Mit jelent az üzleti érték és miért fontos?

Mit jelent az üzleti érték és miért fontos?

Akár projektmenedzsmentről, akár termékfejlesztésről van szó, a cél, az üzleti érték teremtése. Egy termék vagy funkció sikere ugyanis annál nagyobb, minél inkább értéket képvisel a felhasználók, ügyfelek számára. Cikkünkben most megnézzük, mit takar az üzleti érték fogalma. Megmutatjuk, hogy miért fontos meghatározni és hogyan érdemes beépíteni a projektekbe. Valamint szót ejtünk számításáról és méréséről, továbbá az üzleti érték és az agilitás kapcsolatáról.

Az üzleti érték az, amit egy termék vagy funkció hoz az ügyfél számára.

Az üzleti érték fogalma

Az üzleti érték nem más, mint amit egy termék vagy funkció teremt az ügyfelek vagy felhasználók számára.

Egy termék üzleti értékének meghatározása nem könnyű feladat. Számos elem befolyásolhatja, beleértve a különböző érdekelt felek személyes véleményét is. 

Az üzleti érték a projektmunka során meghatározza a csapat termékkel kapcsolatos munkájának irányát. Ezért érdemes erőfeszítéseket tenni az üzleti érték definiálására, és megérteni, hogy  mik a felhasználók igényei, megoldandó problémái, és adott esetben ezek miként változhatnak a projekt során.

Az elfogadott üzleti értéknek mindenki – az ügyfél és csapat – számára érthetőnek és megegyezőnek kell lennie. Csak így lehetséges az együttműködés és az átlátható kommunikáció a projekt során.

Hogyan kerül definiálásra az üzleti érték? 

A szervezetek számára általában az értékhez valamilyen anyagi haszon társul. 

Ez lehet:

 • a termék eladásából származó bevétel, nyereség
 • hosszú távon a vállalat fejlődése egy értékes szoftvernek köszönhetően, ami új ügyfeleket hoz

De az üzleti érték nem feltétlenül a bevételek növekedésével kapcsolatos. Lehet pl.:

 • a költségek csökkentése
 • a kockázat minimalizálása
 • az ügyfelek/érintettek elégedettségének biztosítása
 • innováció fejlesztése
 • a szállítási idő lerövidítése
 • a minőség javítása 
 • a produktivitás, hatékonyság növelése stb.
Az üzleti érték fogalma azt takarja, hogy a termék milyen megoldást és előnyöket kínál az ügyfelek számára.

Miért fontos az üzleti érték meghatározása?

A termékek, szolgáltatások fő üzleti értékének megfogalmazása, és világos megértése lehetővé teszi a fejlesztő csapat számára, hogy a termékfejlesztés a definiált értékek mentén történjen.

Fontos azonban azt is szem előtt tartani, hogy az üzleti értékek idővel változhatnak.

PÉLDA: Egy mobil alkalmazás fejlesztésekor az alapvető üzleti érték az, hogy a felhasználók letöltsék az appot. Később, amikor ezt már sokan megtették, változik az üzleti érték is, és arra módosul, hogy minél többen használják azt alkalmazást.

Mivel az üzleti érték számos tényezőtől függ, folyamatosan ellenőrizni kell, és szükség esetén újradefiniálni.

Felhasználói érték: a legfontosabb üzleti érték

Nem minden üzleti érték élvez ugyanakkora prioritást, érdemes ezeket rangsorolni. A legfontosabb, a felhasználói érték. 

A termékeknek és szolgáltatásoknak minden esetben a felhasználók igényeit kell kielégíteniük, ezért ezeket szükséges megvizsgálni és azt meghatározni, hogy mi számít fontosnak a fogyasztók szempontjából.

A felhasználói érték az emberek különböző típusú igényeinek kielégítéséből épül fel. Minél több felhasználói igényt szolgál ki egy termék, annál nagyobb eséllyel van sikerre ítélve.

Sosem az a cél, hogy a fejlesztés funkciókkal legyen telezsúfolva, sokkal inkább az, hogy megtaláljuk azokat az értékeket, amelyek a legjobban számítanak. Vagyis egyedi értéket kell teremteni. Az emberek a termékeket az értékük miatt használják, és emiatt köteleződnek el, válnak hűségessé.

Melyek a felhasználói érték alapvető elemei, amelyeket érdemes figyelembe venni?

 • Relevancia – Hogyan oldja meg a termék az ügyfelek problémáit vagy javítja a helyzetüket?
 • Számszerűsített érték – Milyen pontos előnyöket nyújt a termék?
 • Differenciálódás – Miben különbözik a mi termékünk a piacon lévő hasonlóktól?

Az üzleti érték számítása, mérése

Nemcsak az üzleti érték meghatározása, hanem annak gyakorlati mérése is kulcsfontosságú. Ehhez szükségesek olyan elemek, mint az érték, a teljesítési idő, a költségek és a mérési módszer, amelyek megmutatják, hogy pontosan hol tartunk.

Nézzük most meg ezt egy példán keresztül:

 • Probléma: Az ügyfélszolgálat  sok időt tölt azzal, hogy manuálisan kezelik a problémák bejelentését, ez ügyfelenként kb. 1 órát vesz igénybe.
 • Érték: Az alkalmazottak idejének megtakarítása a probléma bejelentések automatizálásával.
 • Célérték: 15 perc bejelentésenként
 • Teljesítési idő: 3 hónap
 • Megoldás: Automatizált rendszer a problémák bejelentésére
 • Mérési módszer: A problémák naplózására fordított idő
 • Költségek: munkaórák/fizetendő bérek

Ezt az értékszemléletet támogatják az agilis módszertanok, amelyek biztosítják, hogy a termék üzleti értéket teremtsen.

Fontos az üzleti érték meghatározása és beépítése a termékfejlesztésekbe.

Az agilitás és az üzleti érték

Az agilis módszertan biztosítja, hogy a projektek, termékfejlesztések hasznosak legyenek és üzleti értéket hozzanak.

A Scrum útmutató úgy fogalmaz, hogy a scrum egy pehelysúlyú keretrendszer, mely abban segíti az embereket, csapatokat és szervezeteket, hogy komplex problémákra szolgáltatott adaptív megoldásokon keresztül teremtsenek értéket.

ÉRDEKESSÉG: Számos tanulmányt végeztek arról, hogy az agilitás hogyan tükröződik a fejlesztési munka eredményeiben, és a következtetések egyértelműek.

Világszerte 5183 agilis csapatból származó résztvevő 67%-kal nagyobb produktivitásról, 65%-kal jobb minőségről és 49%-kal kedvezőbb költségekről számolt be.

A scrum vagy a kanban, lehetővé teszi a termékfejlesztés olyan módon történő megszervezését, hogy mindig az üzleti érték legyen szem előtt tartva. Eszerint történik a projektek lebonyolítása, a feladatok kiosztása és az üzleti célok kitűzése is.

Product backlog

A product backlog a felhasználói történetek, általános feladatok, igények, ötletek listája, mindené, ami segít a végtermék létrehozásában. Előfordul, hogy az ügyfélkövetelmények nem határozzák meg a mögöttük álló üzleti értéket, ezért a backlog felépítése és megvitatása lehetővé teszi ezek tisztázását.

Minden terméknek, funkciónak kell, hogy legyen egy olyan célja, amely értéket biztosít, és amennyiben ez az érték nem látható a fejlesztés során, fontos egyeztetni erről az ügyféllel. Ha kell, akár meg is kérdőjelezni a követelményeket, amennyiben vitatható az üzleti érték.

Egyszerűen azért, mert csak az a termék lesz sikeres, amely értéket képvisel, így minden projektnek ennek mentén kell haladnia.  

Backlog sprint

Fontos a backlog sprint létrehozása a product backlog alapján, amelyben az értékek világosan láthatóak. Mindez lehetővé teszi a csapat számára a sprint megtervezését a feladatok megfelelő sorrendjének kijelölésével, és a definition of done (kész fogalma) meghatározásával. Ennek mérhetőnek kell lennie, valamint fontos, hogy találkozzon az üzleti értékekkel.

Inkrementum

Hasznos, ha az ügyfél maga is részt vesz  a fejlesztési folyamatban. A scrum segít ebben, mert biztosítja a fejlesztők számára, hogy rövidebb iterációkban nyújtsanak funkcionalitást, amely után az ügyfél visszajelzései döntő fontosságúak a további fejlesztésekhez.

Emellett az ügyfél bevonása a termékfejlesztési folyamatokba lehetővé teszi, hogy könnyebben tudjon döntéseket hozni. Pontosan tisztában lesz azzal, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni és könnyebben megértse, hogy mi áll az esetleges változtatások szükségessége mögött.

Retrospektív meeting

A munka minőségének és hatékonyságának javítására nagyszerű módszer a retrospektív meeting vagy visszatekintő ceremónia. Ez egy lehetőség megvitatni a sprint során szerzett tapasztalatokat, megosztani a gondolatokat, valamint ezek alapján meghatározni a további fejlesztéseket szolgáló intézkedéseket és szükséges módosításokat.

Egyben ha az ügyfelet, mint csapattagot kezeljük, lehetővé tesszük azt is, hogy a teammel azonos tudásszinten legyen, és betekintést kapjon a változó követelményekbe. Valamint azt is ellenőrizni tudjuk, hogy a munkamódszerünk támogatja-e az üzleti értékteremtést.

Rugalmasság, az egyik legnagyobb érték

Minden projekt más és más, akárcsak az ügyfél igényei és a termék sajátosságai. Ezért célszerű rugalmasan és mindig  a helyzetnek megfelelően megválasztani a munkamódszert, ügyesen ötvözve az agilis és a hagyományos módszereket.

Az agilis módszertan nemcsak projektmenedzsment szempontjából a legkedvezőbb, de például a hatékony a szoftverprojektek üzleti értékének biztosítása érdekében is, ami a termék sikerének kulcsfontosságú tényezője.

Szeretné Ön is elmélyíteni tudását az agilis módszertanokban? Fejlessze gyakorlati eszköztárát és szerezzen nemzetközi minősítéseket! Tekintse meg aktuális agilis képzéseinket!