Az Objectives and Key Results (OKR) rendszer: A „célok és kulcsfontosságú eredmények” lényege

Írta: Dvorzsák Alexander, PSM II., PSPO, PMI-DASSM

Az Objectives and Key Results (OKR) rendszer: A „célok és kulcsfontosságú eredmények” lényege

Az Objectives and Key Results, vagy röviden OKR, egy célmeghatározási és teljesítménymérési rendszer, amelyet sok vezető vállalat alkalmaz világszerte. Az OKR egy egyszerű, átlátható és rugalmas módszer, amely segít a cégeknek fókuszálni a legfontosabb céljaikra és nyomon követni az előrehaladást. Ebben a cikkben bemutatjuk az OKR rendszer definícióját, lényegét, néhány példacéget, amelyek sikeresen alkalmazzák, valamint az OKR használatával kapcsolatos nehézségeket és a céges kultúrához való viszonyát.

OKR Definíciója és Lényege

A módszer a Google-től származik, a re:Work with Google weboldalukon tették elérhetőve az útmutatót a használatához.

Az Objectives and Key Results egy célhierarchia-rendszer, amely az Objective-ek (Célok) és a hozzájuk tartozó Key Result-ok (Kulcsfontosságú Eredmények) segítségével határozza meg és méri a teljesítményt. Az Objective-ek olyan inspiráló célok, amelyek irányt szabnak a vállalatnak vagy csapatnak, és meghatározzák a hosszú távú, várt állapotot. A Key Result-ok pedig konkrét és mérhető eredmények, amelyek hozzájárulnak az Objective eléréséhez.

Pontozás

A Key Result-ok pontozása általában skálán történik, például 0-tól 1-ig vagy 0-tól 100-ig. A pontozás célja, hogy mérhető és objektív visszajelzést adjon az Objective és a hozzá kapcsolódó Key Result-ok teljesítéséről. Az ideális Key Result-ok általában olyan eredményeket tartalmaznak, amelyek ambiciózusak, de reálisak és elérhetőek.

Fontos megérteni, hogy a Key Result-ok nem mindig érhetik el a 100%-ot, sőt, ha 100%-ot érünk el egy KR-en, azt azért nem tekintjük egy jól megválasztott értéknek, mert nem volt elég ambíciózus, ha tudtuk teljesíteni. A skálán az 50% vagy annál magasabb érték általában elfogadhatónak tekinthető, míg az alacsonyabb értékek azt jelzik, hogy a Key Result-ok nem teljesült a várt szinten.

OKR percentage

Milyen egy jó Key Result?

A jó Key Result-ok meghatározása több tényezőtől függ, és relatív lehet a vállalat és az adott célkitűzés kontextusában. Azonban néhány általános iránymutatás segíthet a jó Key Result-ok kialakításában:

  • Mérhetőség: A Key Result-nak mérhetőnek és kvantifikálhatónak kell lennie. Ez lehetővé teszi az objektív értékelést és a teljesítmény nyomon követését.
  • Relevancia: A Key Result-nak kapcsolódnia kell az adott Objective-hez (célhoz) és hozzá kell járulnia eléréséhez. A Key Result-oknak valós hatást kell gyakorolnia a vállalat vagy csapat céljaira.
  • Kihívás: A Key Result-nak kellően ambiciózusnak kell lennie ahhoz, hogy kihívást jelentsen, és inspirálja a fejlődést és a növekedést. Azonban reálisnak és elérhetőnek is kell maradnia.
  • Időkeret: A Key Result-nak meg kell határozni egy időbeli keretet vagy határidőt, amelyen belül el kell érni. Ez segít a fókusz fenntartásában és a célok időben történő elérésében.
  • Egyensúly: Fontos, hogy a Key Result-ok kiegyensúlyozottak legyenek, és különböző területeket vagy dimenziókat fedjenek le. Így a vállalat vagy csapat fejlődést és eredményességet érhet el.

A rendszerben a jó Key Result-ok azok, amelyek valós és mérhető előrelépést jelentenek az Objective elérésében. A pontszámok vagy százalékos értékek segítenek abban, hogy objektíven értékeljük a Key Result-ok teljesítését, és hogy a vállalat vagy csapat értékelje a fejlődést és a teljesítményt.

Mit tegyek, ha mégsem jó a Key Result?

Fontos megjegyezni, hogy az OKR rendszer rugalmas, és a Key Result-ok idővel változhatnak. A folyamatos értékelés és visszajelzés alapján az eredeti Key Result módosulhatnak vagy új Key Result-okat definiálhatnak az elvárt eredmények és a prioritások figyelembevételével.

A rendszerben az igazi érték a célkitűzések fókuszált és stratégiai megvalósítása, és hogy a Key Result-ok segítsenek mérni és monitorozni ezt a folyamatot.

Az ajánlott Key Result-ok számát tekintve, általában egy Objective-hez 2-5 Key Result tartozik. Nem ajánlott túl sok Key Result definiálása, mert az szétaprózza a figyelmet és eltereli a fókuszt. Az optimális Key Result kiválasztása és meghatározása nagyobb esélyt ad a sikerre és hatékonyabb mérési lehetőséget nyújt.

Példa:

Objective (Cél)

Key Result-ok (Kulcsfontosságú Eredmények)

Pontszám (0-1)

Növeljük a havi aktív felhasználók számát 20%-kal

Növeljük a regisztrált felhasználók számát 10%-kal

0.8

Növeljük a havi árbevételt 15%-kal

Növeljük az új vásárlók számát 20%-kal

0.6

Csökkentsük az ügyfélszolgálati panaszok számát 30%-kal

Csökkentsük az átlagos visszahívási időt 25%-kal

0.9

Az előző példában látható, hogy az Objective-ek konkrét célkitűzéseket fogalmaznak meg, míg a Key Result-ok mérhető eredményeket határoz meg, amelyek hozzájárulnak az Objective eléréséhez. Az Objective-ekre adott pontszámok a Key Result-ok teljesítését tükrözik, és lehetővé teszik a fejlődés nyomon követését.

Milyen időtávra adjak meg OKR-eket?

Az Objectives and Key Results rendszert különböző időbeli távlatokban használják. Általában a ciklusok évente vagy negyedévente ismétlődnek, de gyakran előfordulhat, hogy más időintervallumokat is alkalmaznak, attól függően, hogy milyen dinamikus és gyorsan változó környezetben működik a vállalat.

Az Objective-ek (Célok) általában hosszabb távra szólnak, és általában egy évre vagy egy negyedévre szokták meghatározni őket. Az Objective-ek kiindulópontként szolgálnak, hogy irányt adjanak a vállalatnak vagy csapatnak, és hosszabb távon meghatározzák az elvárt eredményeket.

A Key Result-ok rövidebb távra szólnak, és az Objective-ek elérését mérik és monitorozzák. Általában egy negyedévre vagy rövidebb időszakra határozzák meg őket. A Key Result-ok olyan konkrét és mérhető eredményeket foglalnak magukban, amelyek visszajelzik, hogy az Objective-ek felé haladunk-e vagy sem.

Az OKR ciklusokban a célok és eredmények meghatározása, valamint a folyamatos ellenőrzés és értékelés lehetővé teszi a vállalatoknak és csapatoknak, hogy agilisan és időben reagáljanak a változó körülményekre és priorizálják a teendőket. Az OKR ciklusok rendszeres újraértékelése és frissítése lehetővé teszi a fókusz fenntartását és a vállalati célkitűzések elérését.

Összefoglalva, az OKR rendszert időbeli távlatokban használják, ahol az Objective-ek hosszabb távú célokat szabnak, míg a Key Result-ok rövid távú eredményeket határoznak meg, hogy az Objective-ek felé haladást mérjék és monitorozzák.

OKR Goals

Példacégek, amelyek sikeresen alkalmazzák az OKR-t

A rendszer széles körben elterjedt és olyan vállalatok használják, mint a Google, a LinkedIn, a Twitter, a Spotify és sok más techcég. Az OKR-nak köszönhetően a vállalatok tevékenysége fókuszáltabbá, célirányosabbá és jobban mérhetővé válnik, ami hozzájárul az eredményesebb munkavégzéshez és az üzleti növekedéshez.

Az OKR használatának nehézségei

Bár a rendszer számos előnnyel jár, felmerülhetnek nehézségek a hatékony alkalmazásában. Az egyik leggyakoribb kihívás az Objectiv-ek és Key Result-ok helyes meghatározása. Az Objective-eknek inspirálónak, ambiciózusnak és elérhetőnek, míg a Key Result-oknak mérhetőnek, relevánsnak és időben korlátozottnak kell lenniük. Az OKR rendszer kialakítása és kommunikálása komoly figyelmet igényel, hogy mindenki megértse és elkötelezze magát a célkitűzések iránt.

Akármennyire is felkészülünk a használatra, elsőre nem lesz tökéletes a rendszer működése. A jó használathoz is idő és energia szükséges, mint bármely új rendszer, módszer jó használatához, ezért fektessünk le ésszerű elvárásokat ezzel kapcsolatban, ne számítsunk arra, hogy az első negyedévben tökéletesen fogjuk tudni alkalmazni.

Az OKR és a céges kultúra viszonya

Az OKR rendszer sikerének egyik kulcsfontosságú eleme a céges kultúra. A hatékony alkalmazásához fontos, hogy a vállalat egy olyan kultúrát alakítson ki, amely támogatja a nyitott kommunikációt, a célorientáltságot és a teljesítmény nyomon követését. Erősíti a csapatmunkát, az együttműködést és az egyéni felelősséget, ezért fontos, hogy a vállalatvezetés és a vezetők támogassák és példát mutassanak az OKR rendszer alkalmazásában.

Összefoglaló

Az Objectives and Key Results egy elterjedt és hatékony célkitűzési módszer, melyet sok cég és szervezet sikeresen alkalmaz. A módszer lényege, hogy meghatározza az elérni kívánt célokat (Objective-ek), majd az ezek elérését mérhető, konkrét kulcsfontosságú eredményekkel (Key Result-ok) támogatja. Lehetővé teszi a fókuszált, célorientált munkavégzést, a teljesítmény transzparens nyomon követését és az alkalmazkodást a változó körülményekhez. A módszer az eredményorientált kultúrát elősegítve hozzájárul a csapatok hatékonyságához és a vállalati sikerhez.

Szeretnéd elmélyíteni tudásod az agilis gondolkodásban? Fejleszd gyakorlati eszköztárad és szerezz nemzetközi minősítéseket! Tekintsd meg aktuális agilis képzéseinket!