Általános szerződési feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint megrendelő a https://promanconsulting.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a honlapunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

1. Szolgáltató adatai:

ProMan Consulting Kft.
Székhely: 1221 Budapest, Tanító u. 15/1a.
Telephely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 29/b.
Cégjegyzékszám: 01-09-293715
Adószám: 25872448-2-43
Levélcím: 1221 Budapest, Tanító u. 15/1a.
Telefon: +36 20 333 0386
Email: info@promanconsulting.hu
Web: https://promanconsulting.hu

Szerverüzemeltetés: DesignABC – Bartal Péter ev.

2. Szolgáltatások köre

Jelen honlapon projektmenedzsment és üzleti workshopokra, tréningekre és egyéb szakmai programokra és tanácsadási szolgáltatásokra van lehetőség jelentkezni, vagy azok iránt érdeklődni.

3. Szerzői jogok

3.1 A programok során biztosított handoutok és egyéb szakmai dokumentumok kizárólag a ProMan Consulting Kft. tulajdona, azok harmadik félre át nem ruházhatók és kizárólag jelentkező saját szakmai fejlesztésére használhatók fel.

3.2 A fentiek (3.1) bizonyítható megsértése esetén Szolgáltató az okozott károk megtérítését követelheti a Jelentkező irányába.

4. Érdeklődés, annak menete

4.1 A ProMan Consulting Kft. által meghirdetett nyílt programok iránt való érdeklődés céljából kitöltött űrlap semmiféle rendelési kötelezettséget nem jelent a látogató számára.

4.2 Az érdeklődés elküldésével a ProMan Consulting Kft.-nak nem áll módjában helyeket fenntartani, így ez önmagában nem minősül sem megrendelésnek, sem szerződésnek.

4.3 Az érdeklődés címen való kapcsolatfelvételt az egyes szolgáltatási aloldalak űrlapján van lehetőség jelezni a kitöltés célja mezőn keresztül.

5. Jelentkezés, annak menete

5.1 A ProMan Consulting Kft. által meghirdetett nyílt programokon a jelentkezés elküldését követő visszaigazolást követően van lehetőség részt venni. A jelentkezés a szolgáltatások aloldalain található űrlapok kitöltés célja mezőn jelezhető.

5.2 A jelentkezéssel a jelentkező vállalja, hogy a kiállított számlát a programot követően kézhezvételtől számított 8 naptári napon belül átutalással kifizeti. Kivételt képez ez alól szerződésben rögzített egyedi megállapodás esete.

5.3 Amennyiben a jelentkező a programot megelőző 10 naptári napon belül a részvételt lemondja, úgy elfogadja, hogy a ProMan Consulting Kft. a program díjának legfeljebb 30%-át kitevő lemondási díjat számlázhat ki. Ez alól abban az esetben felmentést kap a Jelentkező, ha a jelentkezést a következő meghirdetett időpontra halasztja.

5.4 A részvételi díjak nyílt, tantermi képzések esetén tartalmazzák a terembérlet és bekészítés díját is, egész napos program esetén az ebédet is a ProMan Consulting Kft. biztosítja. Online, távoktatású programok esetén a csatlakozáshoz szükséges linket és platformot a ProMan Consulting Kft. biztosítja

5.5 Amennyiben a ProMan Consulting Kft. hibás árat tüntet fel a szolgáltatás mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a szolgáltatás ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy a szolgáltató nem köteles a szolgáltatást a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a jelentkező részére a valós áron történő részvétel lehetőségét. Amennyiben a jelentkező ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

5.6 A jelentkezés menete a szolgáltatások aloldalain található űrlapok megfelelő kitöltésével valósulhat meg. A jelentkező neve, számlázási címe és a program időpontja kötelezően kitöltendő mezők, ennek hiányában nincs lehetőségünk a jelentkezést véglegesíteni.

5.7 A jelentkezés küldését követően e-mailben, vagy telefonon vesszük fel a kapcsolatot a jelentkezővel és igazoljuk vissza a jelentkezést. Visszaigazolás hiányában a jelentkezés nem minősül szerződésnek.

6. Panaszkezelés, garancia

6.1. ProMan Consulting Kft. a felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatos információk hatékony kezelésére Panaszkezelési Szabályzatot dolgozott ki. Jelen Szabályzat a kiadása napjától lép hatályba és betartása a szervezet minden munkatársa számára kötelező érvényű.

6.2. ProMan Consulting Kft.panaszkezelési eljárásáról a felnőttképzésben résztvevők számára a jelentkezéssel egy időben tájékoztatást küld.

6.3. A panaszokat, reklamációkat írásban (levélben, e-mailben), vagy személyesen fogadjuk. A panaszok benyújtása az alábbi adatok megadásával kerül befogadásra:

  • Bejelentő neve
  • Képzés megnevezése és dátuma
  • Panasz (reklamáció) részletes leírása

Személyes, a képzés helyszínén történő bejelentés esetén a panaszt az általunk átadott panaszbejelentő lapon van lehetőség tenni. Az ügyfél kérésére a panaszbejelentő nyomtatványt e-mailben megküldjük számára.

6.4. A beérkező panaszokra – amennyiben a reklamáció jellege ezt lehetővé teszi – azonnal, vagy legfeljebb 1 héten belül írásban válaszolunk.

6.5. A tanfolyamok, képzések ideje alatt az oktatókhoz szóban érkező, szakmai jellegű panaszokat, reklamációkat az oktató lehetőség szerint helyben kezeli, ellenkező esetben a reklamáció tényét és tartalmát feljegyezi.

6.6. A reklamáció jogosságát első szinten az oktató bírálja el és teszi meg a szükséges intézkedést. Amennyiben a reklamáció tárgya meghaladja az oktatók hatáskörét, az elbírálás az ügyvezető hatáskörébe kerül.

6.7. Az el nem fogadott reklamációról is haladéktalanul, írásban kell értesíteni a panaszost, a reklamáció visszautasításának indoklásával.

6.8. A panaszokról ProMan Consulting Kft. nyilvántartást vezet, rendszerünk biztosítja, hogy a beérkező pozitív és negatív (reklamáció) visszajelzéseket egyaránt felhasználhassuk szolgáltatásaink minőségének emeléséhez.

6.9. Jelentkezőnek lehetősége van a szerződést felbontani, ha a szolgáltatás nem felel meg elvárásainak. Felbontással a több alkalmas programok esetében van lehetőség élni, amit jelentkezőnek az első alkalommal szükséges jeleznie. Ezt írásos formában (e-mail) az info@promanconsulting.hu címre van lehetőség elküldeni az okok részletes ismertetésével. Ebben az esetben a ProMan Consulting Kft. azonnali hatállyal felbontja a szerződést és a jelentkező a program további alkalmain nem vesz részt, illetve a ProMan Consulting Kft. semmiféle költségtérítésre nem jogosult. Egy alkalmas programok, illetve halasztott program (5.3) esetén a fent leírtak érvényüket vesztik.

7. Fizetés, számlázás

7.1 Fizetés a program lezárását követően történik számla kiállítását követően. A részvételt és a teljesítés igazolását az elektronikusan kitöltött jelentkezési lapok biztosítják.

7.2 Fizetés banki átutalással a számlán megadott számlaszámra, vagy a program zárásakor készpénzben számla ellenében lehetséges.

8. Kihelyezett programokon való részvétel

8.1 Kihelyezett programjaink szerződési feltételeit minden esetben egyedi szerződésben rögzítjük.

9. Hivatkozás referenciaként

9.1 Jelentkező szervezet tudomásul veszi és vállalja, hogy logója a ProMan Consulting Kft. honlapján a konkrét program közlése nélkül referenciaként felhasználható.

9.2 Amennyiben jelentkező szervezet az ettől való tartózkodást külön írásos formában kérvényezi, a hivatkozástól ProMan Consulting Kft. eltekint.

A ProMan Consulting Kft. a honlap használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, mely részleteit adatvédelmi tájékoztatónk tartalmazza.

10. Adatszolgáltatás

10.1. Jelentkező vállalja, hogy a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet és 2013. évi LXXVII. felnőttképzésről szóló törvényben foglaltak teljesítéséhez a ProMan Consulting Kft. által lejelentendő adatokat ProMan Consulting Kft. kérésére átadja.

Utolsó frissítés dátuma: 2020. december 31.