A generalizing specialist jelentése: az általános szakértő szerepe az agilis csapatban

A generalizing specialist jelentése: az általános szakértő szerepe az agilis csapatban

A hagyományos szakértők helyett egyre inkább előtérbe kerül egy új szerepkör az agilis csapatokban, az ún. generalizing specialist. A gyorsan változó üzleti környezetben ezek a szakemberek kulcsszerepet játszanak a produktivitás növelésében és a projektek sikerre vitelében. Cikkünkben most megvizsgáljuk, hogy miért is olyan kiválóak a kommunikációban, a problémamegoldásban, a csapat összefogásában, valamint a feladatok hatékony elosztásában, és milyen módon járulnak hozzá a projekt sikerekhez.

A generalizing specialist nagyon keresett szakember az agilis csapatoknál-

Mi a generalizing specialist jelentése? 

A generalizing specialist vagy általános szakértő széleskörű ismeretekkel rendelkezik egy adott területen, de más szakágakban is otthonosan mozog és többirányú tapasztalattal bír. Amolyan multifunkciós szakember, aki gyorsan képes váltani az egyes szakterületek között, így tudásával és készségeivel több fronton is segítheti a projekteket. Az agilis csapatok kialakítása során az ilyen tulajdonságokkal rendelkező szakemberek nagyon keresettek.

Miért olyan népszerűek az általános szakértők?

A generalizing specialist egy nagyon hálás szerepkör, hiszen minél nagyobb valakinek a készség készlete, annál valószínűbb, hogy keresett lesz, és annál könnyebben talál a tudásának és igényeinek megfelelő projektet.

A nagyobb produktivitásnak és a sokoldalúságnak köszönhetően az általános szakértők sokkal jobb ajánlatok közül válogathatnak. Nagyjából úgy kell ezt elképzelni, mint egy részvényportfóliót. Ha mindössze egyetlen részvénnyel rendelkezünk és kereskedünk, akkor a stratégiánk igen kockázatos lesz és elképzelhető, hogy kudarcot vallunk. Ugyanez igaz a szakterületekre  is, ezért célszerű minél szélesebb eszköztárat kialakítani a legnagyobb hatékonyság érdekében.

Az általános szakértő több szakterület specialistája.

Milyen készségekkel kell rendelkeznie egy általános szakértőnek?

Tekintsük most át a generalizing specialist munkája során megkívánt legfontosabb készségeket!

  • Keresztfunkcionális ismeretek – Megérti más területek alapvető működését és folyamatait, így átfogó képet alkothat a tervezés és fejlesztés egész folyamatáról.
  • Kommunikációs készség – Hatékonyan tud kommunikálni más csapattagokkal, még akkor is, ha azok más szakterületeken dolgoznak. Képes egyszerűen és érthetően kifejezni gondolatait és ötleteit.
  • Problémamegoldó készség – Rugalmasan közelíti meg és oldja meg a problémákat. Képes átlátni összetett helyzeteket és azokra kreatív megoldásokat találni.
  • Flexibilitás – Gyorsan tud alkalmazkodni a változó prioritásokhoz és követelményekhez, és felvállalni akár más területeken is feladatokat.
  • Kooperáció és csapatmunka – Jól együtt tud működni különböző csapattagokkal és képes mindig szem előtt tartani a csapat célokat. Segíti a konfliktusok minimalizását, megoldását és az együttműködés támogatását. 
  • Tanulási hajlandóság – Nyitott az új ismeretekre és szívesen ássa bele magát ismeretlen területek felfedezésébe is. Kész fejleszteni magát, bővíteni tudástárát az új kihívásoknak megfelelően.
  • Kritikus gondolkodás – Megfelelően tudja értékelni az információkat, és megérteni azok hatásait a különböző területeken és folyamatokon belül.
  • Időgazdálkodás – Jól tudja szervezni és priorizálni a munkát az egyes területeken a feladatok hatékony teljesítése érdekében.
  • Kreativitás – Képes új megoldásokat kigondolni és innovatív megközelítéseket alkalmazni a problémák megoldása érdekében.
  • Szakmai integritás – Betartja az etikai és szakmai normákat a munkája során, és elkötelezett a minőség és a teljesítmény iránt.

Generalizing specialist az agilis csapatban: 10 előny

Nézzünk meg néhány fontos előnyt, amit egy általános szakértő adhat hozzá a csapatmunkához!

#1. előny: Jobb kommunikáció és együttműködés

A generalizing specialist képes mindent nagy egészben látni. Azt, hogy a területek és feladatok hogyan illeszkednek egymáshoz. Ennek eredményeként jellemzően jobban megérti és értékeli, hogy min dolgoznak a különböző csapattagok. 

Mivel több területen jártas, könnyebben tud kommunikálni más szakértőkkel és csapattagokkal. Ez segíti a hatékonyabb együttműködést és a konfliktusok elkerülését.

A generalizing specialisttel ellentétben az egyes területek szakértői gyakran nem rendelkeznek olyan háttérrel, hogy megértsék azokat a problémaköröket, amelyekkel más specialisták foglalkoznak. Emiatt a munkájukat értékelni sem tudják, előfordulhat, hogy lenézik, kritizálják erőfeszítéseiket, ezáltal képtelenek a kooperációra. Az ilyen típusú szakemberek természetüknél fogva akadályozhatják a csapaton belüli kommunikációt is. 

#2. előny: Kevesebb dokumentáció

Az egyes területek szakértői hajlamosak lehetnek arra, hogy túl sok dokumentációt készítsenek. Emellett a specifikációik általában a kelleténél nagyobb mennyiségű információt tartalmaznak és sok esetben van szükség a más területekkel történő együttműködés során ezek felülvizsgálatára, ami egyben lassítja is a munkát. 

Egy generalizing specialist nem veszik el a részletekben. Kiválasztja a legmegfelelőbb helyet, ahol az elengedhetetlen és fontos információkat rögzíti, így csapata is sokkal hatékonyabb lesz,  mint egy  adott terület specialistáiból álló team.

A generalizing specialisa jelentése olyan szakértő, aki széleskörű ismeretekkel rendelkezik egy adott területen, de más szakágakban is otthonosan mozog.

#3. előny: Kisebb kockázat

Hagyományosan a specializáció során a csapatok az egyes személyek szakterületének megfelelően bontják le a feladatokat, ami több átadási pontot eredményez az emberek között. Azaz minden specialista elvégzi a saját munkáját, és továbbadja azt a következő szakértőnek. A probléma az, hogy az egyes átadás-átvételnél információvesztés történik, ami növeli az általános kockázatot is. 

Egy agilis csapatban ahelyett, hogy az artefaktumokat átdobálnák egymásnak, a csapattagok megosztják azokat egymás között, valamint közösen dolgoznak szükség szerinti fejlesztésükön, miközben tanulnak egymástól. Ez csökkenti az általános kockázatot, mivel kevesebb az információ, a csapattagok sokkal jobban ismerik a rendszert, emellett folyamatosan tudják fejleszteni a készségeiket.

#4. előny: Kevésbé torlódó feladatok

Nagyon tudja rontani a hatékonyságot, ha egyes csapatoknál torlódnak a feladatok, ami más teameket várakozásra késztet. Mivel a munkaterhelés nem egyenletes, ezért utóbbiak hatékonysága is romlani fog, ha nem tudnak a tervezett időben haladni a feladatokkal. Sok esetben a szakemberek több csapathoz való hozzárendelését a hagyománytisztelők azért tartják jónak, mert az erőforrás elosztást, nem pedig a csapat általános hatékonyságát tartják szem előtt. A generalizing specialistok azonban képesek rendszerben gondolkodni, így ezek a problémák is kiküszöbölhetők.

#5. előny: Agilitás

A generalizing specialist képes átvenni más csapattagok feladatait, ha valaki hiányzik, vagy egy területen hirtelen megugrik a munkamennyiség. Ez növeli a csapat alkalmazkodókészségét és agilitását.

#6. előny: Rugalmasság

A generalizing specialist könnyen tud váltani különböző feladatok és területek között. Ez lehetővé teszi a csapat számára, hogy könnyebben alkalmazkodjon a változó igényekhez és prioritásokhoz.

#7. előny: Sokoldalúbb problémamegoldás

A generalizing specialist képes összekapcsolni és alkalmazni a különböző területeken szerzett ismereteiket, így jobb eséllyel tud megoldani összetettebb problémákat is.

#8. előny: Csapatdinamika javítása

Az általános szakértő hozzájárulhat a csapatmunka és a szinergia javításához, mivel az átfogóbb tudás és készségek segíthetnek neki a team összetartásában és motiválásában.

#9. előny: Kiszámíthatatlanság minimalizálása

Amennyiben minden csapattag rendelkezne legalább alapszintű ismeretekkel az egyes területen, akkor kevésbé fordulhatna elő bizonyos munkafolyamatok teljes leállása, vagy a feladatok késése a szaktudás hiánya miatt.

#10. előny: Folyamatos fejlődés

A generalizing specialist a hatékony munka érdekében folyamatosan fejleszti készségeit és tudását a különböző területeken, ami egyrészt szerepet játszik a projekt sikerekben, továbbá szakmai fejlődése mellett elősegíti, hogy könnyebben nézzen szembe az új kihívásokkal.

Összességében a generalizing specialist szerepe az agilis csapatban hozzájárul  teamen belül a hatékony munkához, a jobb kommunikációhoz és problémamegoldáshoz, mivel a széleskörű ismeretek és készségek lehetővé teszik a sokoldalúbb megközelítést és együttműködést a projektek során.

Szeretné Ön elmélyíteni tudását az agilis módszertanokban? Fejlessze gyakorlati eszköztárát és szerezzen nemzetközi minősítéseket! Tekintse meg aktuális agilis képzéseinket!