Projektek teljesítménye világviszonylatban
A projektek 41%-a sikertelenül zárul

Manapság nincs már olyan szervezet, ahol ne jelennének meg kisebb-nagyobb projektek. Ezek sikerét tekintve a nemzetközi felmérések szerint nagyon eltérő eredményeket figyelhetünk meg.

A Project Management Institute (PMI) a világ legnagyobb projektmenedzsmenttel foglalkozó szervezete legutóbbi, 2017. év végi nemzetközi felmérése szerint átlagosan a projektek 68%-a éri el célját, 58%-a zárul költségkereten belül, illetve 51%-a fejeződik be a kívánt határidőig.

Ezek a számok jól mutatják, hogy van még fejlődési lehetőség a projektmenedzsmentben, van lehetőség a fejlődésre. Milyen tényezők segíthetik a projektek sikerességét, mivel tudjuk projektjeink eredményességét javítani?

A projektmenedzsment sikertényezői

Tapasztalatunk szerint a projektmenedzsment sikerét jellemzően 4 elem befolyásolhatja az alábbiak szerint:

 • Projekt- és program és projekt-portfólió folyamatok
  Egységes, transzparens folyamatok egyértelmű felelősségekkel és hatáskörökkel.
 • Szervezeti kultúra és felépítés
  Támogató feladatkultúra, megfelelő governance, érték alapú szemlélet.
 • Projektmenedzsment tudás és készségek
  Erős “hard” és “soft” készségek, projektmenedzsment ismeretek.
 • Informatikai támogatás
  Egyszerű, de támogató informatikai eszköz, mely csökkenti az adminisztrációs terheket.

Hogyan tudunk mi ebben segíteni?

Projektmenedzsment, egyszerűen.

Tanácsadóink, trénereink valós, üzleti projekteket és portfóliókat vezettek közepes és nagy multinacionális cégeknél, így az elmélet mellett nagy hangsúlyt kap a gyakorlatiasság is, nem hiszünk az olyan szakemberekben akik 10 éve láttak utoljára testközelből valós projektet.
Minden esetben konkrét fejlesztési célokat definiálunk és az eszközök alkalmazhatóságát a résztvevők saját maguk is megtapasztalják programjainkon, kerüljük a túlbonyolított megoldásokat, hiszünk az egyszerűség erejében.

Akik minket választottak

Projektek mindenütt

Sok esetben gondot okoz a projektek pontos definiálása. Megközelítésünk szerint projektnek, vagy legalább projektszerű feladatnak nevezhető minden olyan feladat, melynek célja valamilyen újszerű termék, szolgáltatás, vagy eredmény létrehozása, egyértelmű eleje és vége van, illetve a megvalósítás során jellemzően több szereplő összehangolt munkájára van szükség az egymáshoz kapcsolódó feladatok végrehajtása érdekében.

Projektmenedzsment

Mi is tehát az a projektmenedzsment? A nemzetközileg elfogadott definíció szerint a projektmenedzsment a projektkövetelmények teljesítése érdekében végzett tevékenységek során tudás, képességek, eszközök és technikák alkalmazása, bár mi jobban szeretjük az egyszerűbb, a “dolgok megvalósíttatásának tudománya” megfogalmazást.

A projektmenedzsment nem egy explicit tudomány. Nehéz kimondani, de nincsenek olyan megoldások, amik megvalósítása minden esetben sikert eredményez, aminek oka leginkább az oly sokszor emlegetett humán faktorban, környezeti jellemzőkben és kulturális elemekben keresendő. Hogyan lehet tehát egy ilyen nehezen megfogható “tudományt” elsajátítani, fejleszteni?

Miért fontos a projektmenedzsment?

Tudatosan alkalmazott projektmenedzsment segítségével átlagosan négyszer több projekt lehet sikeres, mint ad-hoc megoldások alkalmazása esetén. A testre szabott, megfelelően kiválasztott és alkalmazott megközelítések, módszertanok a jó csapatokat nagy mértékben képesek szolgálni, támogatni.
A probléma gyökere

Annak érdekében, hogy hatékony fejlesztés valósulhasson meg, minden esetben a probléma mögé kell nézni. Vajon mi okozza a nehézségeket? Ez jellemzően több okra vezethető vissza, de jó hír hogy megfelelő eszközökkel minden fent említett elem javítható.

 • Ad-hoc szervezeti folyamatok, módszertanok, gyakorlatok
  Ad-hoc működés, vagy nem megfelelő szervezeti alkalmazás esetén egy egységes, ám mégis megfelelően rugalmas projektmenedzsment folyamat kialakítása, bevezetése, annak folyamatos működtetése, vagy akár egy projektiroda létrehozása komoly segítséget jelenthet.
 • Motiváció hiánya
  Motiváció hiánya esetén már létező projektalapú érdekeltségi rendszerek, megfelelően felépített karrier utak, fenntarható, nem az érintettek rövid távú “kifacsarásán” alapuló megközelítések jó eredményeket jelenthetnek.
 • Céltalanság
  Céltalanság esetén érdemes megvizsgálni, hogy az igények előkészítése, megfogalmazása, szervezeti stratégiához való illesztése megfelelő mértékű-e. Egy jól előkészített projektötlet rengeteg későbbi fejfájástól szabadít meg minket.
 • Projektmenedzsment tapasztalat, tudás és készségek hiányossága
  Végül, de nem utolsó sorban a projektmenedzsment tudás, készségek hiánya esetén értelemszerűen ezek fejlesztése ajánlott. Ezek a fejlesztések nem csupán a hagyományos értelemben vett projektvezetők számára, hanem a projektben dolgozók, közreműködő szereplők számára is kritikus. Az ilyen jellegű fejlesztéseket véleményünk szerint mindig előre definiált célok mentén, a megfelelő megközelítésre és szerepre érdemes szabni.
Projektmenedzsment trendek és irányzatok

A projektmenedzsment alapjait az 1900-as évek elején egy bizonyos Henry Gantt, a Gantt diagram megalkotója fektette le, majd ez az 1950-es években kezdett el igazán modernizálódni. Az ad-hoc projektmenedzsment ez idő alatt egy önálló, tanulható szakmává fejlődött, mely kezdetben vízesés modell alapon terjedt el, majd ez később egyre bővülő módszertani elemekkel fejlődött tovább. A mai modern projektmenedzsment megkülönböztet agilis és tradicionális irányzatokat, utóbbiba beleértve a vízesés, az iteratív és az inkrementális megközelítéseket is.

Nincs egy előre meghatározott módja annak, hogy projektjeink sikeresek legyenek, illetve a projektek eltérő jellege miatt a jövőben a projektvezetőknek még szélesebb eszköztárral, készségekkel, kompetenciákkal kell majd rendelkezniük. Annak érdekében, hogy a projektvezetők a csapattagokkal közös nyelvet beszéljenek, illetve hogy értsék, ismerjék a fontosabb folyamatokat, egyes projektmenedzsment képzések számukra is komoly támogatást biztosíthat.

Projektmenedzsment képzés
Mik a projektmenedzsment képzés előnyei?

Projektmenedzsment képzéssel egy sor előnyre tehetünk szert csapat, egyéni, illetve szervezeti szinten is. Az ebben rejlő lehetőségek a teljesség igénye nélkül, projektmenedzsment képzéstől függően az alábbiak lehetnek:

 • Közös nyelvezet megteremtése
  A projektben résztvevők egységes, közös nyelvezetének megteremtése, az érintettek által használt kifejezések azonos értelmezése.
 • Tudásátadás
  A tréner és a résztvevők tapasztalatainak megosztása, jó gyakorlatok szerzése.
 • Készségek fejlesztése
  A projektek során adott szituációkban alkalmazható készségek, gondolkodásmód, megközelítések erősítése (pl.: projektvezetés, kommunikáció, érintettekkel való együttműködés).
 • Szerepek, felelősségek tisztázása
  Kihelyezett programokkal elérhető, hogy a résztvevők nemzetközileg is bevált gyakorlatok mentén, közösen határozzák meg a jövőbeli működés kereteit, beleértve azt is, hogy ki miért felelős egy projektben és kinek milyen feladata, hatásköre van azok életciklusa során.
 • Egyéni fejlődés, karrierpálya erősítése
  Manapság egyre nagyobb az igény a jó projektvezetők iránt. Bizonyos esetekben a továbblépést nemzetközileg is elismert bizonyítványokkal, vagy továbbképzéssel érhetjük el.
 • Együttműködés fejlesztése
  Szorosan kapcsolódik a szerepek, felelősségek témához, a projektek során kritikus, hogy a projektben dolgozók képesek legyenek a közös célok érdekében együttműködni.
 • Gyakorlati alkalmazás
  Bizonyos helyzetekben az olyan jellegű projektmenedzsment képzések lehetnek igazán eredményesek, ahol a résztvevők konkrét eszközöket, technikákat próbálhatnak ki szimulált helyzetekben, projektekben. Ennek segítségével gyakorlatban is megtapasztalhatják ezek előnyeit, korlátait és eredményeit, mellyel kapcsolatban a szakértőtől azonnali visszacsatolást is kapnak.
Projektmenedzsment minősítések szerepe

A megbízók egyre inkább elvárják, hogy a projektvezetők nemzetközileg is elismert minősítésekkel rendelkezzenek. Ezek az oklevelek bizonyítják, hogy projektmenedzserként releváns tapasztalattal, tudással és eszköztárral rendelkezünk.

A piacon több értékes minősítés is elérhető, A projektmenedzsment minősítések megléte erősíti, magasabban pozicionálja a projektvezetőt, szervezetek számára azok megszerzése a karrierutakba építhető és növeli a projektmenedzserek piaci értékét is.

Mi a világ legnagyobb projektmenedzsment szervezete, a Project Management Institute (PMI) által kiadott projektmenedzsment minősítésekre tettük le voksunkat, a hazai piacon egyedülálló módon, alvállalkozók bevonása nélkül vagyunk képesek a CAPM, PMP, PMI-PBA és PMI-ACP vizsgákra is felkészíteni ügyfeleinket.

Segítünk a választásban

Projektmenedzsment képzés választása
Amennyiben mégsem tudna dönteni, keressen minket díjmentes konzultáció céljából!
Hogyan válasszak partnert a projektmenedzsment képzésekhez?

Egy bizonyos ponton túl a szervezeti belső tudásmegosztás mellett projektmenedzsment képzések tekintetében szükség lehet külső, tapasztalt szereplők bevonására is. Ez a választás sokszor nem könnyű, hiszen egyre több szervezet ajánl ilyen jellegű szolgáltatásokat. Milyen szempontokat lehet érdemes figyelembe venni a választás során?

 • Gyakorlati tapasztalat
  A legfontosabb, hogy a kiválasztott tréner rendelkezzen gyakorlati tapasztalattal. Véleményünk szerint nem lehet úgy hitelesen projektmenedzsment képzést tartani, hogy a szakértő csak elméletben ismeri a projektvezetést, nem rendelkezik saját tapasztalattal.
 • Projektmenedzsment minősítések
  Vizsgafelkészítő programok esetén kiemelt fontosságú, hogy a kiválasztott trénernek legyen saját vizsgatapasztalata, tudja hogy mik az aktuális irányok a vizsgakérdésekkel kapcsolatban, ennek hiánya nagy fokú bizonytalanságot eredményezhet a program sikerét tekintve.
 • Tréneri kompetenciák
  A projektmenedzsment képzések a legritkább esetben előadások. A programok során kiemelt figyelmet célszerű szentelni a résztvevők bevonására, a folyamatos visszacsatolásokra és a tapasztalat alapú tanulásra is. A képzések során gyakran van szükség worksop vezetési, egyéni, vagy csoportos coaching eszköztárra is, így fontos, hogy a tréner megfelelő kompetenciákkal rendelkezzen.
 • Kémia
  Mi minden esetben javasoljuk, hogy a résztvevők, de minimum a megrendelő személyesen is találkozzon a trénerrel. Kiemelten fontos, hogy a programvezető és a résztvevők “azonos hullámhosszon legyenek”.
 • Rugalmasság
  A projektmenedzsment képzések során gyakran változnak fókuszok, merülnek fel gyakorlatias kérdések, melyekre a trénernek megfelelően kell reagálnia. Fontos, hogy a programvezető ne csupán egy statikus, kőbe vésett tematikával érkezzen, hiszen a cél minden esetben a résztvevői igények kiszolgálása.
Projektmenedzsment ügyfelek
Folyamatosan mérjük teljesítményünket, résztvevőink 10-es skálán értékelik programjainkat, melyek százalékban kifejezett átlagos értékei az alábbiak.
Elégedettség 94%
Szakmai színvonal 95%
Tréner munkája 92%

Testre szabott projektmenedzsment képzések fejlesztése

Testreszabott projektmenedzsment képzés

Nyílt projektmenedzsment képzések

Program neveCélja
PMP vizsgafelkészítő programA résztvevők sikeres PMI-PMP vizsgát tegyenek
CAPM vizsgafelkészítő programRésztvevők sikeres CAPM vizsgát tegyenek
PMI-PBA vizsgafelkészítő programA résztvevők sikeres PMI-PBA üzleti elemzés vizsgát tegyenek
PMI-ACP Agile Certified Practitioner vizsgafelkészítő programA résztvevők sikeres PMI-ACP agilis projektmenedzsment vizsgát tegyenek
Agilis projektmenedzsment alapokA résztvevők megismerjék az agilis projektmenedzsment alapjait és elsajátítsák az agilis gondolkodásmódot
Projektszimuláció Product Owner szerepbenA résztvevők gyakorlatban is kipróbálják az agilis projektek során alkalmazható tervezési és előkészítési technikákat
Scrum Master szerep és gyakorlati eszköztárRésztvevők elsajátítsák és sikeresen alkalmazzák a scrum master és agilis coaching eszközöket
Agile coachingRésztvevők agilitásának, eszköztárának és napi működésének támogatása egyéni célok mentén

Kapcsolat