Változik a PMP vizsga – frissítve

A PMI (Project Management Institute) PMP – Project Management Professional – minősítését nem kell bemutatni a gyakorlott projektvezetők számára. Ez a fekete öves projektmenedzseri minősítés nemzetközileg igazolja, hogy a minősített projektvezető komoly tapasztalattal és ismeretekkel rendelkezik projektek vezetése terén.

Project Management Professional vizsgaváltozás

Előző bejegyzésünkben a CAPM vizsga szeptemberi változásairól írtunk, ám 2019. december 15. után a PMP vizsga is némileg változik.

FRISSÍTÉS: A PMI elhalasztotta a változást 2020. június 30-ig, tehát az új vizsga a jelenlegi információk szerint 2020. július 1-én kerül élesítésre.

Ez a változás korántsem olyan mértékű, mint a CAPM esetén, azonban célszerű ezekről is tájékozódni, nehogy az éles vizsgán kellemetlen meglepetés érjen minket. 

A minősítés alap tananyaga változatlanul a PMI által gondozott és szerkesztett Guide to the Project Management Body of Knowledge, közismertebb nevén a PMBOK 6. kiadása.

Tartalom:

 • Mikor és miért változik a PMP vizsga?
 • Mi volt eddig?
 • Mi várható 2019 decemberétől? 
 • Mi nem változott? 

MIKOR ÉS MIÉRT VÁLTOZIK A PMP VIZSGA?

A szakmában dolgozó szakértők, projektvezetők tudják, hogy a projektmenedzsment, mint sok más szakma folyamatosan alakul, fejlődik. Bizonyos időközönként új trendek, megközelítések és eszközök jelennek meg, amik a projektekben dolgozó szereplők munkáját, működését alapvetően érintik.

A nemzetközi PMI elkötelezett abban, hogy ezeket a trendeket rendszeresen beépítse a tananyagba, illetve ezen keresztül a vizsgába is. Ezek a frissítések jellemzően 3-5 évente történnek meg. Az elmúlt 2 év több komoly változást is hozott a PMI vizsgákban. Alig másfél évvel ezelőtt frissült a vizsga a PMBOK 6. kiadása alapján, majd egyre nagyobb hangsúlyt kaptak az agilis és hibrid projektmenedzsment megközelítések is.

A PMI idén úgy határozott, hogy ezeken a változásokon túl a PMP vizsga további ráncfelvarrást igényel, ami 2019. december 16-án lép életbe. Ezzel a változással a PMI célja, hogy a PMP minősítés értékét tovább növelje, nagyobb fókuszt helyezve a nem tradicionális irányzatokra és az emberekkel való együttműködésre.

MI VOLT EDDIG? 

Sokan nem tudják, de a PMP vizsga nem csupán a PMBOK aktuális kiadása mentén került kialakításra. A vizsgán számos olyan kérdéssel is találkozhatunk, amikre közvetlenül a PMBOK-ban nem kapunk választ.

Erre iránymutatásként a PMI kiadta az ingyenesen elérhető exam content outline-t, ami a folyamatcsoportoknak megfelelő domainek mentén írja le a projektvezetők számára javasolt elvégzendő teendőket. Ezek a teendők nem tévesztendők össze a folyamatokkal, ezek azon túlmutatóan próbálnak segítséget adni a vizsgázók számára.
Ezek a területek és a hozzájuk kapcsolódó fókuszok vizsga szempontból százalékban kifejezve az alábbiak:

 1. Projektkezdeményezés, Initiation (13%)
 2. Projekttervezés, Planning (24%)
 3. Végrehajtás, Execution (31%)
 4. Nyomon követés és felügyelet, Monitoring & Controlling (25%)
 5. Projektzárás, Closing (7%)

Azt hozzá kell tenni a fenti listához, hogy vizsgafelkészítő programunk során mi minden esetben hangsúlyozzuk, hogy a fenti százalékok nem kőbe vésettek. Lehet úgy kérdést feltenni, hogy az a példa kedvéért akár tervezés, vagy akár nyomon követés és felügyelet témába is sorolható, így ezek inkább eddig azt mutatták, hogy minden területről lehet kérdésre számítani.

Összefoglalva tehát, eddig a sikeres vizsgához a PMBOK-ban taglalt folyamatok, inputok, outputok és eszközök ismerete mellett szükség volt ezen túlmutató ismeretekre és saját tapasztalatra is.

Mi várható 2019 decemberétől? 

Nézzük meg tehát, hogy miben is változik a PMP vizsga. Az egész változás alapja, hogy az előző pontban említett exam content outline változik. Ez alapvetően még nem okozna nagy felfordulást, mivel a jelen bejegyzés írásakor érvényben lévő verzió 2015-ben látott napvilágot (ekkor még a PMBOK 5 volt érvényben). A PMBOK 5 alapján készített dokumentum frissítését tehát a PMI 4 évig nem tartotta elég fontosnak, a PMBOK 6 alapú vizsgák is letehetők voltak ezzel a verzióval.

Ami a jelenlegi változásokat hangsúlyosabbá teszik, hogy a módosult exam content outline nem csupán kiegészítésre került, hanem teljesen új struktúrát kapott.

A korábban taglalt területek, domainek helyett az alábbiak jelentek meg a hozzájuk kapcsolódó százalékban kifejezett vizsgához kapcsolódó előfordulási aránnyal:

 • Emberek, people – 42%
 • Folyamatok, process – 50%
 • Üzleti környezet, business environment – 8%

Ez a felsorolás még sokat nem mond, azonban a dokumentumba belepillantva jól látható, hogy az egyes domainek mögötti teendők kiegészültek olyan elemekkel, amik az adott tevékenység megvalósulását lehetővé teszik (enabler).

A fent leírtak olyan új elemeket is tartalmaznak, mint az értékszemlélet, a szolgáló vezetés, mentorálás, akadályok elhárítása. A tapasztaltabb projektvezetők számára ezek a kifejezések ismerősek lehetnek az agilis irányzatokból. Bár erre még nincs kézzelfogható, a PMI-tól származó konkrét információ, de úgy sejtjük, hogy az új vizsgán (annak ellenére, hogy az agilis irányzatokra külön PMI minősítés jött létre) nagyobb hangsúlyt kapnak az agilis és hibrid megközhelítések.

Annak érdekében, hogy a változások jobban áttekinthetők legyenek a PMI kiadott egy ún. crossover map-et, amiben kiemelik azt a 25 elemet, amik eddig nem jelentek meg a hivatalos tananyagban. 

Összefoglalva, a PMBOK-ban leírt folyamatok nem változnak, ám megjelenik több új szempont, elem is ami a vizsgán újdonságot jelenthet.

Mire számítunk mi?

Mi arra számítunk, hogy az új vizsga nem lesz sokkal nehezebb a jelenleginél, de mi minden változás előtt azt javasoljuk a tanulóknak, hogy lehetőség szerint próbáljanak a régi rendszer szerint vizsgázni. Ennek oka, hogy erről rengeteg tapasztalattal és folyamatos vizsgázói visszajelzéssel, információval rendelkezünk. Erre a szeptemberben és októberben induló PMP felkészítő programunk segítségével még kényelmesen van idő és lehetőség.   

Mi nem változik?

A vizsga alapkönyve továbbra is a változatlan PMBOK marad, illetve nem változik a vizsga hossza (4 óra), a kérdések száma (200), valamint azok tesztes típusa sem. A sikeres vizsgához továbbra sem elég a tananyagot bemagolni, azokat be kell tudni illeszteni különböző szituációkba, amire korábbi tapasztalatunk jó alapot adhat.
A vizsga díja tudomásunk szerint a jövőben is marad 555 USD.

Összefoglalva

A változásoknak alapvetően van értelme, nem olyan öncélú változásokról beszélünk, mint a PMBOK módosításnál tapasztalt eszköz átnevezések (pl. szerződés helyett megállapodás elnevezés használata). Az agilis gondolkodásmód és eszköztár egyre nagyobb teret kap a projektmenedzsmentben, legyen szó akár hagyományos, akár agilis irányzatok alkalmazásáról.
Az is pozitívum, hogy a PMI felismerte és erősíti az emberek fontosságát a projektekben (jó csapat nélkül nincs siker) és a folyamatközpontú tananyag kiegészül ezekkel az elemekkel is.
Az elmúlt hetekben összehasonlítottuk korábbi felkészítő programjaink tartalmát az új követelményekkel és örömmel tapasztaltuk, hogy csupán pár témát kellett kiegészítenünk, hiszen PMP felkészítőink többek között agilis kitekintést, motiváció és vezetői témákat is tartalmaztak. Ezek ismerete véleményünk szerint elengedhetetlenek a projektmenedzsment munkakör sikeres alkalmazásához.
Szeptemberi és októberi vizsgafelkészítő programjainkon külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy kiemeljük mik azok az elemek, amik december 16 előtt, és mik azok amik december 16 után várhatók, így e programok mentén a résztvevők megalapozott döntést hozhatnak, hogy mely verzió szerint szeretnének vizsgát tenni.
Díjmentes egyéni konzultációink résztvevőink számára továbbra is rendelkezésre állnak, mely segítségével bízunk benne, hogy a jövőben is meg tudjuk tartani 90% feletti sikeres első vizsga arányunkat.