Az inkrementum és az inkrementális szállítás jelentése

Az inkrementum és az inkrementális szállítás jelentése

A gyors informatikai fejlődés és az üzleti világ rohamos léptékkel változó igényei folyamatos kihívást jelentenek a szoftverfejlesztés területén. A hagyományos módszerek gyakran lassúak és költségesek, valamint nehezen alkalmazkodnak az új követelményekhez. Ezen problémákra az inkrementum és inkrementális szállítás koncepciója kínál innovatív megoldást az agilis fejlesztések során. Cikkünkben most megnézzük, hogy mi is az az inkrementális szállítás, és mi az inkrementum jelentése. Bemutatjuk, hogy az inkrementális modell hogyan változtathatja meg a hagyományos fejlesztési paradigmákat és milyen előnyei vannak.

Az inkrementumok az agilis fejlesztés során az iterációk során előállított kisebb, önálló termékrészek, amelyek egy nagyobb egészet alkotnak.

Az inkrementum jelentése

Az inkrementum az agilis fejlesztési projekteknél az iterációk során előállított kisebb, önálló termékrészeket jelenti, amelyek egy nagyobb egészet alkotnak.

A Scrum útmutató ezeket egy konkrét lépcsőfokként említi a termékcél felé vezető úton. Minden egyes inkrementum hozzáad az összes korábbi inkrementumhoz, melyeket alaposan ellenőriznek, biztosítva, hogy az összes inkrementum együttesen működjön. Ahhoz, hogy értéket adjon, az inkrementumnak használhatónak kell lennie.

Az inkrementum jelentése a Scrum útmutató szerint, egy konkrét lépcsőfok a termékcél felé vezető úton.

Mi az az inkrementális modell és hogyan működik az inkrementális szállítás?

Az inkrementális modell elsősorban nagy és összetett rendszerek létrehozására használható. Alapja az az elképzelés, hogy egy meglévő rendszerhez új funkciókat, azaz növekményeket teszünk hozzá, ahelyett, hogy egyszerre, a semmiből építenénk fel az egészet.

Az inkrementális szállítás a termék folyamatosan növekvő és fejlődő verzióinak, funkcionalitásának rendszeres kiadása az agilis fejlesztés során.

Inkrementum és inkrementális szállítás a gyakorlatban

Az inkrementum szó talán idegenül csenghet mindazok számára, akik újak a scrumban vagy az agilis termékfejlesztésben. A könnyebb megértés érdekében vegyünk egy szoftvert, amelynek különböző verziói debütálnak. Az inkrementum jelenti egy termék legújabb stabil kiadását.

A terméket inkrementálisan fejlesztik, és minden egyes inkrementum arra tesz kísérletet, hogy értékesebb legyen az előzőnél, például több funkcióval rendelkezzen. A stabil azt jelenti, hogy minden egyes inkrementum megfelel a Kész fogalmának (Definiton of Done), és a felhasználók számára használható.

Az inkrementális modellben tehát a szoftver követelményeket a szoftverfejlesztési életciklus során több önálló modulra vagy inkrementumra bontják. Az inkrementális fejlesztést különböző fázisokban végzik, amelyek magukban foglalják az összes elemzést, tervezést, megvalósítást, a szükséges tesztelést, a verifikációt és a karbantartást. Az egyes szakaszok funkcionalitása az előzőleg elkészített funkcionalitásra épül, és ez a folyamat a szoftver elkészültéig ismétlődik. 

Az inkrementális modellben a fejlesztőcsapat igyekszik minden egyes fázist a lehető leggyorsabban befejezni. A cél az, hogy apránként egy működő terméket adjanak át. A folyamat rendszeres kiadásokat tartalmaz, és minden egyes verzió a funkcionalitás és a minőség növekedését eredményezi.

Az inkrementális szállítás az agilis fejlesztések során használt, a termék folyamatosan növekvő és fejlődő verzióinak, funkcionalitásának rendszeres kiadása.

Az inkrementális szállítási modellek típusai

A szoftverfejlesztési életciklusban kétféle inkrementális modell létezik: 

  • Szakaszos szállítási modell

Az ilyen típusú inkrementális modellben a projektnek egyszerre csak egy-egy szakaszát építik meg. Ez lehetővé teszi, hogy a terméket vagy szolgáltatást szakaszosan fejlesszék és szállítsák, és minden fázis az előzőre épüljön.

  • Párhuzamos szállítási modell

Ebben a fajta inkrementális modellben a különböző alrendszerek egyidejűleg épülnek. Ez csökkentheti a fejlesztési folyamathoz szükséges időt, amennyiben elegendő erőforrás áll rendelkezésre.

Az inkrementális szállítás jellegzetességei

Nézzük most meg az inkrementális modell legfontosabb ismérveit:

  • A projektet kisebb inkrementumokra osztják, amelyeket egyenként fejlesztenek és tesztelnek. Ennek eredményeképpen a szoftver több kis alprojektből áll.
  • A végtermék csak az utolsó inkrementum befejezése után készül el teljesen.
  • Minden követelményt, szakaszt rangsorolnak, és a legmagasabb prioritásúval foglalkoznak először.
  • Az egyes inkrementumok mind az elemzés, a tervezés, a programozás és a tesztelés fázisain mennek keresztül. 

Az inkrementális modell szakaszai

Az inkrementális modell egy iteratív folyamat, amely segít a hibák azonosításában és kijavításában a fejlesztési folyamat korai szakaszában. 

Négy fő szakaszból áll: 

  • Követelmények és elemzés

Ez a fázis a projekt követelményeinek összegyűjtését és elemzését foglalja magában, beleértve a projekt hatókörét, célkitűzéseit és korlátait. Beletartozik továbbá az átfogó projektterv meghatározása és a projekt befejezéséhez szükséges erőforrások azonosítása.

Miután ez a dokumentum elkészült, egy sor felülvizsgálaton és átdolgozáson megy keresztül, mielőtt a következő fázisba lépne.

  • Tervezés

Ebben a szakaszban a projektcsapat részletes tervet dolgoz ki a projekt megvalósítására, beleértve a rendszer tervezését, a megfelelő technológiák kiválasztását, valamint a szükséges prototípusok vagy koncepció bizonyításának kidolgozását.

  • Programozás és megvalósítás

Ez a projekt tényleges megvalósítását jelenti a kód megírásával a termék követelményeknek megfelelően. Ez a szakasz teszi lehetővé a tervek fizikai kivitelezését.

  • Tesztelés

A tesztelés fázisában a rendszer különböző összetevőit, valamint a kiegészítő funkciókat összességében ellenőrzik, integrálják és tesztelik. Minden kód implementálás után a terméket tesztelni kell, hogy megfelelően működjön az adott projekthez már megírt más kódrészletekkel. A rendszert ezután telepítik abba a környezetbe, ahol a végfelhasználók használhatják.

Inkrementális modell vs. vízeséses modell

A vízesés modell az egyik legelső és legszélesebb körben alkalmazott projektmenedzsment módszertan. Régebben a szoftverfejlesztés területén is elterjedt volt, de mivel változékony környezetben kevésbé jól alkalmazható, ma már inkább agilis módszertanokat használnak helyette. 

Lássuk most a fő különbségeket a hagyományos vízesés modell és a inkrementális modell között!

Inkrementális modell

Az inkrementális modell során a termék fejlesztése kisebb darabokra (inkrementumokra) bontva történik. Ezeket egyenként tervezik, fejlesztik és tesztelik, és mindegyik új funkciókkal bővíti a terméket a fejlődés során.

Vízesés modell

A vízesés modell egy lineáris, szekvenciális folyamat, ahol a fejlesztés minden egyes fázisát be kell fejezni, mielőtt a következő szakasz megkezdődhet. 

Azért nevezik vízesés modellnek, mert a fejlesztési folyamat lineárisan, vízeséshez hasonlóan folyik lefelé. A modell a kommunikációt, a tervezést, a modellépítést, a gyártást és a telepítést szekvenciális módon foglalja magában. 

Az inkrementális modell és a vízesés modell összehasonlítása

Inkrementális modell

Vízesés modell

Alacsony költségű

Alacsony költségű

Iteratív keretrendszert használ 

Lineáris keretrendszert használ

Könnyen változtatható 

Nem könnyű változtatni rajta

Kis- és nagy csapatoknál is működőképes

Nagy csapatok esetében működik

Korai szakaszban történő tervezésre van szükség 

Korai szakaszban történő tervezésre van szükség

Alacsony szintű kockázattal jár 

Magas szintű kockázattal jár

Van némi esély az újrafelhasználásra 

Az újrafelhasználhatóság esélye csekély

A tesztelésre minden egyes fázis iterációját követően kerül sor 

A tesztelésre a fejlesztési fázis befejezésekor kerül sor

Lehetőség van visszatérni egy korábbi lépéshez vagy fázishoz 

Nem lehetséges visszatérni egy korábbi lépéshez vagy fázishoz

A működő szoftver rövid várakozási időt igényel 

A működő szoftver hosszú várakozási időt igényel

Az inkrementális szállítás előnyei

Lássuk most, hogy mik az inkrementális modell legfőbb előnyei:

Kisebb projektkockázat 

Amikor a projekteket kisebb részekre bontják, a csapatok könnyebben megértik és kezelik kockázatokat. Mivel a projekt minden egyes aspektusát szakaszosan tesztelik, nagyobb valószínűséggel azonosítják a kockázatokat a folyamat korábbi szakaszában, így lépéseket tehetnek azok csökkentésére.

Jobb projektminőség

Ha a csapatok szakaszosan tesztelhetik projektjüket, akkor még azelőtt megtalálhatják és kijavíthatják a problémákat, mielőtt azoknak komolyabb hatásuk lenne. Ezért nagyobb valószínűséggel készítenek jó minőségű terméket.

Fokozott produktivitás

Lehetővé teszi a munka hatékonyabb tervezését és szervezését. Ez a megközelítés segíthet a szűk keresztmetszetek vagy függőségi problémák kockázatának csökkentésében is. 

Nagyobb átláthatóság 

Az inkrementális modell támogatja a projekt láthatóságának javításában, mivel rendszeres mérföldköveket biztosít, amelyekkel a csapatok dolgozhatnak. E mérföldkövek segítségével tesztelhető a haladás, azonosíthatók a problémák, és ennek megfelelően szükség szerint módosíthatók a tervek.

Hatékonyabb csapat szintű együttműködés

Amennyiben a csapatok képesek kisebb részekre bontani a projektjeiket, jobban tudják kezelni az erőforrásaikat és a függőségeket, ami segíthet a csapatok közötti együttműködés javításában.

Visszajelzési lehetőség

Az inkrementális modellben a felhasználó vagy az ügyfél minden szinten visszajelzést adhat, így elkerülhetők a hirtelen változások.

Szeretné Ön elmélyíteni tudását az agilis módszertanokban? Fejlessze gyakorlati eszköztárát és szerezzen nemzetközi minősítéseket! Tekintse meg aktuális agilis képzéseinket!