Minden, amit a CAPM vizsgáról tudni kell

A PMI (Project Management Institute) által kiállított, globálisan elismert és keresett CAPM  (Certified Associate in Project Management) minősítés átfogó és részletes képet ad a szakmáról a kezdő projektmunkatársak vagy az új karrierutat választók számára. A CAPM vizsga a kevesebb tapasztalattal rendelkezők számára is teljesíthető. Számos nemzetközi minősítés közül lehet választani a szakmában, ugyanakkor egyik sem ad olyan átfogó, részletes, bármilyen projektkörnyezetben alkalmazható tudásanyagot és magabiztosságot, mint a PMI minősítései.

A minősítés tananyaga a PMI által gondozott és szerkesztett, már hatodik kiadását megélő Guide to the Project Management Body of Knowledge, közismertebb nevén a PMBOK.

Certified Associate in Project Management képzés

Tartalom

Mikor érdemes elgondolkodni a CAPM minősítés megszerzésén?

Ha valaki azon gondolkodik, hogy a szakmájának és karrierútjának a projektmenedzsmentet választja, vagy szeretné bizonyítani szakmai hozzáértését feletteseinek egy projektmenedzsment pozíció betöltésének reményében, vagy csak egyszerűen szeretné magát megkülönböztetni kollégáitól szakmai elhivatottságban és fejlődni akarásban, akkor tökéletes választás a CAPM vizsga. A minősítés bizonyítja, hogy viselője kiemelkedő tudással rendelkezik a projektmenedzsment tudásterületeiből, folyamatcsoportjaiból és egyedi folyamataiból is.

Megfontolandó választás lehet a minősítés azok számára is, akik a PMP (Project Management Professional) vagy más PMI minősítés megszerzésére törekednek (pl.: PMI-PBA, PMI-ACP stb.), ugyanakkor azon minősítések követelményeit a szakmai tapasztaltuk hiányából még nem képesek teljesíteni. Ahelyett, hogy egyszerűen kivárnák, amíg a szakmai tapasztalat időbeli követelményeit teljesítenék, remek döntés a CAPM minősítést megszerezni, mivel tökéletes alapot biztosít a későbbi PMI minősítésekre való készüléshez.

A CAPM vizsga komolyságát bizonyítja és értékességét garantálja, hogy több előfeltételnek kell a vizsgázóknak megfelelnie – habár jóval könnyebb ezeket más PMI vizsgák előfeltételeihez képest teljesíteni:

 • Legalább középiskolai végzettség és
 • minimum 23 órányi projektmenedzsment képzés/oktatás a vizsgát megelőzően (vizsgafelkészítőnk 30 órát fed le, így a feltétel könnyen teljesíthető).

A vizsga díja egységesen 300 USD, tagoknak 225 USD.

Mit kell tudni a CAPM vizsgáról?

A CAPM vizsga tananyaga, a kérdések típusai

A CAPM vizsga tananyaga teljes egészében megfelel a PMI által szerkesztett és gondozott PMBOK aktuálisan legfrissebb kiadásának. A cikk írásának időpontjában ez éppen a hatodik kiadást jelenti, a szakkönyv – az agilis környezetben működő projekttevékenységek sajátosságait összefoglaló, kiegészítő anyagával együtt – több, mint 900 oldalnyi tananyagot jelent.

A PMI számos projektvezetéshez kötődő tudásterület legjobb megoldásait gyűjti össze a PMBOK-ban, valamint olyan további területek is jelentős hangsúlyt kapnak, mint a projektek környezete, a projektvezető személye és szerepe. A különböző témák mélységbeli különbözőségéből fakadóan nem ugyanakkora súlyban kerülnek elő a vizsgán. Az alábbi listában a CAPM vizsga teljes tananyaga, mellettük százalékos értékben pedig a témakör vizsgán való előfordulási aránya található:

 1. Projektmenedzsment alapok, Introduction to Project Management (6%)
 2. Projektkörnyezet, Project Environment (6%)
 3. A projektvezető szerepe, Role of the Project Manager (7%)
 4. Projektintegráció-menedzsment, Project Integration Management (9%)
 5. Projektterjedelem-menedzsment, Project Scope Management (9%)
 6. Projektütemezés-menedzsment, Project Schedule Management (9%)
 7. Projektköltség-menedzsment, Project Cost Management (8%)
 8. Projektminőség-menedzsment, Project Quality Management (7%)
 9. Projekterőforrás-menedzsment, Project Resource Management (8%)
 10. Projektkommunikáció-menedzsment, Project Communication Management (10%)
 11. Projektkockázat-menedzsment, Project Risk Management (8%)
 12. Projektbeszerzés-menedzsment, Project Procurement Management (4%)
 13. Projektérintett-menedzsment, Project Stakeholder Management (9%)

A vizsga a kérdésekre adott válaszok helyességét nem csak konkrét lexikális tudás meglétével ellenőrzi: a projektvezetők által kívánatos egyéb képességeket és kompetenciákat indirekt módon is méri a teszt. A koncentrálókészség, éleslátás, kommunikációs képességek, problémák mögötti gyökérokok azonosítása alapvetően elvárt projektvezetői képességek: a vizsgán szereplő kérdések egy kisebb száma kifejezetten hosszú és részletes leírást tartalmaz, amelynek megfelelő értelmezése önmagában is feladat, mindezt 3 óra hosszan.

Kérdések stílusa

Minthogy a vizsga kifejezetten a kevés tapasztalattal rendelkező szakemberek számára készült, különbözőséget mutat a PMP-vel abban a tekintetben, hogy a gyakorlati ismereteket tesztelő kérdések egyáltalán nem fordulnak elő a vizsgán. A kérdések csak lexikális tudást mérnek, függetlenül attól, milyen módon csomagolják őket. Ugyanakkor egyre gyakrabban találkozni olyan kérdésekkel, amely a PMP minősítéshez hasonlóan, egy-egy szituáció szakmai feloldását várja el a vizsgázótól. Az ilyen, CAPM vizsgán előforduló kérdések azonban jóval egyszerűbbek és direktebbek, a szituációs kérdések is egyértelmű lexikális tudást, és nem szakmai gyakorlat meglétét ellenőrzik, így nincs mitől megijedni.

A vizsgán a fent felsorolt tudásterületek sajátosságait, az azokon belül található egyedi folyamatokat, a különböző projektmenedzsment dokumentumok inputjait és felhasználási lehetőségeit, különböző projektmenedzsment eszközöket és technikákat kérdezik vissza. Minden egyes egyedi projektmenedzsment folyamatnak vannak inputjai, használható eszközei és technikái, valamint outputjai, ezeket rövidítve ITTO-knak hívjuk (inputs, tools & techniques, outputs szavak kezdőbetűinek összevonásából). ITTO-kra jellemzően 20-30 kérdés is vonatkozhat a 150 kérdésből. Véleményünk szerint pár nagyon egyedi tételtől eltekintve semmi szükség mind a 49 folyamat ITTO-inak bemagolására, ez lényegében lehetetlen is. Azonban a tudásanyag mögöttes logikájának megértése és elsajátítása kiemelkedően fontos az ezekre az elemekre vonatkozó kérdések helyes megválaszolásában.

UPDATE: 2019 szeptemberétől változnak a kérdéstípusok, részletekről itt tájékozódhat!

Sikeres vizsga ponthatára

A vizsga nehézségét adja, hogy a PMI nem publikálja a sikeres vizsgák ponthatárát vagy százalékos arányát. Jelenleg 62-75% közé becsülik a szakmabeliek a sikeres vizsgához szükséges helyes válaszok arányát. Vizsgafelkészítőink résztvevői számára mi azt szoktuk javasolni, hogy a vizsgafeladatok otthoni gyakorlásakor törekedjenek a konstans 80% vagy afeletti sikeres válaszarány elérésére, ekkor biztosan sikeres vizsgát fognak tenni. Akár sikeres, akár sikertelen vizsgát teszünk, a PMI azért ellát némi támponttal a teljesítményünk kapcsán. Mind az össz-vizsgateljesítményünkre, mind pedig a különböző tudásterületekre vonatkozóan négy kategóriába sorolja a teljesítményünket:

 • Needs improvement – legrosszabb kategória, a tudásbeli hiányosságaink jelentősek;
 • Below target – sikertelen kategória, a teljesítményünk nem volt elegendő a minősítés megszerzésére;
 • Target – sikeres vizsgát tettünk, megfelelő szinten birtokoljuk a PMBOK tudásanyagát;
 • Above target – sikeres, kiemelkedő eredményű vizsgát tettünk.
Certified Associate in Project Management vizsga

Ezen felül semmilyen egyéb segítséget vagy pontokat tovább magyarázó információt nem kapunk. Ezeket az eredményeket a vizsga végeztével a számítógépen egyből látni fogjuk. A vizsgaközpont ki is nyomtatja számunkra, illetve a megadott e-mailes elérhetőségünkre a PMI külön el is küldi. Sikeres vizsgázás esetén ezek mellett postán, körülbelül 2-4 héten belül a minősítés megszerzését igazoló oklevelünket is kézhez kapjuk. A minősítésünk 5 évig tartja érvényét, ezek után, amennyiben a CAPM minősítés megtartása a célunk, újra kell vizsgáznunk az anyagból. Ugyanakkor a legtöbben a CAPM minősítés elévülésének közeledtével a PMP minősítés megszerzését tűzik, amely újravizsgázás nélkül is fenntartható.

A számítógépes vizsga jellege

A vizsga 3 óra hosszú, és 150 darab feleletválasztós kérdés megválaszolásából áll, ahol 4 válaszlehetőség közül kell megjelölnünk egy darab helyes választ. Kérdésenként valamivel több, mint egy percünk jut a helyes megoldás megjelölésére, azonban egy adott kérdésre nincsen időlimit, akármeddig elidőzhetünk egy fogósabb kérdés felett. A PMI rendszeresen cseréli és frissíti a kérdéseit, így valószínűtlen, hogy pont olyan kérdést kapnánk, amit már gyakoroltunk, vagy amellyel egy ismerősünk találkozott egy korábbi vizsgaalkalommal. A kérdések között szerepel 15 db olyan kérdés is, amelyre nem kapunk pontot. Ezek olyan kérdések, és amelyek későbbi vizsgasorokban éles kérdésként megjelenhetnek, a PMI a kérdések nehézségét, alkalmazhatóságát méri fel egy kontrollált mintán. Semmilyen módon nem tudatják velünk és semmilyen módon nem azonosítható számunkra, hogy melyik 15 kérdésről van szó, így hangsúlyozzuk mind a 150 db kérdés legjobb tudás szerinti megválaszolásának fontosságát.

A vizsgaszoftver

A vizsgázás számítógépen zajlik, amelyet a PMI által minősített vizsgapartnerek bonyolítanak le. Az éles vizsga kezdete előtt körülbelül 15 percig ismerkedhetünk a vizsgaszoftver felületével, funkcióival, gombjaival. Nem szabad megijedni, az itt felvillantott kérdések általában sokkal nehezebbek, mint az éles vizsga kérdései. Az ezekre a kérdésekre adott válaszok semmilyen végső pontba nem fognak beszámítani, nem kell törődnünk a helyes megválaszolásukkal, csak az a lényeg, hogy ismerkedjünk össze a felülettel, amelyet 3 órán keresztül fogunk még használni. A vizsgán saját számológépet nem használhatunk, ugyanakkor a számítógép képernyőjén biztosítanak számunkra digitális számológépet.

Az éles vizsgán nagy segítséget nyújt a szoftver azon funkciója, amellyel a nehéznek gondolt kérdéseket megjelölhetjük, és válaszadás nélkül tovább navigálhatunk. A vizsgasor végére érve az oldalsó navigációs panel segítségével könnyen megkereshetjük és visszanézhetjük a megjelölt kérdéseket. Vizsgasort úgy nem tudunk leadni, hogy van akár egy darab kérdés is, amelyre nem válaszoltunk. Ha van kérdés, amelyre egyszerűen sehogy nem tudjuk a választ ne essünk kétségbe: adjuk meg a leghelyesebbnek érzett választ és menjünk tovább. A hibás válaszokért semmilyen pontlevonás nem jár.

A vizsga és a minősítés értékét adja, hogy csak angol nyelven lehet vizsgázni. 13 nyelven igényelhető nyelvi támogatás, mely során a kérdések és válaszok fordításra kerülnek, de sajnos magyar nyelven ez nem elérhető. Mivel a PM nemzetközi szinten tesz erőfeszítéseket a szakma minőségi standardjainak megteremtése, fenntartása és emelése érdekében, ezért elengedhetetlen, hogy a globális szakma egy közös nyelvet beszéljen. Erős középfokú angol nyelvismerettel bátran bele lehet vágni a minősítés megszerzésébe.

A vizsgakörnyezet

A vizsga napján bár fog rólunk készülni egy fotó, amely a személyazonosításhoz szükséges biztonsági protokoll részét jelenti, ez a kép sehol nem fog publikusan megjelenni, így javasoljuk a kényelmes ruházatot, erre a vizsgára igazán nem kell szépen kiöltöznünk.

A vizsgakörülmények igen szigorúak: a gépterembe való belépés előtt minden személyes tárgyunkat el kell zárjuk egy biztosított szekrénybe, egyedül ennek a szekrénynek a kulcsát vihetjük be magunkkal a terembe. Ez nem vicc: saját zsebkendőt sem vihetünk be magunkkal, ha erre szükségünk van, a vizsgahelyszín biztosítja ezt számunkra.

A belépés előtt fémdetektoros ellenőrzésen is át kell esnünk, zsebeinket teljesen kiforgatva és nadrágunk szárát felemelve meg kell mutatnunk, semmilyen tiltott eszközt nem viszünk be magunkkal. A vizsgaszobában sem leszünk sokkal nagyobb kényelemben: egy üvegfalon keresztül a vizsgabiztos folyamatos felügyelet alatt tart minket, a vizsgaállomásunk felett közvetlenül pedig folyamatos kamerás megfigyelés alatt is állunk, amely rögzíti is a vizsgánk teljes időtartamát.

Mit használhatunk a vizsgán?

A vizsgához természetesen kapunk íróeszközt és papírlapot is, a számolós feladatokhoz digitális számológépet pedig a számítógép képernyőjén találhatunk. Egyes vizsgaközpontok még füldugót is adhatnak, hogy ha másokkal egyszerre vizsgázunk ne zavarjanak minket. A szigor a vizsgaszoba elhagyását követően is folytatódik: semmilyen a vizsgahelyszín által biztosított eszközt nem vihetünk el magunkkal. Még az esetleg használt papírzsebkendőt vagy füldugót sem vihetjük el, a vizsgabiztos jelenlétében kell kidobnunk ezeket.

A vizsga közben ugyanakkor bármikor tarthatunk szünetet. Ha szeretnénk használni a mosdót, inni egy pohár vizet vagy bevizezni a tarkónkat akárhány alkalommal és tetszőleges időtartamra elhagyhatjuk a vizsgatermet. Ugyanakkor minden egyes alkalommal ahogy kimegyünk újra meg kell ismételni a ki- és belépési ellenőrzést (fémdetektor, zsebek kiforgatása), amelynek jelentős időbeli ráfordítása van. Ez azért fontos, mert a vizsga időkorlátja adott, az óra pedig aközben is ketyeg, amíg mi a vizsgaszobán kívül tartózkodunk.

Elsőre a szigor bár furcsának és indokolatlan mértékűnek tűnhet, nagyon fontos intézkedés a minősítés komolyságának megőrzése, az egyenlő vizsgakörülmények globális szintű biztosítása érdekében. Nem szoktunk rá gondolni, de szintén fontos szerepe van a PMI szellemi tulajdonának megóvásában is: zsebkendőnket, füldugónkat, jegyzetünket azért kell kidobnunk, mert a vizsgakérdések a PMI szellemi tulajdonát képezik, így azok terjesztése, rögzítése előzetes engedélyhez kötött.

Tippek a sikeres vizsgázáshoz

 • A vizsga napjára más programot, munkát, feladatot ne szervezzünk, aludjuk ki magunkat.
 • A vizsga hosszúsága és fárasztósága miatt azt javasoljuk, kényelmes öltözetben menjünk vizsgázni.
 • A vizsga előtt akár otthon, akár úton a vizsgahelyszínre oldjunk meg 10-20 könnyű feladatot.
 • A vizsgafelülettel lehetőségünk van 15 percig ismerkedni. Ezt az időt mindenképp használjuk arra is, hogy megnyugodjunk.
 • Az első feladat megjelenését követően különböző számolásokhoz szükséges képletek felírását tegyük meg.
 • A kérdések elolvasása után ne kezdjük el azonnal keresni a helyes válaszlehetőséget, először próbáljuk meg önállóan megválaszolni a kérdést. Ezután olvassuk át a válaszlehetőségeket, és válasszuk ki azt amelyik a legközelebb áll a saját válaszunkhoz.
 • Sok kérdés válaszlehetőségei nem lesznek tökéletesek, vagy teljes értékűek. Számos esetben a válaszlehetőségek közül a lehető legjobb, de nem tökéletes választ kell majd megjelölnünk. Minden kérdésre van helyes válasz (főleg a PMI szerint)!
 • Ha valamilyen kérdésben bizonytalanok vagyunk, jelöljük meg a kis zászló ikonnal, majd lépjünk tovább. Előfordulhat, hogy későbbi kérdésekben megtaláljuk a részleges választ a megjelölt kérdésre, vagy később a vizsga megoldása közben egyszer csak beugrik a helyes válasz. A megjelölt kérdésre bármikor visszanavigálhatunk és megjelölhetjük a helyesnek ítélt választ.
 • Ha jól állunk az idővel, egy 5 perces szünetet a vizsga közepe táján érdemes tartani. Menjünk ki inni egy pohár vizet, mossuk meg a tarkónkat, nyújtóztassuk ki a lábunkat.
 • Használjuk ki az időnket, ha esetleg gyorsabban végzünk a fennmaradó időt használjuk a megjelölt, bizonytalan válaszok átnézésére, ezzel sok pontot szerezhetünk!