A KPI-ok szerepe a projekt sikerekben

A KPI-ok szerepe a projekt sikerekben

A KPI-ok, azaz a fő teljesítménymutatók nyomon követése elengedhetetlen a projektek során. Segítségükkel pontosan látható, hogy hogyan haladunk a kitűzött célok felé, valamint képesek rávilágítani az esetleges gyengeségekre. Cikkünkben most megnézzük, hogy miért olyan fontosak a KPI mutatók, hogyan használjuk őket hatékonyan, és milyen KPI-okat érdemes követni.

A KPI a Key Performance Indicator rövidítése.

Mi az a KPI?

A Key Performance Indicator, azaz a KPI magyarul kulcsfontosságú vagy fő teljesítménymutatót jelent. Egy adott célkitűzésre vonatkozó eredmény időbeli, számszerűsíthető mérőszáma. 

Az értékesítési és marketing KPI-októl a pénzügyön át a HR-ig, a kulcsfontosságú teljesítménymutatók fontos szerepet játszanak az üzlet minden területén a stratégiai célok megvalósításában.

A KPI jelentése a projektmenedzsmentben

A KPI-ok segítenek a projektmenedzsereknek meghatározni a projekt általános teljesítményét és annak a szervezeti célkitűzésekhez való igazodását. A projekt sikerét az előre lefektetett költségvetéseken, határidőkön, hatókörön és minőségi szinteken belül definiálják.

A KPI-ok kapcsolatot teremtenek a stratégiai célok és a projektcélok között, csökkentve a projektmenedzserek, a csapattagok, a részvényesek és az ügyfelek lemorzsolódását.

A KPI-ok hatékony ellenőrzési eszközként használhatók. Ahelyett, hogy megvárná a projekt befejezését a teljesítményértékeléssel, a projektmenedzser rendszeresen méri az előrehaladást a meghatározott célokhoz képest , hogy megállapítsa, a projekt a megfelelő irányba halad-e.

A KPI jelentése, kulcs teljesítménymutató.

Miért fontosak a KPI mutatók  a projektmenedzsmentben?

Tegyük fel, hogy az a célunk, hogy Budapestről Bécsbe jussunk. A jelzőtáblák fogják mutatni nekünk az irányt, hogy végül ne Pozsonyban kössünk ki. A projektmenedzsmentben a kulcs teljesítménymutatók töltik be ezeknek a jelzőtábláknak a szerepét. 

A jó KPI-ok megmutatják, hogy:

 • Hogyan és milyen irányba változott a teljesítmény?
 • Mennyire vagyunk közel vagy távol a céljaink eléréséhez?
 • Mennyire hatékonyan használjuk a költségvetésünket?
 • Mennyire jól működik a stratégiánk?
 • Mely területek igényelnek több figyelmet?

Ha a KPI-ok méréséből származó eredmények nem kedvezőek, akkor a projektmenedzserek számára támpontként szolgálnak ahhoz, hogy meghatározzák, mely területen van szükség korrekcióra.

A KPI-ok a már fennálló problémákat is megmutathatják, és segíthetnek azok megelőzésében.

Ha azonban az eredmények jók, akkor azt bizonyítják, hogy az erőfeszítések megfelelőek, és ez motiválólag hat a projektvezetőkre és csapatokra.

Hogyan használjuk hatékonyan a KPI számokat a projektek során?

#1. tipp: A KPI legyen egyértelmű

A KPI-ok meghatározásánál mindig törekedni kell arra, hogy legyenek:

 • specifikusak
 • mérhetőek
 • elérhetőek
 • relevánsak
 • időhöz kötöttek

#2. tipp: Tudatosan válasszuk ki a KPI-okat, a kevesebb néha több

Fontos, hogy csak olyan mérőszámokat kövessünk,  amelyek a leginkább relevánsak a kitűzött célok tekintetében. Ha nem tudjuk megmagyarázni, hogy egy adott KPI miért elengedhetetlen, az elég jó ok arra, hogy ne is kövessük. 

Mindig szem előtt kell tartani, hogy minél több a KPI-unk, annál több erőfeszítést igényel a róluk szóló jelentés elkészítése. A túl sok információ ráadásul a döntéshozatalt is megnehezíti.

#3. tipp: A KPI mindig tartalmazzon egy célt

A KPI-okkal csak most ismerkedő szervezetek néha úgy érzik, hogy nincs elég múltbeli információjuk ahhoz, hogy pontos célértéket rendeljenek hozzá. Azonban ha nincs meghatározott cél, az egyfajta szubjektivitást ad a méréshez, nem tudjuk pontosan, hogy jól teljesít-e vagy sem. Érdemes ezért olyan KPI-okat választani, amelyek esetében iparági kutatások vagy múltbeli információk alapján megalapozottan lehet megbecsülni a célértéket.

#4. tipp: Van, hogy búcsút kell inteni egy KPI-nak

Ha nem használunk egy KPI-t a szervezeti vagy stratégiai döntések során, akkor ez intő jel lehet arra, hogy nincs is rá szükség. Elképzelhető, hogy a KPI követése több időt és energiát visz el, mint amennyi hasznot hoz.

Milyen KPI mutatókat kövessünk?

Régebben, ha egy projekt időben és a költségvetésen belül volt, azt sikeresnek tekintették. Ez ma már nem így van. Bár az időt és a költségvetést még mindig fontos tényezőnek tekintik, azonban nem kizárólag ezek határozzák meg az eredményességet.

Fontos lehet például azt is megtudni, hogy a projekt segített-e elérni a kitűzött célokat, és hogy a projektre fordított erőforrások mennyisége és típusa megfelelő és optimális volt-e.

A projektmenedzsment során sokféle KPI létezik, azonban ezek 4 főbb kategóriába sorolhatók. 

Nézzük most meg néhány KPI mutató példát!

1. Időszerűség KPI-ok

 • Ciklusidő – Egy adott feladat vagy tevékenység elvégzéséhez szükséges idő. Ez a projektben ismétlődő feladatok esetében hasznos.
 • Időben történő befejezés százalékos aránya – Azaz, hogy egy feladat adott határidőre elkészül-e vagy sem.
 • Eltöltött idő – Az az idő, amelyet a projektre minden egyes csapattag külön-külön fordított.
 • Az ütemtervhez történő kiigazítások száma – Hányszor módosította a csapat a projekt egészének befejezési időpontját.
 • Teljes munkaidős/naptári napok – Mennyi időt fordított a csapat a projektre naptári napokban, órákban és/vagy teljes munkaidőben kifejezett munkanapokban.
 • Tervezett órák/eltöltött idő – Mennyi idő lett megbecsülve egy projektre a tényleges órákhoz képest. Ha az eltöltött idő eltér meghaladja a tervezett időt, az azt jelzi, hogy alul lett becsülve az erőforrás igény, vagy a költségvetés, és ez hatással lehet az ütemtervre.
 • Erőforrás kapacitás – Ez a projekt KPI segít az erőforrások megfelelő elosztásában, valamint  az esetleges felvételi igények meghatározásában, továbbá a projekt befejezésének pontos ütemezésében. A projekten dolgozó egyének számát meg kell szorozni a rendelkezésre álló idő százalékával.
 • Erőforrás konfliktus – A projektek befejezéséhez szükséges erőforrások hiánya, vagy az, hogy az alkalmazottak egyszerre több projekten dolgoznak, csökkentheti a hatékonyságot. Az ezeket a konfliktusokat összehasonlító KPI-k megmutatják, hogy a helyzet tartós probléma vagy egyszeri eset, amellyel foglalkozni kell.

2. Költségvetési KPI-k

 • Költségvetési eltérés – Mennyire tér el a tényleges költségvetés a tervezettől. Ennek a KPI-nak a nyomon követéséhez mérni kell, hogy a kiadások vagy bevételek alapösszege milyen közel van a várt értékhez.
 • Költségvetés készítési (vagy felülvizsgálati) ciklusidő –  A szervezet vagy projekt költségvetésének elkészítéséhez szükséges idő. Ez magában foglalja a kutatás, a tervezés és a végső megállapodásra jutás teljes időtartamát.
 • A költségvetésben szereplő tételek – Ezek segítenek a tulajdonosoknak és a vezetőknek nyomon követni az egyes kiadásokat, és részletesebb képet nyújtanak arról, hogyan költötték el a rendelkezésre álló összegeket.
 • A költségvetési ismétlések száma  A végleges jóváhagyás előtt elkészített költségvetési verziók száma. A magasabb szám azt jelenti, hogy több időt fordítanak a költségvetés tervezésére és véglegesítésére.
 • Tervezett érték – Ez a még elvégzendő feladatok tervezett költsége. Például, ha van egy 1 000 000 forint költségvetés, és a projektből még 30 százalék van hátra, akkor a hátralévő munka tervezett értéke  300 000 forint. Ezt a projekt KPI-t a tényleges költségekkel való összehasonlításhoz használhatjuk, és szükség esetén módosíthatjuk a költségvetést.
 • Költségteljesítmény index Összehasonlítjuk az eddig elvégzett munka tervezett költségét a ténylegesen elköltött összeggel. Ez egy arányszám a projekt költséghatékonyságának mérésére. A megkeresett érték osztva a tényleges költségekkel.
A KPI mutatókat négy fő kategóriába sorolhatjuk.

3. Minőségi KPI-ok

 • Ügyfélelégedettség és hűség – Az, hogy valaki elégedett-e, és visszatérne-e újra, hatékonyan mérhető felméréssel. Ez a KPI akkor jöhet szóba, ha a projekt közvetlenül ügyfelekkel, vásárlókkal van kapcsolatban.
 • Támogatottsági szint –  Az ügyfél elégedettséghez és a lojalitáshoz hasonlóan ez is egy olyan KPI, amelyet egy egykérdéses felméréssel mérnek, és amelynek célja a márkahűség megismerése.
 • Hibák száma – Milyen gyakran kell dolgokat újra megcsinálni a projekt során. Ez azt jelenti, hogy hányszor kell valamit ismételten átdolgozni, ami hatással van a költségvetésre és projekt ütemezésére.
 • Panaszok – Érkeznek-e panaszok akár ügyfelektől, akár projekten belül azzal kapcsolatban, hogy valaki nem végzi el a feladatát.  
 • Kilépési arány – A projektet vagy szervezetet elhagyó csapattagok száma vagy százalékos aránya. Ha a projektcsapatban magas a fluktuáció, az azt jelezheti, hogy javítani kell a vezetésen és/vagy a munkakörnyezeten. Ez ugyanis lelassítja a projekteket, és hosszú távon magasabb költségeket eredményez.

4. Hatékonysági KPI-ok

 • Átlagos óradíj – Ez a mutató a projekt befejezéséhez szükséges erőfeszítéseket méri, beleértve az alkalmazottak bérét, juttatásait, az irodahelyiséget, az eszközöket és egyebeket. Ennek az átlagnak a nyomon követése és összehasonlítása a projekteredményekkel segít meghatározni, hogy az alkalmazottak idejét hatékonyan használták-e fel.
 • Erőforrás nyereségesség – Az erőforrások jövedelmezőségének kiszámítása segít megérteni, hogy a csapattagok ideje eredményesen lett-e kihasználva. Ehhez a számításhoz szükség van az óránkénti átlagköltségre és a számlázási díjakra.
 • Időben teljesített projekt mérföldkövek száma –  A projekten belül különböző állomások vannak, vizsgálni kell, hogy ezek időben teljesülnek-e. Továbbá, a mérföldkövek elkészültek-e, és a tulajdonos vagy a vevő jóváhagyta-e őket.
 • Törölt projektek száma – Annak nyomon követése, hogy hány projekt lett szüneteltetve vagy teljesen törölve. A törölt projektek magas száma a tervezés, valamint a célok összehangolásának hiányára, továbbá az új projektek vállalására való képtelenségre utalhat.
 • Változtatási kérelmek száma – Az ügyfél által a megállapított munkaterülethez kért változtatások száma és gyakorisága. A túl sok módosítás negatívan befolyásolhatja a költségvetést, az erőforrásokat, az ütemtervet és az általános minőséget.
 • Számlázható kihasználtság Az ügyfélnek kiszámlázható projektórák százalékos aránya. Ezek a bevételtermelő, projekttel kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódnak, míg a nem kiszámlázható órák jellemzően inkább adminisztratív jellegűek, például az ajánlatok elkészítése és megtárgyalása.

Összefoglalva

Projektmenedzserként a KPI-ok meghatározásával mérni tudjuk azokat a tényezőket, amelyek egy projektet sikeressé tesznek. Segítenek pontosan meghatározni, hogy hogyan halad a munka, és megmutatják a folyamat gyenge pontjait. Lehetőséget kínálnak arra, hogy feltárjuk azokat a területeket, amelyek kudarchoz vezethetnek, és korrigálhatjuk az esetleges hibákat, mielőtt túl késő lenne. A szubjektív projektmutatókkal ellentétben a KPI-k mennyiségi adatokat használnak a projektek állapotának meghatározásához, ezzel támogatva az eredményes projekteket.

Amennyiben Ön is fontosnak tartja, hogy minél sikeresebben tudja irányítani csapatát és hatékonyan tudja megvalósítani a kitűzött projekt célokat, akkor válasszon aktuális projektvezetőknek ajánlott képzéseink közül!