Coaching szolgáltatások

Mit jelent a coaching?

A coaching egy célorientált, megoldásközpontú segítő folyamat. A coach kreatív eszközökkel és perspektívaváltást segítő kérdésekkel támogatja ügyfelét a számára legmegfelelőbb megoldások és cselekvési tervek kialakításában, önismerete, szakmai működése fejlesztésében.

Coaching szolgáltatásainkat egyéneknek és szervezeteknek egyaránt ajánljuk. Egyéni coaching üléseket illetve csoportos coachingot is akkor érdemes igénybe venni, ha olyan új szemléletmódra van szükség, ami segít visszanyerni a cselekvőképességet változékony, turbulens helyzetben, ha új lendületre van szükség egy megszokott környezetben, vagy ha az egyén, illetve a csoport fejlődésében szeretnénk új lehetőségeket megismerni és ezek mentén a status quo-t megváltoztatni.

A coaching foglalkozások alkalmával lehetőség nyílik a már létező erőforrások felkutatására, az egyéni és csoportértékek, illetve résztvevők számára hiteles célok megfogalmazására, és ezt követően egy cselekvési terv kidolgozására, fejlesztésére, utánkövetésére. Emellett, egy olyan megoldásfókuszú szemléletmóddal ismerkedhetnek meg a kliensek, mely támogatja őket abban, hogy az általuk kitűzött célok felé lendületesen, energikusan tudjanak haladni, legyen szó mindennapi interakciókról, szakmai fejlődésről, új karrierutak kereséséről, az osztályok közötti kapcsolat megerősítéséről, hatékonyságnövelésről vagy a vezetői készségek megerősítéséről.

Szervezetek, csapatok számára ajánljuk, ha a cél:

 • reziliencia, hatékony önszerveződés, cselekvőképesség visszanyerése turbulens, változékony időszakban
 • partneri együttműködés kialakítása
 • szakterületi határokon átívelő együttműködés kialakítása, megerősítése projektcsapatoknál és munkafolyamatok résztvevőinél
 • bevonó szervezeti kultúra megerősítése
 • szervezeti értékek megerősítése, tudatosítása, továbbfejlesztése
 • csoport fejlődésének, együttműködésének támogatása

Egyének számára ajánljuk, ha a cél:

 • reziliencia, hatékony önszerveződés, cselekvőképesség visszanyerése turbulens, változékony időszakban
 • hatékony interakciók kiépítése a munkatársakkal, vezetőkkel
 • szakmai fejlődés egyénre szabott utánkövetése, támogatása
agile coaching

Az igénybevehető coaching formátumok

Az alábbi szolgáltatásainkat azzal a céllal hoztuk létre, hogy résztvevőink az alapkészségek elsajátításán túl személyes támogatást kaphassanak a megszerzett tudás magabiztos gyakorlati alkalmazásában, és minőségi szakmai tevékenységet tudjanak folytatni a mindennapokban.

Támogató környezetet biztosítunk ügyfeleinknek, melyben a vezetői, csapat- és egyéni-szintű fejlődés egyaránt teret kap, így erősítve az együttműködésre való hajlandóságot, a kommunikációt, a tudásmegosztást, az önszerveződést és az innovációt.

A coaching alkalmak a megoldásfókuszú gondolkodás és a fejlődés-szemlélet alapjainak gyakorlati alkalmazásában is segítik a résztvevőket. Az alábbiakban legnépszerűbb coaching és mentoring folyamatainkat mutatjuk be, azonban igény szerint szívesen teszünk javaslatot az alábbi szolgáltatások kombinációjára, illetve testreszabott téma feldolgozására egyénileg meghatározott időkeretben.

Legnépszerűbb választható coaching és mentoring formátumok:

Vezetői coaching – egyéni ülések:

Vezetőknek kidolgozott coaching folyamatunk során a vezetői eszköztár hatékony gyakorlati alkalmazásában támogatjuk ügyfeleinket egy személyre szabott fejlődési és cselekvési terv kidolgozásával és ennek utánkövetésével.

A személyre szabott ülések leggyakoribb témái:

 • a megoldás fókuszú munkakörnyezet dinamikája
 • a mindennapi interakciók fejlesztése, reziliencia
 • a személyes vezetői erőforrások diagnosztizálása,
 • a kollégák hatékony támogatásának eszközei,
 • a konstruktív kritika adásának és fogadásának alapjai,
 • beosztottak önszerveződésének támogatása,
 • egyéni szakmai kihívások, jövőkép

Időigény: kb. 30 perc ingyenes előkészítő beszélgetés, ezt követően választott számú alkalommal 90, ill. 60 perces ülés áll a kliens rendelkezésére

Szakmai Coaching – egyéni ülések:

A megoldásfókuszú Brief Coaching eszköztárával támogatjuk ügyfeleinket annak érdekében, hogy szakmai életükben nehézséget jelentő helyzetből gyorsan kimozduljanak és újra kreatív, motivált tevékenységet folytathassanak olyan témákkal kapcsolatban, mint:

 • a munkahelyi interakciók fejlesztése,
 • személyes reziliencia,
 • motiváció, munka-élet egyensúly,
 • konfliktuskezelés,
 • jövőkép kidolgozása, és előrelépések meghatározása

Időigény: kb. 30 perc ingyenes előkészítő beszélgetés, ezt követően választott számú alkalommal 90, ill. 60 perces ülés áll a kliens rendelkezésére

felsővezető coaching

Csapatcoaching workshop sorozat

A team coaching során a résztvevők támogató környezetben találhatnak közös, kreatív megoldást a csapatot érintő témára, illetve képesek lesznek reziliensebb, együttműködőbb csapatként funkcionálni.

 

A workshop sorozat állomásai:

A 6 db 2 órás workshop sorozat célja, hogy magas teljesítménnyel dolgozó, önszerveződő, önmagukat folyamatosan fejlesztő csapatok kialakulását támogassunk a szervezeten belül az alábbiak szerint:

Csapatvízió kialakítása: A közös vízió a produktív és pozitív csapatidentitás kialakításának első lépése.

Interakciók fejlesztése: A workshop eredményeképp a csapat tudatosabban tudja vizsgálni a napi munkát kísérő szóbeli interakciókat, és megismeri a kompetenciaérzet és együttműködési hajlandóság növelését segítő technikákat.

Folyamatok, elvek, értékek: a közösen tisztázott folyamatok, elvek és értékek segítenek abban, hogy a csapat saját működésének irányt adjon, tisztázódjanak a csapattagok felelősségei.

Erősségek és kihívások: Az erősségek és gyengeségek, kockázatok és lehetőségek közös, transzparens meghatározása a csapattagok egymás iránti bizalmát növeli, segít a közös fejlesztési prioritások meghatározásában, és rendszerezett alapot nyújt a közös fejlődéshez.

Munkamódszerek kialakítása: Segít, hogy a csapat megfogalmazza saját módszereit, eszközeit, hogy az általuk meghatározott célokat, víziót megvalósíthassák.

A csapatműködés vizsgálata: A csapat megtanulja a folyamatos önvizsgálathoz és a változásokhoz való alkalmazkodás egyszerű módszereit. A csapatfejlődés harmadik és negyedik szakaszát támogatja, a szabályozási és a produktív fázist.

csapat coaching

Intenzív Csapat coaching

A 2 napos intenzív team coaching célja, hogy támogassa a csapatot abban, hogy egy őket érintő témában eljussanak az aktív, előremutató cselekvés szintjére.

Időigény: 2 nap, + 1 opcionális 2 órás utánkövető alkalom

Ajánljuk ezt a szolgáltatásunkat újonnan induló csapatoknak, illetve olyan csapatoknak, akik szükségét érzik, hogy szakmai együttműködésüket új alapokra helyezzék, motiváltabban, bizalmasabb légkörben, egymást támogatva végezhessék a mindennapi tevékenységeiket.

A két napos program során felmérjük az egyéni szükségleteket, célokat a csapat indulásával, egyéni témájával kapcsolatban, majd egy gyakorlatsorozat segítségével támogatjuk ezek közös nevezőre hozását, a sikerkritériumok meghatározását, egyezségek kialakítását, illetve egy akció terv megalkotását. A folyamat során a résztvevők elsajátítják a megoldásfókuszú gondolkodás alapjait is, ami segítségükre lesz abban, hogy a 2 nap folyamán és azt követően együttműködőbb, támogatóbb légkört tudjanak létrehozni a szakmai környezetükben.

A két napos program célja az is, hogy fókuszt kapjon az a szemléletmód, amiben csapatként:

 1. az önszerveződéssel létrejövő változásokat tudatosan támogatják
 2. a célok eléréséhez a kapcsolatok, kommunikáció megerősítésével járulnak hozzá
 3. a különböző preferenciákat értékelik és elismerik
 4. a jövőre és a megoldásokra fókuszáló interakciókat részesítik előnybenele

Projekt mentoring

Tradicionális projektkörnyezetben hatékony támogatást jelenthet projektvezetők támogatására a projekt mentoring.

Hagyományos projektek során egy adott, konkrét projekt élére kinevezett projektvezető mellé egy tapasztalt projekttanácsadót, mentort rendelünk, aki folyamatosan, on-the-job jellegű támogatást nyújt a projektvezető számára. Az ilyen jellegű támogatás során a legjobb gyakorlatok, saját tapasztalatok és tudás megosztása, valamint szakmai jellegű tanácsadás is megvalósulhat a mentorált igényei mentén. Ezzel a mentorált projektvezető képessé válik a nehéz helyzetek azonnali kezelésére és a fejlődésre is.

agile coaching

Agilis csapatok esetén a hagyományos mentoring feladatokat kiegészíti egy coaching jellegű támogatás is, mely során az iteratív működéshez igazodva az agilis alapelvek mentén többek közt olyan témákban nyújthat a coach támogatást, mint:

 • Ceremóniák facilitálása (tervezés, napi standup, refinement, review, retrospektív)
 • Roadmap kialakítás és product owner támogatás
 • Scrum masteri feladatok ellátása és fokozatos átadása
 • Csapatdinamika és fejlődés támogatása
 • Coaching technikák átadása
A fentiek tipikusan agilis transzformációk során is komoly segítséget nyújthatnak, melyek segítségével a csapatok, valamint az őket támogató érintettek együttműködése, agilis szemlélete és gyakorlati tapasztalata is fejleszthető.  
agilis coaching

Shadowing

A shadowing keretében egy munkatárs napjait követi végig a tanácsadó, hogy minél jobban megismerje, feltérképezze kommunikációját, kapcsolati hálóját, szokásos viselkedésmintáit, napi rutinját.

Antropológiai szemléletű vizsgálatunk célja, hogy ügyfelünk egy külső szemlélő perspektívájából kapjon visszajelzést mindennapi munkavégzésére. A megfigyelést követően elemezzük a felismert mintákat, a szokásos napi feladatokat, helyzeteket, közös reflexió keretén belül dolgozzuk fel, értékelve ezzel a napi rutinban automatikussá vált, esetenként problematikus helyzeteket, majd megoldásfókuszú kérdések segítségével fejlesztési tervet, megoldási javaslatokat, sztenderdeket alakítunk ki.

Célunk, hogy tudatosítsuk azokat a döntési pontokat, helyzeteket, amelyek megváltoztatásával jelentősen javul a napi munka minősége, így ezek kezelésével pozitív hatás érhető el egyéni szinten és jelentős munkaidő szabadítható fel.

Időigény: 1 vagy 2 nap megfigyelés igény szerint és 2×1,5 órás coaching alkalom a fejlesztési terv kidolgozására.

Coaching munkánkat az International Coaching Federation által meghatározott etikai sztenderdek szerint végezzük.

Lépjen velünk kapcsolatba!

1118 Budapest,
Kelenhegyi út 29/b.