Product Owner lettem, mit tegyek?

Ki a Product Owner?

A Product Owner szerepe, feladatai. Milyen a jó Product Owner?

Előző bejegyzésünk a Scrum Masterek teendőiről olyan sikeres lett, hogy nem mehetünk el a Product Owner (PO) szerepe mellett sem. Gyakran ezt a szerepet korábban projektvezetőként működő szereplők látják el, ilyen esetekben egy új csapat mellett sok kérdés felmerül, hogy mit is tegyünk, hogyan töltsük be új feladatkörünket? Egy ilyen váltás más gondolkodásmódot, a korábbi rutinok újragondolását igényli. Bejegyzésünkkel azoknak a PO-knak szeretnénk segíteni, akik számára még új ez a szerepkör.

Ki a Product Owner?

A Product Owner jelentése “termék tulajdonos” szó szerinti fordításban. De ki is pontosan ő, és mi a szerepe a termékfejlesztésben? 

A Product Owner a csapat tagja, bár a termék elkészüléséért, előállításáért az egész csapat felelős, a Product Owner az a személy, akinek biztosítania kell, hogy az előállított produktum a lehető legmagasabb értéket képviselje. 

MI A PRODUCT OWNER FELADATA?

Mit tehetünk tehát PO-ként, ha ebbe a szerepbe kerülünk? Mi pontosan a Product Owner dolga? 10+1 pontban összefoglaltuk.

Product Owner feladatatok

Természetesen a teendők szervezetenként eltérhetnek, mivel nincs két ugyanolyan működés, ám az alábbi teendők megvalósítása minden esetben segítheti munkánkat:

1. Üzleti igény, cél definiálása

Derítsük ki, vagy még jobb ha közreműködünk a felső szintű üzleti igény meghatározásában. Határozzuk meg, hogy miért is akarja a projektet, milyen előnyöket remél a szervezet, mik az elvárások, esetleg KPI-ok. Jó, ha ezek mérhetőek, hogy a végeredmény elkészültét követően meg lehessen vizsgálni, hogy az elérte-e a kívánt hatást.

2. Tisztázzuk a kereteket

Jó ha tiszták a keretek, illetve a velünk szemben megfogalmazott elvárások. Mekkora csapattal, milyen keretekkel indul a projekt, milyen felelősség- és hatáskörünk lesz, egyáltalán mit várnak tőlünk az igénygazdák?

3. Ismerjük meg a csapatot, egyeztessünk a Scrum Masterrel (SM) és a csapattal az együttműködés módjáról és elvárásokról

Mivel egy jó Product Owner együtt él a csapattal, kiemelten fontos hogy a csapat megalakuljon.

 • Pontosítsuk, hogy ki mit vár a másiktól, legyen szó akár a SM-ről, akár a csapattagoktól.
 • Alakítsuk ki a saját WoW-unkat, azaz munkamódszerünket, folyamatainkat.
 • Tisztázzuk, hogy ki miért felel, mit tekintünk “kész” állapotnak az elkészült eredmények tekintetében, mi lesz a kapcsolattartás fő formája, ki milyen ceremóniákon vesz részt.

A fentiek pontosítása nem csupán hatékonyabbá teszi a munkavégzést, hanem segíti a csapatalakulást, növeli az elkötelezettséget is. 

4. Térképezzük fel az érintetteket és érdekeket

Gondoljuk végig, hogy kik az érintettek a projekt kapcsán, komplexebb esetekben használjunk pl. hatalom-érdek mátrixot ennek ábrázolására. Fókuszáljunk arra, hogy kinek mi az érdeke a projekttel kapcsolatban, próbáljuk ezeket feltérképezni, később a projekt során ez nagyon fontos lehet. Sok olyan projektet láttunk, ahol az érintettek nem megfelelő kezelése, vagy rejtett érdekek akadályozták a projekt sikeres megvalósítását.

5. Határozzuk meg az értéket

Az agilis irányzatok egyik alapja az értékközpontúság, azaz hogy csak olyan dolgot készítsünk el, ami értéket jelent annak használói számára. Programjaink során sokszor mi is meglepődünk, hogy az “érték” kifejezés milyen sokféleképpen jelenik meg, milyen sokféleképpen definiálható. Az értékmeghatározásnál használjunk persona-kat, azaz próbáljuk meghatározni, hogy milyen kör fogja az eredményeket használni, ők milyen jellemzőkkel bírnak, ez sokat segíthet a folyamatban.

6. Készítsük el a termékstratégiát és a roadmap-et

Előnyös lehet, ha ebbe a csapatot és az igénygazdákat is bevonjuk, legyen meghatározva, hogy milyen “állomásokat” szeretnénk a termék életében, annak kialakítása milyen szakaszok, releasek szerint történjen meg. Határozzuk meg a célokat, erre használhatunk akár now-next-later roadmap-et is. Ne essünk abba a hibába, hogy a jövőt részletesen akarjuk “olvasni”, minél későbbi elemről beszélünk, annál nagyobb a bizonytalanság!

7. Készítsünk storymap-et

Egy ilyen térkép elkészítése lehetőséget ad a csapatnak az ötletelésre, a feladatok komplexitásának és sürgősségük meghatározására. A funkcionalitások felhasználói szempontból történő feltérképezésével értékközpontúak maradhatunk és segít a csapatnak megérteni a teljes, előttük álló projektet is.

8. Vegyünk részt a sprint célok meghatározásában, a sprint tervezésében

PO-ként feladatunk a csapat ellátása user story-kkal, ezeket a backlogban priorizálva rögzítsük. Fontos, hogy a csapat pontosan értse ezeket, jó irány, ha ezek az INVEST szabálynak megfelelően kerültek kialakításra.

9. Folyamatosan tartsuk karban a backlogot és a roadmap-et

Az agilis irányzatok egyik elve, hogy változás lehet és lesz is a projektben. Amennyiben változnak a követelmények, a backlogot és a roadmap-et frissítsük, ezek karbantartása a mi feladatunk.

10. Használjuk fel a tapasztalatokat

Legyen szó akár release-ről, vagy akár retrospektívről, kérjünk (és adjunk) visszajelzést, ezeket építsük be a munkánkba, használjuk fel, így elérhető egy folyamatos fejlődés.

+1. Éljünk együtt a csapattal

Engedjük el a korábbi rutinokat, helyezzünk hangsúlyt a közvetlen kommunikációra, legyünk elérhetőek a csapat számára. Annak érdekében, hogy a sprint hatékonyan menjen végig, a csapat oldaláról felmerülő kérdések megválaszolása nem tarthat napokig, próbáljuk azokat minél gyorsabban megválaszolni.

Milyen képességekkel kell rendelkeznie egy Product Ownernek? 

Stratégiai látásmód és üzleti ismeretek

Nagyon fontos, hogy a Product Owner átlássa és értse, hogy a termék hogyan illeszkedik bele (és bele illeszkedik-e) a szervezet jelenlegi stratégiájába, és termékportfóliójába, és ha szükséges, finomhangolásokat javasoljon és végezzen. 

Látnia kell, hogy a termék hogyan fog a fejlesztést finanszírozóknak értéket teremteni, és megtérülni. Ezen kívül fel kell tudnia mérni az egyéb stakeholderek valós és lehetséges igényeit. Ehhez az szükséges, hogy a rendelkezésére álljon piackutatás, trendelemzés, stakeholder és versenytárs elemzés, és ezeket értelmezni tudja. Ha ez nem történik meg, akkor üzletileg jóval kockázatosabb a projekt, hiszen csak feltételezett igényeket elégít ki. 

A Product Ownernek tehát rendelkeznie kell az alábbi készségekkel:

 • Értenie kell az üzleti célkitűzéseket, stratégiát
 • Meg kell tudnia alkotni a termék vízióját
 • A víziót tudnia kell validálni a piaci környezet, versenytársak és trendek elemzésével
 • Ismernie kell a vállalaton belüli döntéshozatali folyamatokat
 • Képesnek kell lennie megfelelően elemezni és priorizálni az igényeket
 • Rendelkeznie kell a megfelelő kommunikációs készségekkel, tárgyalástechnikai készségekkel ahhoz, hogy kommunikálni tudja a célokat

Milyen személyes tulajdonságokkal rendelkezzen a Product Owner?

Bár a szakmai tudás is nagyon fontos, de szerencsés, ha a Product Owner rendelkezik a következő személyes tulajdonságokkal: 

 • Felelősségteljes, megbízható személyiség
 • Karizmatikus fellépés a stakeholderek közti érdekegyeztetéshez és a termék megfelelő képviseletéhez
 • Asszertív kommunikációs képesség – az esetleges konfliktusok kezeléséhez
 • Analitikus szemléletmód, stratégiai látásmód: az érték maximalizálásához
 • Proaktivitás
 • Rendszerszemlélet

KAPCSOLAT

Amennyiben segítségre van szüksége, minősített Scrum Masterként, Product Ownerként is aktívan tevékenykedő fejlesztői háttérrel rendelkező agilis coach, tréner és tanácsadó kollégáink a gyakorlatban is működő megoldásokat, támogatást képesek nyújtani.
Gyakorlatias, szimuláció alapú Product Owner programot keres? Vegye fel velünk a kapcsolatot!
info@promanconsulting.hu