tervezési póker

Játékos módszer az agilis becslésekhez, mely során a csapattagok kártyák segítségével határozzák meg a feladatok méretét.

Üzleti érték szerint priorizált igény-/feladatlista, mely tartalmazza, hogy egy termékhez, szolgáltatáshoz milyen fejlesztések tartoznak.

Product Backlog refinement
Product Backlog finomítás

Üzleti érték szerint priorizált igény-/feladatlista, mely tartalmazza, hogy egy termékhez, szolgáltatáshoz milyen fejlesztések tartoznak.

Egy termék, vagy szolgáltatás üzleti értékéért felelős személy. Feleadatai többek közt az ügyfelekkel, felhasználókkal való kommunikáció, a fejlesztési igények meghatározása és priorizálása, valamint a product backlog kezelése.

Product Roadmap

A termék, vagy szolgáltatás hosszabb távú tervei és annak fejlesztésének magas szintű időterve.

Product Vision
Termékvízió

A termék, vagy szolgáltatás céljainak, értékeinek és irányvonalának rövid leírása. A vízió szolgáltatja a fejlesztés egyik alap bemenetét.

Q

Quick Wins
Gyors eredmények

Stratégia, amely rövid távú célok megfogalmazását és elérését célozza meg. Ezek a célok általában könnyen elérhetőek és gyorsan megvalósíthatóak, és segítenek fokozni a csapat motivációját, az elköteleződést és az eredményességet.

R

Refactoring
Refaktorálás

A kód minőségének javítása újra felhasználásra és bővíthetőségre, célja többek közt a technológiai adósság csökkentése.

Release planning
Release tervezés

A termék, vagy szolgáltatás élesítésének terve, mely akár több kiadásból is állhat.

Retrospective
Retrospektív

Agilis fejlesztések során alkalmazott, jellemzően az iterációk végén megvalósuló visszatekintés. Célja a folyamat és az együttműködés folyamatos javítása.

Retrospective action items
Retrospektív akciók

A retrospektív megbeszélések során felmerült javaslatok és cselekvési pontok.

S

Elsősorban nagyvállalati környezetre fejlesztett skálázott agilis keretrendszer.

Scaling
Skálázás

Az agilis módszertanok alkalmazása nagyobb szervezetekben, jellemzően több csapat agilis működésének összehangolása.

Az egyik legnépszerűbb agilis keretrendszer.

Scrum artifacts
Scrum produktumok

A Scrum keretrendszer által használt dokumentumok, eszközök és elemek.

Scrum board
Scrum tábla

A Scrum keretrendszer által használt munkatábla, amelyen leggyakrabban a feladatok állapota jelenik meg.

Scrum event
Scrum ceremónia

A Scrum keretrendszer által használt események, amelyek strukturáltak, facilitáltak és általában maximalizált, előre meghatározott időtartammal rendelkeznek.

Az együttműködés- és hatékonyságjavulást támogató Scrum szerep. Jellemző feladatai: tanítás, akadályok elhárítása, támogatás, egyéni- és csapatfejlesztés.

Scrum of Scrums

Több Scrum csapat együttműködése során alkalmazható ceremónia, mely célja a csapatok közti transzparencia és folyamatos összehangoltság megteremtése.

Scrum Team
Scrum csapat

A Scrum keretrendszerben működő csapat, melynek tagjai: Fejlesztők, Scrum Master, Product Owner.

Spike

Olyan feladat, mely célja általában egy belső kutatás, vagy kockázat kezelése. A Spike gyakran a sprint backlog részét képezi, megvalósítása a csapat feladata.

A Scrum keretrendszerben maximum 30 napos fejlesztési ciklus, melynek célja egy Inkrementum előállítása.

Sprint Backlog
Sprint terv

Egy adott Sprint-re vonatkozóan a Sprint célt, a kiválasztott Product Backlog elemeket és a Sprint cél elérésének tervét együttesen nevezzük Sprint Backlognak.

Sprint Goal
Sprint cél

Az adott Sprint célja, amelyet az egész csapat megért és ami mellett a csapat legkésőbb a sprint tervezés során elköteleződik.

Sprint planning
Sprint tervezés

A csapat előtt álló sprint tervezésének eseménye.

Sprint Review/Demo
Sprint áttekintés

A Sprint végén tartott esemény, ahol a csapat bemutatja az elkészült munkáját és a Product Owner visszajelzést ad az elkészült eredményekre.

Stakeholder
Érdekelt

Bármely egyén, vagy csoport, aki(k) közvetlen hatással van(nak) a projektre, vagy aki(k)re közvetlenül hat a projekt.

Story map
Történet térkép

Agilis tervezési eszköz, célja az epicek és user story-k feltérképezése, vizualizációja.

Story point
Történet pont

Általában egy adott értékkészletből választható dimenziótlan szám, mely a csapat szerint legjobban körülírja az adott feladat, vagy funkció méretét, komplexitását.

T

Technical debt
Technológiai adósság

Minőségi hiány, amely a fenntarthatóságot nehezíti egy fejlesztés során. Minden fejlesztésnél keletkezik és hosszú távon növeli a karbantartási/üzemeltetési/módosítási költségeket. Fenntartható termékekhez explicit időt kell szánni a fejlesztés során ennek kezelésére.

Test-driven development (TDD)
Teszt vezérelt fejlesztés

A folyamat, amely során először a tesztesetek íródnak meg, majd csak utána következik a fejlesztés.

Time-to-market
Piacra juttatási idő

Egy igény felmerülésétől a fejlesztésen át a piacra kerüléséig szükséges időtartam.

Timeboxing
Időkeret

Időkeretes tervezési módszer, amikor egy adott feladatra, vagy akár találkozóra korlátozott időt határoznak meg, és az adott idő letelte után véget ér a munka. Célja a fókuszáltság és hatékonyság növelése.

U

User acceptance testing (UAT)
Felhasználói elfogadási tesztelés

A jellemzően utolsó tesztelési fázis, amikor a felhasználók/ kulcsfelhasználók ellenőrzik és elfogadják a szoftvert, mielőtt az élesítésre kerülne.

User experience (UX)
Felhasználói élmény

A felhasználói élmény, amely a felhasználó által egy termékkel kapcsolatban átélt érzéseket és élményeket foglalja magában.

User persona
Felhasználói perszóna

Egy érdekelt, vagy inkább jellemzően felhasználó képzeletbeli megtestesítője. Segít megérteni, hogy az adott termék, vagy szolgáltatás milyen felhasználói csoportok számára készül és ezek milyen igényekkel rendelkeznek.

User story

A felhasználói igényeket leíró rövid történetek, amelyek segítik a csapatot a fejlesztési célok megértésében és az igények teljesítésében.

V

Value stream mapping
Értékáram feltérképezés

Az a folyamat, amikor folyamatokat térképeznek fel, hogy láthatóvá váljon, hol áll fenn hatékonysági probléma és hol lehet optimalizálni.

Velocity
Szállítási sebesség

Az a mennyiségű munka, amelyet a csapat egy adott időszakban, általában iterációként végrehajtani képes. Mértékegysége megegyezik a tervezés során alkalmazott mértékegységgel.

W

Way of work (WoW)
Munkamódszer

A csapat által meghatározott, jellemzően testreszabott és folyamatosan javított munkamódszer.

Work in progress (WIP)
Folyamatban lévő munka

A Kanban rendszerben az egyszerre egy állapotban, munkafázisban található elemek, feladatok.

Work in progress (WIP) limit
Folyamatban lévő munka limit

Korlátozás a folyamatban lévő feladatok számára a hatékonyság javítása érdekében. Alkalmazása a Kanban során terjedt el leginkább.

X

Z

TRADICIONÁLIS PROJEKTMENEDZSMENT KIFEJEZÉSEK

A

Assumptions
Feltételezések

Olyan tényezők, amiket a projekttervezés során adottságként feltételezünk anélkül, hogy azt bizonyítanánk. A feltételezések hatással lehetnek a projekt megvalósítására is.

Analogous estimation
Analóg becslés

Becslési technika, mely során hasonló projekt, vagy tevékenység múltbéli adataira támaszkodunk.

B

Baseline
Alapterv

Egy grafikon, amely az agilis fejlesztések során megmutatja, hogy a csapat mennyi feladatot teljesített és mennyi van még hátra az adott időintervallumra.

Business case
Üzleti terv

A projekt indokoltságának és gazdaságosságának értékelése, amely magában foglalja a költségeket, a hasznot és a kockázatokat. Leggyakrabban a projektindítás előtt készül el, a projektindítási döntés egyik fontos bemenete.

C

Change Control Board
Változásfelügyeleti Bizottság

Egy bizottság, amelynek felelőssége a változások felügyelete a projekt folyamán, beleértve a változtatások jóváhagyását és elutasítását.

Cost of Quality (CoQ)
Minőség költsége

A projekt során felmerülő költségek, amelyek a minőség biztosításával és az esetleges hibák javításával kapcsolatosak.

Crashing
Ütemezéstömörítés

A projekt gyorsítása érdekében az átfutási idők csökkentése további erőforrások bevonásával.

Critical path analysis
Kritikus út elemzés

A projekt átfutási idejét meghatározó kritikus folyamatút elemzése, mely a végső szállítási határidő tartásában ad támogatást.

D

Deliverables
Leszállítandók

A projekt eredményeként létrehozott konkrét termékek, eredmények vagy szolgáltatások, amelyeknek összhangban kell lenniük a követelményekkel.

E

Earned value analysis
Megtermelt érték elemzés

Az előrehaladás és a költségvetés összehasonlító elemzése annak érdekében, hogy megállapítsuk a projekt teljesítésének valós előrehaladását és értékét.

Estimation methods
Becslési módszerek

A projekttervezés során használt módszerek, amelyekkel becsülni lehet a projekt költségét, időtartamát és erőforrásigényeit.

F

Fast tracking
Gyorsító párhuzamosítás

A projekttevékenységek párhuzamos végrehajtása a menetrendi határidők betartása érdekében.

Feasibility Analysis
Megvalósíthatósági elemzés

A vizsgálat, amelyet jellemzően a projekt kezdetén végeznek annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy a projekt megvalósítható-e a rendelkezésre álló erőforrások és határidők mellett.

G

Gap Analysis
Gap elemzés

A kezdeti és a projekt által elérendő vágyott állapot közti eltérések, különbségek (gap-ek) vizsgálata.

Gantt chart
Gantt-diagram

Sávos diagram, mely az ütemezéssel kapcsolatos információkat ábrázolja. A tevékenységeket a függőleges, az időpontokat a vízszintes tengelyen jelölik, az átfutási időket pedig a sávok jelzik.

H

Halo effect
Holdudvarhatás

Kognitív torzítás, amikor egy benyomás valamely személyről befolyásolja a vele kapcsolatos ítéletünket. Projektmenedzsmentben tipikus példa amikor egy kiemelkedő teljesítményű csapattagot projektvezetőnek neveznek ki, hiszen a korábbi benyomások alapján azt gondoljuk, más szerepkörben is megállja majd a helyét.

Handover
Átadás-átvétel

A projekt sikeres lezárásának biztosítása, beleértve a projekt véglegesítését, a dokumentáció összeállítását és a projekteredmények átadását az érintett feleknek.

I

Interpersonal skills
Interperszonális készségek

Olyan “puha” (soft) készségeket jelent, amelyek segítenek az egyéneknek hatékonyan kommunikálni, kapcsolatokat kialakítani és kezelni más embereket. Ez magában foglalja többek közt az empátiát, az értő hallgatást, a konfliktuskezelést és a jó csapatmunka képességét is.

J

Job shadowing
Munkakövetés

Az a folyamat, amikor egy személy “követi” és megfigyeli egy másik személy munkáját, hogy tapasztalatokat és ismereteket szerezzen. Projektmenedzsment területen a követelmények pontosabb megértése, vagy a kezdő projektmenedzserek oktatása során alkalmazzák leggyakrabban.

K

Key Performance Indicator (KPI)
Kulcsteljesítmény-mutató

A KPI egy mérőszám vagy indikátor, amely segít mérni és értékelni egy adott cél elérését vagy egy projekt teljesítményét. A KPI-ok általában meghatározott célokhoz vagy teljesítménykövetelményekhez vannak kapcsolva, és lehetővé teszik az eredmények objektív mérését és értékelését.

L

Lag
Késleltetés

Az az idő, amivel egy követő tevékenység az azt megelőzőhez képest halasztva, késleltetve kezdődik.

Lead
Korábbra hozás

Az az idő, amivel egy követő tevékenység az azt megelőzőhez képest előbb, korábban kezdődhet.

Lessons learned

A projekt során szerzett tapasztalatok összefoglalása, amelyeket a későbbiekben, vagy más, jövőbeli projektekben hasznosítani lehet.

M

Milestone
Mérföldkő

Azok a jelentős események a projekt során, amelyek meghatározott eredményeket vagy teljesítéseket jelölnek. A mérföldkövek segítségével a projekt menetrendjét és előrehaladását lehet követni, értékelni valamint az ebből készített mérföldkőterv a felsővezetői beszámolást is támogatja.

Motivational theories
Motivációs elméletek

Az elméletek, amelyek magyarázzák, hogy az emberek motivációjára mik és milyen hatással vannak.

N

Net Promoter Score (NPS)

Egy olyan mérőszám, amely az ügyfelek elégedettségét és lojalitását méri egy vállalat vagy termék iránt.

O

Organizational project management maturity
Szervezeti projektmenedzsment képesség

Magában foglalja a projektmenedzsment folyamatok, eszközök, módszerek, ismeretek és kultúra fejlettségét, valamint a projektek sikeres eredményességének elérését. A szervezeti projektmenedzsment érettség azt mutatja, hogy egy szervezet milyen mértékben rendelkezik a szükséges ismeretekkel, képességekkel és struktúrával a projektek hatékony tervezéséhez, irányításához és megvalósításához.

P

PMBOK Guide
Projektmenedzsment Útmutató

A Project Management Institute (PMI) által kiadott és általánosan elfogadott projektmenedzsment keretrendszer, amely az iparág által elfogadott és bevált gyakorlatokat tartalmazza.

Projektek csoportja, amelyek összefüggnek egy nagyobb cél elérése érdekében. A programok általában hosszabb időtartamúak és külön programvezető kerül kijelölésre élükre.

Project assistant
Projektasszisztens

Az a személy, aki a projektmenedzsert támogatja az adminisztratív feladatok elvégzésében, a dokumentáció és a kommunikáció területén.

Project audit
Projektaudit

Az értékelés, amely során a projektet áttekintik és elemzik hogy a dokumentáció és a projekt megvalósítási folyamata minden elvárásnak megfelel-e.

Project change management
Projekt változáskezelés

A projektben felmerülő változások kezelése és dokumentálása, hogy biztosítsa azok hatékony és hatásos kezelését.

Project charter
Projektalapító dokumentum (PAD)

A dokumentum, adatlap, amely a projekt céljait, az indításhoz szükséges legfontosabb információkat és azon személyeket határozza meg, akik a projekt irányításáért és végrehajtásáért felelősek.

Project closure
Projektzárás

A projekt lezárása, amely magában foglalja a projekt eredményeinek átadását és elfogadását, a projekt dokumentációjának archiválását és gyakran a csapat feloszlatását.

Project communication
Projekt kommunikáció

Az információ áramlásának biztosítása a projekt érdekeltjei között, beleértve a csapatot, a vezetőket és az érintett feleket.

Project compliance
Projekt megfelelőség

A projekt megfelelőségi követelményeinek meghatározása és biztosítása a szabályozások, jogszabályok, szabványok vagy más előírások szerint.

Project constraints
Projektkorlátok

Azok a tényezők, amelyek korlátozzák a projektet és hatással vannak a projektterv létrehozására és végrehajtására, például idő, költség, erőforrások és határidők.

Project coordinator
Projektkoordinátor

Az a személy, aki felelős a projekt koordinálásáért és szervezéséért, a projektcsapat tagjainak és a vezetőségnek a kommunikációval, az erőforrások felügyeletével és a határidők betartásával kapcsolatos teendők ellátásáért. Gyakran alacsonyabb hatáskörrel rendelkezik, mint a projektvezető. 

Project cost planning
Projekt költségvetés tervezése

A projekt költségeinek előre tervezése, valamint a költségek összegyűjtésének és nyomon követésének megtervezése a projekt teljes életciklusára vonatkozóan.

Project deadlines
Projekt határidők

A projektben jellemzően előre meghatározott időpontok, amelyekre a feladatokat be kell fejezni, és amelyekre a projekt egészének le kell zárulnia.

Project documentation
Projektdokumentáció

A projekt során letrejött összes dokumentum, amely magában foglalja a projekttervet, az erőforrásokat, a határidőket, a kockázatokat és az elért eredményeket.

Project documentation review
Projektdokumentáció ellenőrzése

A projekt dokumentumainak alapos ellenőrzése és értékelése annak érdekében, hogy biztosítsuk a teljesítési követelményeknek való megfelelést.

Project execution
Projekt végrehajtása

A tervezett feladatok végrehajtása és az előzetesen meghatározott eredmények elérése a projektterv szerint.

Project integration
Projektintegráció

A projekt összes tudásterületének összekapcsolása és összehangolása annak érdekében, hogy biztosítsa a sikeres teljesítést és a projektcélok elérését.

Project issues
Projektproblémák

Azok a kihívások és nehézségek, amelyek előfordulnak a projekt során, és amelyeknek kezelése szükséges a projekt sikeréhez.

Project Kick-off
Projektindító értekezlet

A projekt első megbeszélése, amely során általában bemutatják a projekt célját, határidejét, résztvevőit, és más fontos információkat.

Project life cycle
Projektéletciklus

A projekt teljes “életének” összessége, beleértve a kezdeti tervezést, az előkészítést, a végrehajtást és a lezárást.

Project management
Projektmenedzsment

Készségek, eszközök, folyamatok összessége, amelyek segítségével tervezik, irányítják és koordinálják a projektet, hogy a kitűzött célok megvalósuljanak.

Project management certification
Projektmenedzsment minősítés

Tanúsítvány, amely igazolja, hogy az egyén sikeresen teljesítette a projektmenedzsment területén szükséges ismereteket és készségeket igénylő vizsgát. A piacon számos minősítés elérhető, eltérő előfeltételek és vizsgák mellett.

A világ legnagyobb projektmenedzsmenttel foglalkozó szakmai szervezete, amely elősegíti és támogatja a projektmenedzsment szakma és az e területen dolgozó egyének fejlődését.

Project Management Office (PMO)
Projektiroda

Az a szervezeti egység, amely felelős a projektmenedzsment folyamatok irányításáért, standardizálásáért és optimalizálásáért. Gyakran Projekt- Program- és Portfóliómenedzsment Irodaként is alkalmazzák nagyvállalati környezetben.

Project management processes
Projektmenedzsment folyamatok

A projektmenedzsment során alkalmazandó folyamatok, melyek szervezetenként és iparáganként eltérőek, testreszabottak lehetnek.

Project management software
Projektmenedzsment szoftver

Az a szoftver, amely segíti a projekttervezést, a projektirányítást és a projekt nyomon követését. Ilyen többek között a MS Project, az EasyProject és a Redmine is.

Project management training
Projektmenedzsment tréning

A projektmenedzsment elméletének és gyakorlatának oktatása a projektmenedzserek, a csapatok és az érintettek számára.

Project manager
Projektmenedzser/ Projektvezető

Az a személy, aki felelős a projekt vezetéséért, a projektterv végrehajttatásáért és a projekt célok eléréséért.

Project monitoring and control
Projekt nyomonkövetés és felügyelet

A projekt előrehaladásának nyomonkövetése, a projektterv betartásának ellenőrzése, valamint a változások kezelése és nyomonkövetése.

Project objectives
Projektcélok

A dokumentált célok és az azok elérésére vonatkozó mérőszámok, amelyeket a projektmenedzsernek és a csapatnak el kell érnie.

Project organization
Projektszervezet

A projektmenedzsment szervezet felépítése, amely magában foglalja a projektmenedzsert, a projektcsapatot és a projektfelügyeletet ellátó személyeket is.

Project performance
Projektteljesítmény

A projekt célkitűzéseinek és követelményeinek megfelelően mérhető eredmények és teljesítmény.

Project performance indicators
Projektteljesítmény-mutatók

A projekt állapotának mérésére és értékelésére használt mértékegységek, amelyek a projekt céljainak és követelményeinek megfelelően vannak meghatározva.

Project phase
Projektfázis

A projekt jellemzően szakmai feldarabolása nagyobb időszakokra, szakaszokra melyek lezárása leggyakrabban mérföldkövek elérésével történik meg.

Project plan
Projektterv

A projekt céljainak, határidejének, erőforrásainak, kockázatainak és az elvégzendő tevékenységek dokumentált terve.

Project planning
Projekt tervezése

A projekt céljainak és eredményeinek, valamint a szükséges erőforrások meghatározása, a projekt időtartamának becslése és a projektterv kidolgozása.

Project portfolio management
Projektportfólió menedzsment

Az a folyamat, amelynek során a szervezet az összes projektjét együttesen kezeli és értékeli, és olyan stratégiát hoz létre, amely segíti a projektportfólió optimalizálását és az üzleti célok elérését, beleértve a priorizálást, az erőforrás allokációt és a projekttervek összehangolását is.

Project progress tracking
Projekt előrehaladás nyomon követése

A projekt előrehaladásának követése a tervhez képest, és az időben történő beavatkozás a problémák vagy a késlekedések kezelése érdekében.

Project quality
Projektminőség

A projekt céljainak és követelményeinek megfelelő minőség biztosítása, a minőségellenőrzés és minőségbiztosítás alkalmazása.

Project quality control
Projekt minőségellenőrzés

A folyamatos minőségellenőrzés és ellenőrzési tevékenységek végrehajtása a projekt életciklusa alatt, annak érdekében, hogy biztosítva legyen a termék vagy szolgáltatás megfelelő minősége.

Project report
Projektbeszámoló

Az a dokumentum, amelyben a projektmenedzser összefoglalja a projekt állapotát, beleértve a célok teljesítését, az elért eredményeket, a költségeket és a kockázatokat.

Project resource planning
Projekterőforrás-tervezés

A szükséges erőforrások tervezése, mint például munkaerő, anyagok és berendezések időzítése és felhasználása a projekt teljes életciklusa alatt.

Project risk
Projektkockázat

A projekt végrehajtása során előforduló lehetséges veszélyek, lehetőségek melyek bekövetkezési valószínűsége és hatása is eltérő lehet.

Project risk management
Projektkockázatok kezelése

A projekt során előforduló lehetséges veszélyek és kockázatok azonosítása és kezelése a projekt sikerének biztosítása érdekében.

Project schedule
Projektütemterv

Az a dokumentált ütemterv, amely lefedi a projekt teljes időtartamát, beleértve a feladatokat és a határidőket.

Project sponsor
Projekt szponzor

Az a személy vagy csoport, aki a projektet finanszírozza, felsővezetői szinten támogatja és gyakran felügyeli.

Project status report
Projekt státuszjelentés 

A projekt aktuális állapotának, előrehaladásának és teljesítményének jelentése a projekt érdekeltjei számára.

Project subcontractors, suppliers
Projekt alvállalkozók, beszállítók

A projekthez kapcsolódó külső felek, akik általában külső erőforrásokat, anyagokat és szolgáltatásokat szolgáltatnak a projekt számára.

Project tasks/activities
Teendők/tevékenységek

A teendők és feladatok, amelyekre a csapatnak vállalkoznia kell a projekt elvégzése érdekében.

Project team
Projektcsapat

A projektet végrehajtó személyek csoportja, akik együtt dolgoznak a projekt céljainak eléréséért.

Q

Quality Management Plan
Minőségmenedzsment terv

A projektmenedzsment terv egyik eleme, mely leírja, hogy a minőségi célok milyen folyamatok, eszközök segítségével, hogyan lesznek elérhetők.

R

Requirements Specification
Követelményspecifikáció

Azoknak a követelményeknek a dokumentuma, amelyeknek az eredményeknek vagy a terméknek meg kell felelniük ahhoz, hogy teljesítse a projekt céljait. Ez a dokumentum meghatározza a termékkel kapcsolatos követelményeket, elvárásokat, beleértve a funkcionális és nem funkcionális követelményeket is.

Reserves
Tartalékok

A projekt költségvetésében szereplő tartalékok, amelyeket az esetleges nem várt, vagy bizonytalan kiadások fedezésére tartanak fent.

Risk response strategy
Kockázatkezelési stratégia

A kockázatok kezelésére vonatkozó terv, amely meghatározása során az előzetesen azonosított kockázatokat, valamint azok lehetséges hatásait és valószínűségét figyelembe véve hatékony megoldásokat dolgozunk ki azok kezelésére.

S

Scope
Terjedelem

A projekt hatóköre, amely meghatározza a projekt tartalmát és terjedelmét. A projekt hatóköre meghatározza, hogy mely feladatokat kell elvégezni, és mit nem a projekt teljesítéséhez. A terjedelem (scope) nem keverendő a céllal (objective).

Situational Leadership
Helyzetfüggő vezetés

Vezetői stílus, amelynek alkalmazása az alkalmazkodóképességen és az érzékenységen alapul, és amelynek célja, hogy a vezető hatékonyan kezelje a változó helyzeteket és a különböző személyiségeket.

Stakeholder
Érdekelt

Bármely egyén, vagy csoport, aki(k) közvetlen hatással van(nak) a projektre, vagy aki(k)re közvetlenül hat a projekt.

Statement of Work (SoW)

A munka leírása, amely a teljesítéséhez szükséges feladatokat és a vonatkozó megkötéseket tartalmazza. Ez a dokumentum leggyakrabban alvállalkozói és beszállítói ajánlatkérések mellé kerül elkészítésre.

Steering Committee
Felügyelőbizottság

Egy csoport, amely felelős a projekt irányításáért, felügyeletéért és döntéseket hoz a projekt stratégiájával, céljaival és erőforrásaival kapcsolatban.

T

Three-point estimation
Három pontos becslés

Becslési technika, mely során három (optimista, realista, pesszimista) forgatókönyv súlyozott átlagolásával becsüljük a várható értékeket.

Triple constraints
Projektmenedzsment háromszög/ Hármas korlát

Az a projektmenedzsment koncepció, amely szerint a projekt eredményessége a költség, az idő és a minőség szoros összefüggésén alapul. Ha valamelyik elem változik, az hatással van a többi elemre is.

U

User acceptance testing (UAT)
Felhasználói elfogadási tesztelés

A jellemzően utolsó tesztelési fázis, amikor a felhasználók/ kulcsfelhasználók ellenőrzik és elfogadják a szoftvert, mielőtt az élesítésre kerülne.

V

Variance analysis
Eltéréselemzés

Techinka, mely segítségével meghatározhatók a tervek és a tényadatok közti eltérések azok gyökérokaival együtt.

W

Waterfall methodology
Vízesés módszertan

A vízesés modell az egyik legelső és széles körben alkalmazott projektmenedzsment módszertan. Korábban a szoftverfejlesztés területén is elterjedt volt, de mivel változékony környezetben kevésbé jól alkalmazható, ma már inkább agilis, illetve iteratív módszertanokat használnak helyette.

WBS dictionary
WBS szótár

A munkalebontási struktúra (WBS) elemeit részletesen leíró dokumetum.

Work Breakdown Structure
Munkalebontási struktúra

Az a hierarchikus felbontás, amely a projekt teljes munkáját kisebb, könnyebben kezelhető részekre bontja, amelyeket könnyebben lehet tervezni, követni és ellenőrizni. A scope meghatározás egyik fontos eszköze.

Work package
Munkacsomag

A munkalebontási struktúra (WBS) alsóbb szintű elemei, melyek megvalósításával jellemzően leszállítandók készülnek el. A munkacsomagok a pontosabb tervezés érdekében tovább bonthatók tevékenységekre, feladatokra.

X

Z