Scrum módszertan érthetően: ezek a scrum legfontosabb elemei

Scrum alapjai

Scrum módszertan érthetően: ezek a scrum legfontosabb elemei

A scrum módszertan az agilis projektmenedzsmentben alkalmazott módszertanok közül a legelterjedtebb. Egy keretrendszer, ami az egyszerű, könnyen érthető és kifejezetten összetett, komplex problémák megoldására alakult ki folyamatosan változó környezetben. Bár elsődlegesen a szoftverfejlesztésben alkalmazzák, ma már egyre gyakrabban implementálják más területeken, például szolgáltatásfejlesztési vagy szervezetirányítási projektek megvalósításakor. 

A cikkben áttekintjük, hogy mi is az a scrum, és tisztázzuk a legfontosabb kapcsolódó fogalmakat, szerepköröket is.

A scrum módszertan előre meghatározott szerepkörökből, eseményekből, munkaanyagokból és szabályokból áll

Mi az a scrum módszertan?

A scrum egy keretrendszer, amely komplex termékfejlesztés során elősegíti a hatékony csapatmunkát. Képes elfogadtatni és kezelni a fejlesztés folyamán bekövetkezett  váratlan eseményeket, megváltozott követelményeket és elősegíti a hatékony alkalmazkodást. Az eredmény az ügyfélközpontúbb, hatékonyabb fejlesztés, nagyobb költséghatékonyság és kisebb kockázat. 

A scrum keretrendszer előre definiált elemekből áll, amelyek mind egy meghatározott célt szolgálnak és mind szükségesek ahhoz, hogy a módszertan hatékonyan működjön. A keretrendszer működését egy szabályzat, a mindössze 19 oldalas Scrum Guide írja le.

A scrum fő elemei: 

 • A scrum csapat és a hozzá tartozó szerepkörök
 • Ceremóniák
 • Produktumok
 • Szabályok

A scrum kifejezés a rögbiből származik, a módszertan működését is egy rögbi edzéshez hasonlítják, ahol a csapattagok együtt futnak és passzolgatják a labdát egymás közt.  Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a különböző területeken jártas szakemberek egy kis csoportja a fejlesztés minden fázisában folyamatosan együtt, párhuzamosan dolgozik. Ez hatalmas különbség a projektmenedzsmentben hagyományos vízesés módszerrel szemben, amely inkább a váltófutásra hasonlít, hiszen az egymásra épülő fejlesztési fázisokat más-más szakemberekből álló csapat végzi.

A scrum módszertanban a sprint 1-4 hetes munkát, futamot jelent.

A scrum módszertan elemei

A scrum középpontjában a scrum csapat áll. Ehhez kapcsolódóan vannak meghatározva különböző szerepkörök, események, munkaanyagok és szabályok. A munka 1-4 hetes iterációkban, sprintekben zajlik. A sprintek során valamilyen funkcionalitást tartalmazó, működő, bemutatható termékrészletet, inkrementumot készítenek el, melyet a sprint végén a megrendelőnek be is mutatnak. Végül ezekből az inkrementumokból áll össze a termék. 

Lássuk, mit is jelentenek a legfontosabb fogalmak! 

A scrum csapat és a hozzá kapcsolódó szerepkörök

A scrum csapat egy kis létszámú önszerveződő csapat, ami azt jelenti, hogy a csapat autonóm módon, önmaga szervezi meg a saját munkáját. Fontos, hogy a csapat résztvevői lehetőleg egy helyen dolgozzanak és képesek legyenek szóban kommunikálni egymással. 

Természetesen a járvány során kialakult helyzet ezt nem minden esetben teszi lehetővé, erről bővebben a 8 gyakorlati tanács scrum mastereknek koronavírus idejére című cikkünkben írtunk. 

A scrum csapat tagjai a  fejlesztők, a terméktulajdonos azaz Product Owner és a scrum mester azaz Scrum Master. A 2020-ban megjelent Scrum Guide frissítés kimondja, hogy ezek a szereplők mind-mind a csapat tagjai és együtt felelősek az eredményekért. De mit is jelentenek ezek a szerepkörök? 

Product Owner

A Product Owner a fejlesztés során a megrendelőt képviseli, az ő feladata biztosítani, hogy a csapat az üzleti szempontból valóban fontos feladatokkal foglalkozzon és ezáltal maximalizálja a teremtett értéket.

Fő tevékenységei: 

 • Folyamatosan kommunikál a megrendelővel és a megrendelő szempontjából megfogalmazott igényekkel (User Story, Epic) bővíti a termék teendőlistát, azaz a Product Backlogot
 • Olyan módon kezeli a Product Backlogot, hogy a rajta szereplő tételek mindenki számára világosak, átláthatóak legyenek, az információk elegendőek legyenek a hatékony munkavégzéshez
 • Priorizálja a tételeket üzleti értékük és a megvalósításukhoz szükséges befektetés szerint. Utóbbinak a megbecslésében a fejlesztőcsapat támogatja

Ahhoz, hogy a Product Owner sikeres tudjon lenni, elengedhetetlen, hogy döntéseit az egész szervezetben tiszteletben tartsák, és más külső forrásból ne érkezzenek közvetlenül a csapathoz feladatok. 

Scrum Master 

A Scrum Master elsődleges feladata magának a Scrum módszertannak a népszerűsítése és a működésének támogatása. Segít a csapatnak, hogy megértse a Scrum Guide-ban megfogalmazott értékeket, szabályokat, és minél hatékonyabban alkalmazza a gyakorlatban. 

A Scrum Master egy szolgáló támogató vezetői szerep, amelynek végső célja a csapat teljesítményének maximalizálása, a munkát akadályozó tényezők elhárítása, a külső szereplőkkel történő interakciók optimalizálása. Ez egy különösen összetett tevékenységet kíván: 

 • Agile/lean szakértő: segít az agilis értékek megértetésében
 • Facilitátor: segít meghatározni a működési kereteket, a megbeszéléseken moderál, adminisztrál, dokumentál
 • Coach: Segíti a csapat tagjainak a működését, és támogatja a szervezet és csapat interakcióit
 • Akadálymentesítő: elhárítja az előrehaladást gátló tényezőket
 • Tanár: segít a Scrum és egyéb módszerek bevezetésében
 • Mentor: segít a Scrum testreszabásában a lényeges elemek megtartásával

A gyakorlatban gyakran előfordul, hogy eddig más szerepet betöltő munkatárs kerül Scrum Master pozícióba. Nekik ajánljuk a Scrum Master lettem, mit tegyek című cikkünket. 

Scrum Development Team

A fejlesztőcsapat felelős a termék elkészítéséért. Ez egy kis számú (3-9 fős) önszerveződő és keresztfunkcionális csapat, ami azt jelenti, hogy a csapatban minden olyan szakterület képviselője rendelkezésre áll, ami a termék sikeres fejlesztéséhez szükséges. A fejlesztő csapat célja, hogy minden sprint végére elkészüljön egy működő, bemutatható, potenciálisan szállítható inkrementum. Ezek az inkremetumok a Product Backlog tételei közül kerülnek a sprint elején kiválasztásra. 

További érintettek

A termékfejlesztésnek vannak egyéb érintettjei, akik bár nem szerves részei a scrum módszertannak, folyamatosan be kell őket vonni a termékfejlesztésbe. Ilyen érintettek a termék felhasználói, az üzleti szereplők és menedzserek.

A scrum módszertan ceremóniái

A scrum eseményei előre meghatározott megbeszélések, amelyek keretet adnak a termék fejlesztésének. 

Sprint tervezés (sprint planning) 

Minden sprint előtt a sprinttervező megbeszélés során a  Product Backlog teendői közül kiválasztják az adott sprint során elvégezendő feladatokat. Ez a Product Owner és a Fejlesztőcsapat közös tevékenysége, ahol megbecsülik a feladatok elvégzéséhez szükséges időtartamot, és ígéretet tesznek a feladatok elvégzésére. Célja, hogy:

 • összeálljon a Sprint Backlog (a sprint teendőlistája) 
 • terv szülessen annak végrehajtására és az elkészült inkrementumok bemutatására
 • és a csapat elköteleződjön a terv végrehajtása mellett

A sprint tervezés időtartama változó, attól függően, hogy a sprint hány hétből áll. Egy hétre körülbelül 2 órányi tervezést kell szánni, tehát 2 hetes sprint esetén a sprinttervező megbeszélés időtartama kb. 4 óra. 

A sprint tervezés a termékfejlesztés szempontjából kritikus fontosságú, erről bővebben a Sprint tervezés 8 lépése című bejegyzésünkben írtunk.

Daily Scrum vagy Daily Stand-up

Ez egy napi szintű, rövid, maximum 15 perces státusz megbeszélés, amelynek a célja a fókusz megteremtése, a feladatok összehangolása. A következő kérdésekre kell válaszolni minden egyes résztvevőnek: 

 • Mivel segítettem a sprint cél elérését a legutóbbi megbeszélés óta? 
 • Mit tervezek a következő találkozóig tenni?
 • Van-e bármilyen tényező, ami akadályozza a munkámat? 

Sprint Review, Demo (Sprint áttekintés) 

Minden sprint végén áttekintésre kerül, hogy mi készült el (és mi nem) az adott sprint alatt. Ilyenkor kerülnek bemutatásra az elkészült működő inkrementumok is a Product Owner és az egyéb érdekeltek számára. Az elkészült eredménytermékek átvételéért a Product Owner felel. Időtartama jellemzően 2-4 óra. 

Sprint Retrospective (Retro, visszatekintés) 

Ennek a gyakran (és hibásan) elhanyagolt eseménynek a célja, hogy a csapattagok értékeljék a sprintet, elmondják a véleményüket és javaslatokat adjanak a munkafolyamatok javítására. Alacsony népszerűségét annak köszönheti, hogy az emberek kevésbé szeretnek önmagukról és a hibákról beszélni. Fejlett önreflexió szükséges a tanulságok levonásához. Az esemény végén konkrét akciókat kell megfogalmazni, amelyek segítségével javítható az együttműködés már a következő sprinttől.

A Scrum módszertan produktumai (Scrum Artifacts) 

A Scrum módszertan munkaanyagai elősegítik a termékfejlesztést és a haladás követését.

Product Backlog (termék követelménylista) 

Itt kerülnek meghatározásra az egész termékre vonatkozó magas szintű követelmények, illetve ezek leírásai. Kezelése a Product Owner feladata. A Product Backlognak tartalmaznia kell: 

 • A termék fő funkcióit és a megrendelő részéről az ehhez kapcsolódó kívánságokat, ötleteket
 • Becsléseket az egyes elemek üzleti értékére, illetve a megvalósításhoz szükséges ráfordításokra
 • Az egyes elemeket prioritás szerint sorrendbe kell állítani

Sprint Backlog (Sprint teendőlista) 

Ez a munkaanyag írja le, hogy milyen funkciókat és hogyan fog elkészíteni a csapat a sprint során. A teendőket részfeladatokra bontják, amelyek megvalósítása jellemzően 4-8 órát vesz igénybe. Így mindenki számára világossá válik, mit kell elvégezni, és a csapattagok a feladat prioritása, a szükségletek és saját szaktudásuk alapján kiválasztják a számukra megfelelő részfeladatokat. 

A haladáskövetés eszközei 

Bár ezeknek az eszközöknek a használata nem kötelező a scrum működéséhez, hasznos információkat adnak a teljesítményről és a fejlesztés előrehaladásáról. A leggyakoribb eszközök a következők: 

 • Sprint Burndown Chart: egy naponta frissített grafikon, amely azt ábrázolja, hogy mennyi feladat maradt hátra a sprint teendőlistából. 
 • Burnup Chart: egy grafikonon mutatja be az elvégzett feladatok számát és a feladatlistán szereplő feladatok számát
 • Velocity: csapat szállítási sebessége, megmutatja hogy a csapat egy sprint során kb. milyen mennyiségű feladatot képes leszállítani. 

Összegzés

A scrum módszertan egyszerűségének és rugalmasságának köszönhetően egyre elterjedtebb a mindennapi üzleti gyakorlatban, a szoftverfejlesztésen kívül már rengeteg iparágban sikeresen alkalmazzák. Ugyanakkor ez az egyszerűség gyakran félrevezető lehet: bár az alapokat könnyű elsajátítani, mesteri szinten űzni ugyanakkor sok tapasztalatot és szakértelmet igényel. 

Amennyiben segítségre van szüksége, minősített Scrum Masterként, Product Ownerként is aktívan tevékenykedő fejlesztői háttérrel rendelkező agilis coach, tréner és tanácsadó kollégáink a gyakorlatban is működő megoldásokat, támogatást képesek nyújtani.

Nemzetközileg elismert agilis minősítést szeretne?

Gyakorlatias programot keres ahol megtapasztalhatja a Scrum Master szerep leggyakoribb kihívásait?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

info@promanconsulting.hu