Mi a Maslow-piramis és hogyan alkalmazható?

A Maslow féle piramis magyarázata és alkalmazása

Mi a Maslow-piramis és hogyan alkalmazható?

A motivációkutatás talán egyik legismertebb modellje Maslow szükséglethierarchiája. Ami nem is csoda, tekintve, hogy a mai napig rengeteg területen alkalmazzák. A reklámoktól kezdve a munkavállalók motiválásán át szinte bármelyik önfejlesztő szemináriumig találkozhatunk az elmélettel. A cikkben bemutatjuk a Maslow-piramis legfontosabb elképzeléseit, az egyes szinteket, valamint a modell kritikáját. Végül pedig arról is szó lesz, hogy hogyan alkalmazható a szükséglethierarchia a projektmenedzsmentben, vezetéselméletben. 

Mi a Maslow-piramis? 

Az emberiséget már nagyon régóta érdekli, hogy mi állhat az emberek viselkedésének a hátterében, mi és miért motiválja őket. Ezekre a kérdésekre egy lehetséges válasz a  Maslow-piramis – amelyet érdekes módon megalkotója, Abraham Maslow sosem ábrázolt piramis formájában.

A Maslow-piramis az emberi szükségletek egymásra épülő hierarchiáját mutatja be. Maslow feltevése szerint az emberi szükségletek: 

 • 5 fő kategóriába sorolhatók (amelyet később további 2 kategóriával egészített ki)
 • Ezek között a kategóriák között hierarchikus kapcsolat van
 • A magasabb szinten elhelyezkedő szükségletek csak akkor kerülhetnek sorra, ha az alacsonyabb rendű szükségletek legalább részben kielégülnek

Maslow a szükséglethierarchiát először 1943-ban, a Theory of Human Motivation című könyvében publikálta. A könyv megjelenését követő 10 évben pedig továbbfejlesztette az elméletet, amit 1954-ben még bővebben leírt a Motivation and Personality című könyvében. 

A Maslow-piramis szintjei

A Maslow piramis eredetileg 5 szintből állt, amelyet Maslow később, kutatásai előrehaladtával 3 további szinttel egészített ki. A cikkben a teljesség kedvéért mind a 8 szintről írunk. Lássuk, melyek ezek a szintek! (Az eredeti 5 szintet vastag betűvel szedtük.)

 1. Fiziológiai szükségletek 
 2. Biztonsági szükségletek
 3. Társas szükségletek
 4. Elismerés szükséglete 
 5. Kognitív szükségletek
 6. Esztétikai szükségletek
 7. Önmegvalósítás szükséglete
 8. Transzcendentális szükségletek
a Maslow szükséglethierarchia

Fiziológiai szükségletek

A fiziológiai szükségletek az ember számára nélkülözhetetlen szükségletek, amelyek ha nem teljesülnek, szinte ellehetetlenítik a következő szintre lépést. Mi tartozik ide?

 • Légzés
 • Táplálkozás (Evés-ivás) 
 • Alvás
 • Anyagcsere folyamatok
 • Szexualitás

Biztonsági szükségletek

Ha az előző szint szükségletei teljesülnek, a következő kritikus lépcső a biztonság érzete. Míg ez a régi időkben a konkrét testi biztonságot jelentette, a modern kor fókuszába már inkább az anyagi biztonság kerül. Ide tartozik tehát: 

 • A személyes biztonság, az egészség védelme
 • Pénzügyi, anyagi biztonság 
 • Állami szintű szociális, jogi, stb. háló (megvéd az állam a csalóktól, bűnözőktől szemben, vagy ha beteg valaki)

Szociális azaz társas szükségletek

Ez a szint a valahová tartozás érzéséről szól. Ha nem teljesülnek a feltételek, az egyén előbb-utóbb magányossá válik, szorongani kezd vagy éppen depresszió alakul ki. Ide tartozik: 

 • Család
 • Barátok
 • Tágabb közösség
 • Intimitásra való igény

Elismerés szükséglete

Ennek a szintnek a központi kérdése, hogy környezete elismerje az egyént, aki így értékesnek érezheti magát. Maslow két részre bontotta az ide tartozó szükségleteket:

 • Alacsonyabb szintjén mások elismerésére vágyunk a hírnév, státusz, presztízs
 • Magasabb szintjén pedig kialakul az önbecsülés, önbizalom, függetlenség

Az elismerés szükséglete a gyermekek és kamaszok fejlődésében kiemelt jelentőségű. Ha az egyén ebben az időszakban megkapja a kellő figyelmet és elismerést, akkor egészségesebb önbecsülése alakul ki, ami megelőzi a felnőttkori problémák egy jelentős részét.

Kognitív szükséglet

A kognitív szükséglet a tanulás iránti vágyat, motivációt jelenti. Késztetést a folyamatos információszerzésre, tanulásra. Az egyénnek igénye van:

 • A világ jobb megértésére
 • A saját életében megjelenő, mindennapi ingerek megértésére
 • Arra, hogy tudást szerezzen az őt érdeklő témákról
 • Megismerje a felszín mögötti igazságot

Esztétikai szükséglet

Igény a szépségre, a környezet rendezettségére, a tisztaságra és az egyént körülvevő harmóniára. 

Önmegvalósítás szükséglete

Ez a szükséglet volt eredetileg a Maslow-piramis csúcsán. Azt jelenti, hogy az embernek igénye van arra, hogy kihozza magából a maximumot, folyamatosan feszegesse a határait, és megvalósítsa álmait, elképzeléseit. Ez a szükséglet szinte végtelen arcot ölthet: a művészi tevékenységtől a világ jobbá tételéig vagy a tudományos munkáig. 

Transzcendentális vagy spirituális szükséglet

Maslow későbbi éveiben bírálta a saját önmegvalósításról szóló elképzelését és egy új dimenziót vezetett be az elméletbe. A transzcendentális, vagy spirituális szükségleti szinten az ember meghaladja önmagát és eléri az emberi tudatosság legmagasabb szintjét. Ide tartozik például az altruizmus és a spiritualitás.

Hiányalapú és növekedés alapú szükségletek

A szükséglethierarcha első 4 szintjén található szükségleteket hiányalapú, a magasabb szinten lévő szükségleteket növekedésalapú szükségleteknek is lehet nevezni. Mit jelent ez? 

 • A hiányalapú szükségletek alapvető, ösztönös szükségletek, amelyeket kielégítve csökken a belső feszültség. A kielégítetlenség fokozza a motivációt. 
 • A növekedésalapú szükségletek általában csak a hiányalapú szükségletek teljesülése után következnek, és érdekes módon a kielégülésük is fokozza a motivációt. A végső cél minél többet, minél jobbat kihozni önmagunkból

A Maslow szükségletpiramis kritikái

Érdekes módon a Maslow féle szükséglethierarchiát sosem bizonyították kutatásokkal, amely az egyik alapja a modell kritikáinak. A bírálók másik érve, hogy számos, a hierarchiával ellentmondásos esetet ismerünk, gondoljunk csak szerzetesek aszketikus életmódjára, vagy akár az éhségsztrájkokra. Ezek az esetek azt mutatják, hogy a hierarchia egyes elemei nem feltétlenül épülnek egymásra, tehát megváltozhat teljesülésük sorrendje. 

További kritika, hogy a szükségletek hierarchiája kihagyja a kulturális, valamint életkori sajátosságokat, hiszen bizonyos kultúrákban például a szexualitás teljesen más szinten, más felfogásban érvényesül, vagy az életkor előrehaladtával más késztetések válnak prioritássá. 

Ettől függetlenül azt gondoljuk, hogy a Maslow-piramis a helyén kezelve és figyelembe véve az adott társadalom és korszak egyedi jellemzőit igenis nagyon hasznos eszköz lehet rengeteg területen, így a vezetéstudományban és a projektmenedzsmentben is. 

Maslow-piramis alkalmazása a vezetésben, projektmenedzsmentben

A projekt team megfelelő motiváltsága nagyon fontos tényező a projektmenedzsment folyamatában. Lelkes, elkötelezett csapattagokkal ugyanis sokkal kielégítőbb, jobb projekteredményt lehet elérni.

Összegyűjtöttünk pár tippet, hogy a Maslow-piramis egyes szintjein hogyan motiválhatjuk a projektcsapat tagjait: 

 1. Fiziológiai szint: a megfelelő fizetések és bónuszok meghatározása
 2. Biztonság szintje: a hatékony munkához szükséges eszközpark biztosítsa, biztonságos környezet megteremtése mind fizikai, mind érzelmi szinten
 3. Szociális szükségletek szintje: heti szintű projekt team meetingek, és a projekt mérföldköveinek elérésének közös megünneplése
 4. Elismerés szükséglete: megköszönni a munkát, részvételt, dícséret a kiemelkedő tagoknak. Annak biztosítása, hogy minden csapattag azt érezze, fontos része a projektnek
 5. Kognitív szükséglet: a folyamatos információáramlás biztosítása, know-how átadása, továbbképzési lehetőségek
 6. Esztétikai szükséglet: barátságos, esztétikus munkakörnyezet és munkaeszközök
 7. Önmegvalósítás szükséglete: a feladatok kiosztásánál számításba kell venni a karriercélokat 

Összefoglalva tehát a Maslow-piramis remek alapot nyújt az emberi viselkedés és motiváció megértésére, ami az élet számos területén jól alkalmazható. Természetesen fontos figyelembe venni az adott kulturális és társadalmi környezetet, de a helyén kezelve szinte minden területen, beleértve számos üzleti területet, rendkívül hasznos.