Mi az agile coaching és mit csinál az agilis coach?

Ki az agile coach?

Mi az agile coaching és mit csinál az agilis coach?

Az agilitás bevezetésében és az agilis projektmenedzserek támogatásában nagy szerepe van az agilis coachnak. Az agilis coach szerepköre és feladatai azonban sokak számára még mindig homályosak. Cikkünkben arról lesz szó, hogy hogyan értelmezzük az agile coaching kifejezést és mit csinál az agilis coach? 

Agile coaching és hagyományos coaching: mi a különbség?

A coaching az International Coaching Federation szemléletében egy olyan kreatív, gondolatébresztő, perspektívaváltást segítő, partneri folyamat, amely arra inspirálja a klienseket, hogy személyes és szakmai lehetőségeik tárházát felderítsék és céljaikat megvalósítsák.

A coaching eszközök az élet szinte bármely területén jól alkalmazhatók, ugyanakkor egy-egy speciális terület fejlesztése a hagyományos eszközökön kívül más területekről hozott tudást, szakmai tapasztalatot is igényel. 

Éppen ezért ma már a coachingnak számos fajtája létezik. Teljesen külön terület a life coaching és üzleti coaching. Az agile coaching az üzleti coaching egy speciális területe. 

Agile coach és hagyományos coaching

Mi az az Agile Coaching?

Az agilitás remek eszköz arra, hogy a vállalat egyszerűbben, hatékonyabban működjön és a fejlesztendő termékek és szolgáltatások jobban alkalmazkodjanak a folyamatosan változó környezet és az ügyfelek elvárásaihoz. Ugyanakkor az agilis átalakulás rengeteg kihívást is rejt magában. Sokszor nagy ellenállás tapasztalható a szervezeti változások és a kultúraváltás miatt, de a vállalat érdekeit valóban szolgáló gyakorlatok kiválasztása és implementálása is jelenthet problémát. 

Ezen kihívások megoldásában segít az agilis coach. Lássuk, hogyan!

Az agilis coach feladatai

Ha jártál már nálunk képzésen, lehet, hogy megjelent egy kis felkiáltó jel a fejed fölött: hiszen az Agilis Coach és a Scrum Master sokszor mentorál, tanít, facilitál és coachol is! A “coaching” tevékenység az agilis és a hagyományos projektkörnyezetben, amely a hatékony projektvezetés, vagy projektmunka- és csapatszervezésre irányul sokszor többrétű, és magában foglalja a fent sorolt tevékenységeket is. Egy igazán jó agilis coach tehát sok különböző kompetenciaterülethez nyúlhat a kontextustól, helyzettől függően.

Lyssa Adkins is hasonlóan írja le: az agilis csapatoknál a coaching kettős színezetű, magában foglalja a coachingot és a mentoringot is. Igen, támogathatsz valakit abban, hogy elérje az épp soron következő célját az életben, szakmájában akárcsak a valódi coachok. Emellett megosztod agilis tapasztalataidat, ötleteidet is, mentorálod őket, hogy megfelelően használják az agilis alapelveket. 

Így tehát a coaching és a mentoring kompetenciákat együtt használod, hogy tehetséges agilis szakembereket fejlessz, akik hatékonyan teremtenek üzleti értéket az agilis alapelvek mentén (2010).

Agilis coachként tehát az agilis csapat, a változni kívánó szervezet támogatására szerződünk, ami magában foglalja: 

 • Tanárként a különböző metódusok, eszközök, keretrendszerek oktatását;
 • Tanácsadóként az elakadási helyzetek kezelését, 
 • Mentorként saját tanulási folyamataink, tapasztalataink megosztását, 
 • Coachként olyan folyamatok vezetését és olyan kérdésfelvetéseket, melyek segítenek a csapatoknak, egyéneknek új ötleteket, megoldási stratégiákat felfedezni.

Hasonlóképp működik a projekt coaching hagyományos projekt környezetben is. Itt a szakember a csapatok, folyamatok működését tárja fel, és különböző módszerekkel segíti a klienst a megfelelő tervezési, végrehajtási, utánkövetési metódusok kialakításában.

Hogyan segít a szervezetnek az agilis coach?

 • Az agilis coach segít tisztázni a szervezeti célokat, ezek elérésének lépéseit, és partner a végrehajtás során;
 • Közreműködik egy, a szervezet céljaihoz illeszkedő, személyre szabott agilis megközelítés kidolgozásában;
 • Felgyorsítja az agilis transzformációt a különböző agilis eszközök, gyakorlatok felkínálásával;
 • Segít a változások kezelésében, a prioritások meghatározásában;
 • Közvetítői szerepe van a vezetőség és a csapatok között, így növelve az összhangot;
 • Felkészíti az agilis csapatokat arra, hogy a távozása után is jól boldoguljanak.
Mit csinál az agilis coach?

Az agile coaching fajtái

Attól függően, hogy az agilis coach a szervezet mely szintjén tevékenykedik, megkülönböztethető: 

 • Agilis csapat facilitátor
 • Multi-team szinten működő agilis coach
 • A szervezet teljes egészét segítő agilis coach

A következőkben bemutatjuk, hogy milyen kompetencia területeken kell jártasnak lennie a különböző területeken tevékenykedő agilis coachnak, illetve milyen feladatokat kell végeznie. 

Agilis csapat facilitátor 

Az egyetlen agilis csapat munkáját segítő agilis coach célja az adott csapat munkájának elősegítése, az agilis értékek és gyakorlatok megértésének és alkalmazásának növelése és a csapat produktivitásának javítása. Tipikusan ilyen szerep a Scrum Master, de metodológiától függően az elnevezés változhat. 

A szerepkör sikeres betöltéséhez a következő képességek feltétlenül szükségesek:

 • A hagyományos coaching eszközök mély ismerete és alkalmazásának képessége;
 • A csapatdinamika felismerése és a csapatműködés javítására szolgáló eszközök ismerete – mivel az agilis coach végig együtt dolgozik az agilis csapattal, ezért nagyon részletes és mély párbeszéd fog kialakulni;
 • Jól kell tudnia motiválnia a csapattagokat, főleg, ha az agilitás bevezetése top-down, azaz vezetői utasításra történik – ilyenkor ugyanis az egyes munkatársak ellenállása viszonylag nagy lehet;
 • Szerencsés, ha az agilis coach érti a fejlesztés technológiai megvalósítását is.

A Scrum Master feladatairól ebben a cikkben írtunk bővebben. 

Multi-team szintű agilis coach

Gyakori, hogy az agilis coach több csapattal is együtt dolgozik. Ebben az esetben tevékenységének a fő céljai a következők:

 • Segít megtalálni és alkalmazni a csapatok együttműködéséhez szükséges legjobb gyakorlatokat;
 • Támogatja a csapatok integrációját a szervezet tágabb folyamataiba;
 • Mentorálja a csapat szintű coach-okat, scrum mastereket;
 • Segít csökkenteni a felsővezetés ellenállását az agilis működés velejárójaként tapasztalt kontroll csökkenés miatt;
 • Nyomonköveti és méri az agilis átállás eredményeit.

Bár ebben az esetben is szükség van a csapat szintű agilis coach képességeire, de több tapasztalat és rálátás kell a szervezeti működés egészére. 

Vállalati szintű agilis coach

Ha az agilis coaching folyamat a szervezet egészének működésére terjed ki, akkor a coach még kevesebb részt vállal a napi szintű működés elősegítésében. Ehelyett a fókusz inkább a vállalati struktúra átalakítása az agilis elvek mentén, illetve a későbbiekben a szervezeten belüli fenntartáshoz szükséges struktúra kialakítása. Nagy hangsúlyt kap a felsővezetőkkel történő együttműködés, az agilis elvek a vezetőkkel történő megismertetése és az előnyök felismertetése. 

Az előzökben ismertetett kompetenciakörökön kívül szükség van még: 

 • Szervezeti működési és tervezési ismeretekre;
 • Szervezeti változásmenedzsmentben szerzett tapasztalatra;
 • Vezetői coaching ismeretekre;
 • Agilis keretrendszerek mély ismeretére (például SAFe, LeSS vagy DaD) 

Hogyan lehet valaki agilis coach? Agilis coach képzések

A gyakorlatban sokszor az addig projektmenedzserként tevékenykedő munkatársakat nevezik ki első lépésben scrum masteri szerepkörbe. De az is előfordulhat, hogy szoftverfejlesztő vagy termékmenedzser pozícióból történik a váltás, sokszor akár nem is teljes munkaidős pozícióba. Ebben az esetben a munkatárs idejének egy részében az új, másik részében a régi szerepkörének a feladatait végzi. 

Az új feladatok sikeres végrehajtásához nagy segítséget jelenthet egy gyakorlat orientált, valós helyzeteket szimuláló scrum master képzés, vagy testre szabott Agile Coach képzésünk. Scrum Master képzésünkről itt olvashat bővebben.

Általános, szerepkörfüggetlen tudást és nemzetközi minősítést a PMI-ACP vizsgafelkészítő programunk kínál.     

Senior Scrum Mastereknek pedig a PMI-DASSM Disciplined Agile keretrendszerre épülő vizsgafelkészítő tanfolyamunk kínál előrelépési lehetőséget

Szeretne többet tudni a coahingról, az egyéni-, vagy csapatfejlesztésről?

Kollégáink segítenek választ kapni a kérdéseskre, keressen minket bizalommal!