A lean menedzsment elmélete és alkalmazása

lean alapok

A lean menedzsment jellemzői és gyakorlati alkalmazása

A lean menedzsment a japán óriásvállalatoktól indult világhódító útjára, de ma már a hazai kkv-k számára is elérhető. A lean szemlélet meghonosításával és a lean eszközök alkalmazásával ugyanis akár két-háromszorosára növelhető a termelékenység – és ez csak az egyik a lean rendszer számos előnye közül.

A lean jelentése

Tágabb értelemben a lean menedzsment egy olyan vállalatirányítási, illetve -szervezési metódus, amelynek célja a termékek, szolgáltatások minél hatékonyabb, ésszerűbb és gazdaságosabb előállítása. A lean menedzsment a hatékonyság növelését a termelési, érték-előállítási folyamatok racionalizálásával éri el. 

Ennek során a lean a vevő igényeiből indul ki, és az olyan tevékenységeket, amelyek a vevő szempontjából nem állítanak elő hozzáadott értéket, folyamatosan igyekszik kiküszöbölni, illetve minimalizálni. Ezeket a tevékenységeket a lean terminológiájában veszteségnek nevezik. A veszteségek elhagyásával rövidebbé válik a termelési, érték-előállítási ciklus, nő az agilitás, a rugalmasság, a hatékonyság és a termelékenység.  

A legfontosabb lean alapelvek

A lean menedzsment alapját a japán Toyota autógyár gyártási és vállalatirányítási rendszerének módszertana képezi. A Toyota termelési rendszerét tanulmányozó két szakember, Daniel Jones és James Womack magyarul is megjelent Lean szemlélet című könyvében fektette le a lean menedzsment alapelveit. 

Jones és Womack szerint ezek a legfontosabb lean alapelvek:

 • A vállalat termelő, érték-előállító folyamatai közül meg kell határozni azokat, amelyek a vevő szempontjából nem állítanak elő hozzáadott értéket (veszteség), és amelyek igen.
 • Ki kell alakítani azoknak a tevékenységeknek a láncolatát, amelyek a termelési folyamat végeredményeként létrejövő termék vagy szolgáltatás előállításához valóban szükségesek. Ezt a láncolatot értékáramnak nevezzük.
 • Meg kell teremteni az értékáram folyamatos működéséhez szükséges feltételeket, vagyis a termeléshez szükséges anyagok, erőforrások, alkatrészek, információk szünet nélküli áramlását.
 • A kialakított mechanizmus segítségével csak azt szabad előállítani, amire éppen akkor szükség van, olyan mennyiségben, amennyire éppen szükség van. Ezt húzó rendszernek nevezzük. 
 • A húzó rendszer is hatékonyan segíti a veszteség minimalizálását, de erre, vagyis a tökéletességre ettől függetlenül is folyamatosan törekedni kell

A lean szemlélet lényege

A lean szemlélet alapja:

 • a veszteségek folytonos minimalizálása,
 • az előállítási folyamat hatékonyságának növelése és lerövidítése,
 • az érték-előállítási folyamat vevőközpontúvá tétele. 
lean folyamatmenedzsment

A lean filozófia fontos eleme, hogy a vállalat tevékenységének nem kizárólagos célja a profit. A vállalat küldetése a lean szemlélettel összhangban ennél magasabb rendű célokra irányul. Bár a profit is a legfontosabb célok között foglal helyet, a vállalatnak minden, a részét képező vagy hozzá kapcsolódó társadalmi vagy gazdasági csoport igényeit szem előtt kell tartania. Egy jól működő lean vállalat tehát a vevők mellett saját dolgozói, az állam, de még a versenytársai számára is hozzáadott értéket teremt. 

A lean eszközök és alkalmazásuk

A lean menedzsment számos eszközt és módszert ismer és használ. Ezek közül most az értékáram-feltérképezést tárgyaljuk részletesen (a többit csak megemlítjük). 

Értékáram-feltérképezés

Az értékteremtő folyamat feltérképezése elengedhetetlen a lean menedzsment által elérhető célok megvalósításához. Fontos, hogy maga a feltérképezés mindig a folyamat helyszínén történik, lépésről lépésre, a folyamat fázisainak megfelelően. 

Az értékáram-feltérképezés során az értékteremtő folyamat minden elemét és szereplőjét elemezzük, a beszállítóktól a végtermék leszállításáig. Az értékáram-feltérképezés végeredményeként egy folyamatábrát kapunk, az értékáram-térképet. Ez segít a hozzáadott értéket előállító és a veszteséget generáló tevékenységek azonosításában. 

További lean módszerek 

Az értékáram-feltérképezés mellett számos egyéb módszer is szerepel a lean menedzsment eszköztárában. Néhány példa:

 • Poka-Yoke
 • Kaizen
 • Kanban
 • 5S
 • JIT
 • TPS
 • SMED
 • Jidoka
 • VSM
 • TPM
 • Heijunka

A felsorolt eszközök szakmailag megalapozott, adekvát alkalmazásának eredménye egy sokkal hatékonyabb vállalati működés. A lean vállalat jóval gyorsabban és rugalmasabban képes kielégíteni a vevők elvárásait, mivel működése mentes a szükségtelen munkafolyamatoktól. Mindez kézzelfogható versenyelőnyként jelenik meg a hasonló, ám a lean menedzsmentet nélkülöző versenytársakhoz képest. 

A lean rendszer várható előnyei és eredményei

A lean menedzsment nem véletlenül vált az egyik legnépszerűbb módszerré a kis- és középvállalatok körében is. 

A lean rendszer az alábbi területeken eredményezhet jelentős javulást:

 • A termelékenység többszörösére nőhet
 • Az erőforrások kihasználtsága nő, az állásidő csökken
 • Jelentősen gyorsul a készletforgás, javuló cash-flow
 • Csökkenő gyártási idő
 • Csökken a hibás termékek aránya
 • A termeléshez kapcsolódó adminisztráció csökkenése
 • Növekvő vevőelégedettség
lean módszer

Gyakori kérdések a lean menedzsmenttel kapcsolatban

Mi a lean menedzsment lényege?

A lean menedzsment egy vállalatirányítási módszer, amely a veszteségek azonosításával és minimalizásával növeli a termelési folyamat hatékonyságát, miközben lerövidíti azt. A lean menedzsment középpontjában a vevő igényeinek minél hatékonyabb kielégítése áll.

Mi a lean jelentése?

A lean jelentése szó szerint: “karcsú”. Valójában a vállalat érték-előállítási tevékenységének “lecsupaszítását” jelenti. Ennek eredményeként csak a vevő számára valóban hozzáadott értéket előállító tevékenységek maradnak a termelési láncban, a veszteséget jelentő folyamatokat kiküszöbölik, illetve minimalizálják. 

Melyek a lean szemlélet alkalmazásának előnyei?

A lean menedzsment akár két-háromszorosára növelheti a termelékenységet, csökkenti az állásidőket és a selejt arányát, és javítja a cash-flow-t. Eközben lerövidíti a termeléshez szükséges időt, csökkenti az adminisztrációt és növeli a vevői elégedettséget. 

Lean menedzsment: a kis- és középvállalatoknak is megéri 

Mint már említettük, a lean módszerek alkalmazása és a lean filozófia megvalósítása a japán cégeknek, közülük is elsőként a Toyotának sikerült. Nem véletlen, hogy mára világszerte számos vezető vagy meghatározó vállalat alkalmazza a lean menedzsmentet. 

Azonban tévedés lenne azt hinni, hogy csak a nemzetközi óriásvállalatok számára éri meg a lean menedzsment alkalmazása. Tapasztalataink szerint a lean bevezetése a kis- és középvállalatok hatékonyságát is jelentős mértékben képes javítani. Főleg akkor születnek kiemelkedő eredmények a lean módszerek és eszközök alkalmazásának köszönhetően, ha a vállalat vezetése hosszú távú tanulási és átalakítási folyamatként tekint a lean bevezetésére. 

A ProMan Consultingnál elérhető, magas szakmai színvonalú, jól képzett szakemberek által nyújtott tanácsadói tevékenység ezzel együtt garancia a lean menedzsment sikeres és eredményes alkalmazására.