Mi a SAFe® és hogyan hat a SAFe® 6 konfigurációjának alkalmazása a szervezet hatékonyságára?

Írta: Pétercsák Réka, SPC, PSM I, PSPO I

Mi a SAFe® és hogyan hat a SAFe alkalmazása a szervezet hatékonyságára?

A SAFe®, magyarul a skálázott agilis keretrendszer egy robosztus, teljes szervezet agilis működését támogató szervezeti keretrendszer. Olyan “operációs rendszerré” épülhet ki egy szervezetben, mely segít változó piaci környezetben biztos agilis alapokon nyugvó működési módot fenntartani.

Cikksorozatunk célja a SAFe keretrendszer néhány átfogó, fontosabb elemének megismertetése, hogy segítsük a tájékozódást a keretrendszert illetően. A cikket az új SAFe 6.0-ás verzió alapján készítettük.

Miért érdemes a SAFe®-t választani?

A SAFe® rendszer ígérete, hogy komplex, akár több csapat összefogását igénylő termékek, szolgáltatások létrehozását szabályok, események, szerepkörök bevezetésével teszi transzparenssé, tervezhetővé, folytonossá. Felhasználja az olyan jól működő keretrendszereket, szemléletmódokat, amelyek már közismert részeit képezik az agilis szervezeti működésnek, mint pl. a Lean, a Scrum, Kanban vagy DevOps.

A SAFe® növekvő népszerűsége

Fontos kiemelni, hogy a SAFe egy a létező skálázott agilis keretrendszerek közül, nem kizárólagos megoldást kínál a szervezeteknek, de kiemelkedik azok közül népszerűsége alapján. A 2022-es State of Agile felmérés például kiemeli, hogy a SAFe-ben dolgozók aránya az elmúlt nyolc évben évben 37%-ról 53%-ra nőtt, második a skálázott keretrendszerek körül a Scrum of Scrums/ScrumatScale, amit a válaszadók 28%-a használ. A SAFe előnye (és olykor hátránya), hogy a keretrendszer nagyon részletesen kidolgozott, a komplex szervezeti működés minden dimenzióját figyelembevéve épül fel, legyen szó akár 50, akár több ezer főt foglalkoztató vállalatról.

Miért van szükség a SAFe®-re?

A SAFe egy érdekes felvetéssel él: A szoftverek térnyerésével rengeteg vállalat legalább részben szoftvercéggé válik, iparágtól függetlenül, így a bankok, biztosítók, autógyártó cégek és társaik, Ha tudjuk, hogy az ügyfélközpontúság szem előtt tartásával, minél organikusabb rendszerekben működő motivált, keresztfunkcionális csapatok tudnak gyorsan értéket teremteni, és rugalmasan adaptálódni akkor a hierarchikus berendezésű vállalatok korának végleg vége?

Kezdjünk mindent elölről?

A SAFe John Kotter Accelerate c. munkájára támaszkodva azt hangsúlyozza, hogy nem kidobnunk kell azt, amit ismerünk és az egészet újrakezdeni, hanem azt javasolja, hogy vezessünk be egy úgynevezett második operációs rendszert. A hierarchikus rendszer, ami a bevételi modellt működteti, a hatékonyságot és stabilitást adja, „égve tartja a lámpákat”, valamint termékeket és szolgáltatásokat értékesít és karbantart, maradjon meg, emellett azonban létre kell hozni egy második rendszert, amely visszavezeti az agilitást és az adaptív képességet a szervezetekbe.

Ez a második operációs rendszer arra összpontosít, hogy új megoldásokat tárjon ügyfelei elé, rugalmasan kezelje a felmerülő problémákat, emellett agilis, adaptív és Value Stream vagyis értékáramalapú. Kotter szerint tehát egy duális operációs rendszerként képzelhetjük el a megoldást, amely visszaadja a szervezeteknek az innovációs képességüket a hálózatos működés bevezetésével, ugyanakkor támaszkodik a hierarchikus rendszer stabilitására.

Bontsuk elemekre a SAFe® komplex rendszerét

Három téma segíthet az eligazodásban, mikor az első lépéseket tesszük a keretrendszerrel való ismerkedés felé: a business agility fogalma, a SAFe kulcskompetenciái és a SAFe verzióinak felsőszintű ismerete.

Business agility

Elsőként, a business agility fogalomköre, válaszolva a fenti felvetésre, a szervezetnek azt a komplex képességét jelöli, hogy innovatív üzleti megoldásokat hozzon létre a piac változásait lekövetve. Ezt a SAFe a business agility értékáram (Business Agility Value Stream – BAVS) működtetésével és a hét kulcskompetencia magas szintű elsajátításával javasolja megvalósítani. A Business Agility value stream leegyszerűsítve egy olyan folyamatot jelent, amely több fázisban arra fókuszál, hogy az üzleti lehetőség észlelésétől az érték szállításáig eltelt időt lerövidítse. Az egyes fázisokról itt lehet tájékozódni. A Business Agility értékáram fázisainak megfelelő kivitelezéséhez szemléletmódváltásra, ismeretek elsajátítására, lean és agilis eszközök használatára van szükség.

SAFe Overview

A SAFe kulcskompetenciái

A második témakör, a hét SAFe kulcskompetencia, amelynek magasszintű működtetésével tudjuk létrehozni a szervezet gyors reakcióképességét, a szervezeti szintű agilitást. Minden kulcskompetencia értékes a maga nemében, de a szervezeti agilitáshoz a vállalatoknak minden kompetenciaterület felsőszintű elsajátítására van szüksége. A rendszer középpontjában az ügyfélközpontú szemlélet helyezkedik el, erre épül a hét kompetenciaterület, melyek mindegyikéhez további három alterület tartozik. A 21 kulcskompetencia rendszere az elsődleges szempontrendszer a SAFe megértéséhez és bevezetéséhez. Kezdőknek először a hétből az alábbi négy kompetencia megismerését javasoljuk.

#1 Team and Technical Agility kompetencia – A csapatszintű és technikai agilitás

Olyan kritikus készségek és Lean-Agilis elvek, gyakorlatok összessége, amelyeket magas teljesítményű agilis csapatok és agilis csapatokból álló csapatok működtetnek, hogy minőségi megoldásokat hozzanak létre az ügyfeleik számára. A kompetencia három témakör köré csoportosul, melyeket magas szinten kell érteni és működtetni:

 • Agile Teams

Mit jelent? Magas teljesítményű, keresztfunkcionális csapatok, akik hatékonyan működnek az agilis alapelvek és jó gyakorlatok mentén.

 • Team of Agile Teams

Mit jelent? Az agilis csapatok egy ún. Agile Release Train (ART) keretén belül dolgoznak, egy olyan csapatok közötti együttműködésben, aminek közös víziója, iránya van és amely közös felelősséget vállal a megoldások leszállításáért.

 • Built-in Quality

Mit jelent? Minden agilis csapat, meghatározott agilis gyakorlatok mentén működik, ami biztosítja a magas minőségű megoldások létrehozását. Ezt a SAFe Quality Practice-eknek nevezi. (linke: https://scaledagileframework.com/built-in-quality/)

#2 Agile Product Delivery kompetencia – Agilis termékszállítás

Az agilis termékfejlesztés/termékszállítás az ügyfél számára értékes termékeket, szolgáltatásokat egy ügyfélfókuszú megközelítésben definiálja, fejleszti, bocsátja a piacra. A kompetencia három témakör köré csoportosul, melyeket magas szinten kell érteni és működtetni:

 • Customer Centricity and Design Thinking

Mit jelent? Az ügyfélközpontúság az ügyfelet állítja a középpontba, és design thinking alkalmazásával biztosítja, hogy a megoldások tényleg az ügyfél igényeire legyenek kialakítva, megvalósíthatóak, fenntarthatóak legyenek.

 • Develop on Cadence; Release on Demand

Mit jelent? A munkaszakaszokban történő fejlesztés és a demand-driven, vagyis megrendelő igényei mentén történő piacrabocsátás egyrészt segít a termékfejlesztés természetes részeként felmerülő változásokat kezelni, másrészt azzal, hogy a fejlesztéstől külön kezeljük az értékszállítást, azt biztosíthatjuk, hogy az ügyfél azt kapja meg, amit szeretne, és akkor amikor szüksége van rá.

 • DevOps and the Continuous Delivery Pipeline

Mit jelent? DevOps-os működés és a ’folyamatos értékszállítási rendszer’, vagyis a Continuous Delivery Pipeline szemléletében történő munka alapozza meg azt, hogy a szervezetek értéket szállítsanak részben, vagy egészben, amikor csak szükség van rá. 

#3 Lean Portfolio Management

A LPM kompetencia stratégia és a megvalósítás összehangolásáért felelős Lean és rendszerszemlélet alkalmazásával a stratégia és a befeketetések megtervezését és megvalósítását, az agilis portfólió működtetését és a governance modellt illetően. A kompetencia három témakör köré csoportosul, melyeket magas szinten kell érteni és működtetni:

 • Strategy and Investment Funding

Mit jelent? A teljes portfólió összehangoltan működik és rendelkezik a megfelelő erőforrásokkal, hogy létrehozza és fenntartsa az üzleti célok eléréséhez szükséges megoldásokat. Ehhez a Business Owner-ek, portfólió stakeholderek és Enterprise Architect-ek együttműködésére van szükség.

 • Lean Governance

Mit jelent? A költségkezelést, auditálást, megfelelőségek kezelését, a költség-előrejelzéseket, méréseket soroljuk ide. A Value Management Office/Lean-Agile Center of Excellence (VMO/LACE), Business Owner-ek, Enterprise Architect-ek együttműködése alapozza meg ezt a kompetenciát.

 • Agile Portfolio Operations

Mit jelent? Koordinálja és támogatja az ART működését, magas minőségű működést létrehozva. Ehhez a VMO, a LACE, a Release Train Engineer-ek közösségének (Fommunity of practice for RTEs) és a Scrum Master-ek/Team Coach-ok együttműködésére van ehhez szükség.

#4 Lean-Agile Leadership – Lean-Agilis vezetői szemlélet és gyakorlat

A kompetencia magába foglalja, hogy Lean-agile vezetők hogyan modellezik és tartják fent a szervezeti változásokat és a magas minőségű működést munkatársaik felhatalmazásával, támogatva őket abban, hogy kiteljesedhessenek. A kompetencia három témakör köré csoportosul, melyeket magas szinten kell érteni és működtetni:

 • Mindset and Principles

Mit jelent? A Lean-agilis működésmódot a mindennapi gyakorlatba beépítve, hitrendszerükben, döntéseikben, válaszaikban, tevékenységükben modellezik a szervezetben követendő magatartást.

 • Leading by Example

Mit jelent? A vezetők megszerzik, nem megkövetelik a felhatalmazást, azáltal, hogy példázzák a megfelelő viselkedéseket, inspirálják a többieket, hogy kövessék az ő mintájukat saját fejlődési útjukon.

 • Leading Change

Mit jelent? A vezetők irányítják, nem csak támogatják a transzformációt azáltal, hogy megteremtik az ehhez szükséges környezetet, felkészítik az embereket, és forrásokat biztosítanak ahhoz, hogy elérjék a vágyott állapotot.

A SAFe verzióinak felsőszintű ismerete

 

Full SAFe

Mit érdemes először megfigyelni a kép könnyebb értelmezéséhez?

A nagy terület három szekcióra van felbontva: Essential, Large Solution és Portfolio. A baloldali szürke függőleges sávban találhatóak a szerepkörök. Baloldalt a legszélső és az alsó sorban találhatóak a Kompetenciákat jelző ’buborékok’ (pl. Lean-Agile Leadership, Team and Technical Agility, stb.) és van egy kis ikonokból álló oszlop a jobb oldalon (pl. Business Agility van felülre írva), míg alul található egy szürkés zöld sáv, amit a „foundation layer”-nek nevezünk, ez a SAFe működésének, szemléletének alapjait szimbolizálja.

The Essential Configuration

Pl.: egy 50 fős csapat, aki egy terméken dolgozik

Essential SAFe

Az alap konfiguráció, vagyis az alap építőkocka, minden SAFe konfiguráció számára, és a legegyszerűbb első lépés az implementációban. 4 kompetencia tartozik ehhez: a Lean-Agile Leadership, a Team and Technical Agility, és a Agile Product Delivery és a Continuous Learning Culture. Ez a szint csapatokból álló csapatok számára készült (50-125 fő), akik közösen szeretnének agilis működési elveket követve szerveződni és dolgozni. A közösen ebben a rendszerben azt jelenti, hogy van közöttük kapcsolat, hatással vannak egymásra. Az 50-125 embert kisebb csapatokra osztjuk, mint ahogy a Scrumban is tennénk, de ahogy 50 fölé emelkedik a létszám, szükség van koordinációra, és erre fókuszál a SAFe: Ha egy terméket szeretnének közösen létrehozni, a csapatoknak tudniuk kell arról, hogy a másik csapatban mi történik, hogy időben reagálhassanak, és a terveiket szükség szerint módosíthassák.

The Large Solution Configuration

(Pl.: egy 200 fős csapat, aki egy terméken dolgozik)

Large Solution SAFe

Ez a konfiguráció tartalmazza az Enterprise Solution Delivery kompetenciát, amelynek segítségével hatalmas, komplex megoldásokat fejleszthetnek a szervezetek. Ezek a megoldások több ART-ot működtetnek (több csapatokból álló csapatot), de nem igényelnek portfólió-szintű gondolkodást. Amikor a jobb felső sarokban található tabok segítségével a Large Solution szintre szűrünk, láthatóvá válik a Large és az Essential layer is. Ezen a szinten megjelennek új ikonok, új szerepkörök és egy új kompetencia is. Az Enterprise Solution Delivery kompetencia segít egy hatalmas value streamet működtetni, amely egyetlen komplex megoldás vagy termék létrehozásához szükséges. A Large Solution szinten több ART dolgozik ugyanazon a value streamen, vagyis több száz, vagy több ezer ember munkáját tudjuk ezzel a konfigurációval koordinálni.

The Portfolio Configuration

 (Pl.: egy 200 fős csapat, aki több terméken dolgozik)

Portfolio SAFe

A Portfólió konfiguráció, ami tartalmazza a Lean Portfolio Management kompetenciát is, amely a portfólió megvalósítását összehangolja a vállalati stratégiával. Ezen a szinten jelenik meg a Business Agility kifejezés is a keretrendszerben, vagyis az itt található szerepek, eszközök, szabályok segítségével jöhet létre meg a szervezeti szintű agilitás és a szervezet adaptív képessége. Ez a konfiguráció segít a szervezetnek újraszerveződni egy vagy több értékáram köré.

A lean-portfólió management kompetencia arról is szól, hogy bebiztosítsuk, hogy a legértékesebb dolgok létrehozására allokáljuk a pénzt és az erőforrásokat. Fontos különbség a Large Solution és a Portfolio szint között, hogy itt minden value stream egy külön terméket hoz létre.

The Full Configuration

Full SAFe

Mind a hét kompetenciát tartalmazza. Ez a legösszetettebb verziója a SAFe-nek, és olyan vállalatokat támogat, akik nagy, komplex megoldásokból álló portfóliók mentén dolgoznak.

A Scaled Agile oldalán a keretrendszer minden egyes kis eleme kattintható, mögötte egy részletes cikk fejti ki a hozzátartozó ismereteket.

Szeretnéd elmélyíteni tudásod a Scaled Agile Framework-ben? Fejleszd a tudásod, gyakorlati eszköztárad és szerezz nemzetközi SAFe minősítéseket! Tekintsd meg aktuális SAFe képzéseinket!

A fenti cikk az első része egy a SAFe alapfogalmairól szóló sorozatnak. Célunk a cikksorozattal, hogy magyar nyelven is elérhetővé váljanak a SAFe keretrendszerrel kapcsolatos ismeretek és érthető, tanulható részekre bontsunk a SAFe komplex rendszerét. A fenti cikk a SAFe kialakulásának körülményeit, főbb fogalmait, az alap konfiguráció működtetéséhez szükséges 4 kulcskompetenciát és a különböző konfigurációk rövid magyarázatát tartalmazza.