PMI Minősítésekről

A PMI minősítések a legmagasabb szintű egyéni nemzetközi projektmenedzsment akkreditációk, melyek segítségével új lendületet adhat karrierjének, illetve munkáltatóként növelheti projektmenedzsmenttel foglalkozó kollégái piaci értékét.

PMP – Project Management Professional

project management professionalA Project Management Institute (PMI) 1969-es alapítása óta világszerte több, mint 2,9 millió projektmenedzserhez jut el szakmai kutatások, előrejelzések és minősítések segítségével. A PMI legnagyobb múltú minősítése a Project Management Professional (PMP).

A PMP minősítés a projektmenedzserek által elérhető legmagasabb szintű szakmai minősítés, mellyel világszinten több, mint 830.000 fő rendelkezik.

PMP vizsgafelkészítő program

E jogosítvány megszerzésével, a projektvezetők nemzetközileg is elfogadott oklevelet szerezhetnek az alábbi képességekről:

 • a projektért teljes körű felelősségvállalás,
 • összetett, változó területekről érkező csapatok vezetése és irányítása,
 • projektjeinek megalapozott módszertani megközelítéssel történő vezetése.

A fenti cím megszerzésével a minősített szakemberek értéke, eladhatósága, szakmai teljesítménye is növekszik, így az a szervezeti karrierutakba is beépíthető. Magyarországon jelenleg kb. 900 fő rendelkezik PMP minősítéssel, mely szám rohamosan növekszik. A nemzetközi, komplex projektek esetében e minősítés megléte már alapelvárás!

A PMP minősítést olyan tapasztalt projektvezetőknek ajánljuk, akik módszertani ismereteiket kívánják bővíteni, illetve szeretnének nemzetközileg is elismert oklevelet szerezni tapasztalatukról, tudásukról.

Bővebb információ a www.pmi.org/pmp linken található.

CAPM – Certified Associate in Project Management

Certified Associate in Project ManagementA Project Management Institute (PMI) 2003-ban indította útjára a CAPM minősítést, mely háttéranyaga a PMP-hez hasonlóan a PMBOK Guide-ra épül. A CAPM kezdő projektvezetők, projektkoordinátorok és tapasztaltabb projekttagok számára javasolt minősítés, mely a PMP megalapozásához, projektmenedzsment karrier elindításához nagy segítséget tud nyújtani. A minősítés megszerzésének előfeltételeként programunkat a PMI elfogadja, így ez a cím akár előzetes projektmenedzsment tapasztalat nélkül is megszerezhető.

CAPM vizsgafelkészítő program

E minősítés megszerzésével, a projektvezetők nemzetközileg is elfogadott oklevelet szerezhetnek az alábbi képességekről:

 • érti és ismeri a projektmenedzsment folyamatokat,technikákat,
 • érti, ismeri a projektmenedzsment eredménytermékeit, dokumentumait és azok tartalmát,
 • tudja, hogy milyen összefüggések vannak a projektmenedzsment tudásterületek között.

A CAPM minősítést kevesebb tapasztalattal rendelkező kollégáknak ajánljuk, akik strukturált módon szeretnék megerősíteni tudásukat, ismereteiket.

Bővebb információ a www.pmi.org/capm linkeken található.

PMI-ACP – Agile Certified Practitioner

agilis minősítésA PMI-ACP a PMI leggyorsabban elterjedő minősítése. A 2017-es felmérések szerint e minősítéssel rendelkező szakértők érték el a legmagasabb bérszintet. Egyre több szervezetnél ismerték fel, hogy a projekteket már nem csupán egy, egységes irány szerint célszerű megvalósítani, a dinamikus környezetnek köszönhetően egyre több projektben lehet szükség agilis elemek alkalmazására. A PMI-ACP az agilis irányzatok projektben történő alkalmazását állítja fókuszba.

PMI-ACP vizsgafelkészítő program

A PMI-ACP minősítés megszerzésével, a minősítettek nemzetközileg is elfogadott oklevelet szerezhetnek az alábbi képességekről:

 • érti és ismeri az agilis alapelveket és irányzatokat (pl.: Scrum, XP, Kanban)
 • képes agilis csapatokat támogatni, vezetni és fejleszteni,
 • képes a szervezeti agilitás fejlesztésében komoly szerepet betölteni.

A fenti minősítés segítségével a projektvezetők, projektmenedzsment területen dolgozó szakértők bővíthetik eszköztárukat és bizonyíthatják, hogy a hagyományos irányzatok mellett gyorsan változó, agilis projektkörnyezetben is képesek helyt állni.

A PMI-ACP minősítést olyan kollégák számára ajánljuk, akik rendelkeznek projekttapasztalattal és van tapasztalatuk agilis csapatokkal való együttműködésben, valamint ezekről a tapasztalatokról és a szükséges ismeretek meglétéről nemzetközileg elismert oklevelet szeretnének felmutatni.

Bővebb információ a www.pmi.org/pmi-acp linkeken található.

PMI-PBA – Professional in Business Analysis

üzleti elemző minősítésA nemzetközi előrejelzések szerint a következő években a projektmenedzsment mellett az üzleti elemzés szerepe is várhatóan tovább növekszik. A PMI-PBA minősítés fókusza a projekt- és a termék életciklus kezelése a célok, igények, követelmények szempontjából. Az üzleti elemzés komplex projektek esetén kiemelt fontosságú, a BA feladata az igények feltárása, elemzése, üzleti igényekkel való összekapcsolása, a követelmények meghatározása, nyomon követése és változáskezelése.

PMI-PBA vizsgafelkészítő program

A PMI-PBA minősítés megszerzésével a minősítettek képesek lesznek:

 • az érintettekkel együttműködve meghatározni a szervezet üzleti szükségleteit a projekt eredménytermékeinek finomhangolása és az elvárt üzleti eredmények elérése céljából,
 • a projekttel, annak elvárt eredményével szemben támasztott követelmények feltérképezésére, elemzésére, valamint átfogó kezelésére,
 • megfelelő tudás és tapasztalat birtokában számos üzleti elemző eszköz és technika alkalmazására a projektek sikeres végrehajtása érdekében.

A fenti minősítést olyan tapasztalt projektvezetőknek, üzleti elemzőknek ajánljuk, akik a projektek során az igények gyűjtésével, megfogalmazásával, menedzsmentjével is foglalkoznak. Bár a minősítés iparág független, saját tapasztalatunk szerint az így elsajátított készségek, technikák leginkább az informatika, folyamat-, illetve termékfejlesztés területén alkalmazhatóak igazán nagy sikerrel.

Bővebb információ a www.pmi.org/pba linken érhető el.

További információ az előfeltételekről és a vizsgákról
A vizsgákkal kapcsolatos főbb tudnivalók és szükséges előfeltételek összefoglalása:
Tudnivalók a minősítésekrőlPMPPMI-PBAPMI-ACPCAPM
ElőfeltételekEgyetemi, főiskolai diploma esetén 4.500 óra (középfokú végzettség esetén 7.500 óra) projektvezetési tapasztalat az elmúlt 8 évben ÉSEgyetemi, főiskolai diploma esetén 4.500 óra (középfokú végzettség esetén 7.500 óra) üzleti elemzés (BA) tapasztalat az elmúlt 8 évben ÉS1.500 óra agilis projektekben szerzett tapasztalat, ÉS1.500 óra projekttapasztalat, vagy
35 óra strukturált projektmenedzsment oktatás2.000 óra projektekben való részvétel (PMP minősítéssel kiváltható) ÉS2.000 óra projektekben való részvétel (PMP minősítéssel kiváltható) ÉS23 óra strukturált projektmenedzsment oktatás
35 óra strukturált üzleti elemzés (BA) oktatás21 óra agilis irányzatokat lefedő oktatás
Kinek ajánljuk?Tapasztalt projektvezetőknekTapasztalt projektvezetőknek és üzleti elemzőknek (BA) különösen informatikai, folyamatfejlesztés területenAgilis tapasztalattal rendelkező projektvezetőknek, SM-eknek, PO-knak és egyéb szakértőknekKezdő projektvezetőknek, projektkoordinátoroknak vagy projekttagoknak
Vizsga
200 db számítógép alapú tesztkérdés 4 óra alatt angol nyelven
120 db számítógép alapú tesztkérdés 3 óra alatt angol nyelven150 db számítógép alapú tesztkérdés 3 óra alatt angol nyelven
Helyszín
FULBRIGHT COMMISSION 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. BME Z épület
Budapesten több helyszínen vagy akár otthonunkban is.
Vizsga időpontok
Minden hétfő 9:00, szerda 9:00 és 13:30.
Több időpontban, heti rendszerességgel.
Utóvizsga
Jelentkezést követő 1 naptári éven belül, két alkalommal
Vizsgadíj
555 USD
495 USD
300 USD
Sikeres vizsgához szükséges pontszám
Nincs kommunikálva*
Érvényesség
3 év, mely vizsga nélkül 60 PDU gyűjtéssel megújítható
3 év, mely vizsga nélkül 30 PDU gyűjtéssel megújítható
5 év

* Sokan a sikeres vizsgához szükséges pontszámként a 60%+1 pontot hirdetik, helytelenül. A PMI az értékelési módszertanát bizalmas információként kezeli, azt nem adja ki. A legelterjedtebb megközelítés szerint a kérdések nehézségi szint és témakör alapján kerülnek súlyozásra, ami alapján kerül meghatározásra, hogy a vizsga sikeres, vagy sikertelen.

A fenntartás részletei

A fenntartás a CAPM minősítés esetében teendőt nem igényel, 5 évig érvényes, utána a meghosszabbítás újabb sikeres vizsgával érhető el.

PMP, PMI-ACP és PMI-PBA esetében a minősítés 3 éves ciklusok során hosszabbítható meg, PMP és PBA esetén 60-60, PMI-ACP esetén 30 Professional Development Unit (PDU) gyűjtésével. Egy PDU egy óra továbbképzést, ismeretátadást, vagy szakmai tapasztalatgyűjtést jelent.

A fenntartás érdekében PDU-k az alábbi forrásokból szerezhetők:

PMI minősítések

A PDU gyűjtés során az alábbi szabályokra kell figyelni:

 • Továbbképzésből PMP/PBA esetén minimum 35, PMI-ACP esetén 18 PDU gyűjtendő,
 • melyből PMP/PBA esetén minimum 8-8, PMI-ACP esetén minimum 4-4 PDU-nak a stratégiai üzleti menedzsment, vezetői, illetve technikai készségek fejlesztésére kell vonatkoznia.
 • Szakmai munkából egy ciklusban PMP/PBA esetén maximum 8, PMI-ACP esetén maximum 4 PDU szerezhető.
 • A szakmai tudás megosztásából egy ciklusban PMP/PBA esetén maximum 25, PMI-ACP esetén maximum 12 PDU gyűjthető.