Mi az a változásmenedzsment és hogyan alkalmazzuk sikerrel?

Mi az a változásmenedzsment és hogyan alkalmazzuk sikerrel?

A változásmenedzsment a folyton változó üzleti életben minden cég számára kulcsfontosságú tényezővé vált. Hihetetlen ütemű technológiai átalakulás kellős közepén vagyunk, folyamatosan formálódnak az ügyféltrendek, új piaci szabályozások jelennek meg, melyhez egy globális krízis párosul.  Azok a vállalatok, amelyek nem képesek lépést tartani és élni a fejlődési lehetőségekkel, nagy valószínűséggel kiszorulnak az agilis versenytársak közül, és akár el is tűnhetnek. 

Cikkükben az alábbiakról fogunk szót ejteni:

 • Mit takar a változásmenedzsment fogalma?
 • Miért nem szeretünk kilépni a komfortzónánkból?
 • Milyen esetekben elengedhetetlen a változáskezelés?
 • A szervezeti változás típusai
 • Milyen változásmenedzsment modellek léteznek?
 • Milyen tényezők akadályozhatják a sikeres változásmenedzsmentet?
 • A sikeres a változáskezelés 5 lépése
 • A változásmenedzsment legfontosabb eredményei
A változáskezelés célja, hogy sikeresen megvalósítsa a változás elérésére irányuló stratégiákat és módszereket.

A változásmenedzsment fogalma

A változásmenedzsment (angolul: change management) célja, hogy sikeresen megvalósítsa a szervezet a változás elérésére irányuló stratégiáit és módszereit, továbbá segítse a munkatársakat az átalakulás elfogadásában és új helyzethez való alkalmazkodásban.

A profi változáskezelés egy nagyon fontos vezetői kompetenciává nőtte ki magát, hiszen egy bizonytalan helyzetben szükséges, hogy legyen egy olyan kapitány, aki a hajót  a helyes irányba kormányozza, miközben gondoskodik az utasok biztonságáról.

A vezetői kompetenciákról korábban itt írtunk >>

Miért nem szeretünk kilépni a komfortzónánkból?

A változás minden ember és szervezet életében hétköznapi jelenség, ennek ellenére sokakban bizonytalanságot kelt.

Kutatások szerint a többség ellenállást érez a változásokkal szemben,  mindössze az emberek 38%-a hajlandó kilépni komfortzónájából és fogja fel kihívásként azokat.  Az ilyen típusú személyiségek elégedettebbek, boldogabbak és attitűdjük nagyobb produktivitást eredményez.

62% ugyanakkor félelmet és kellemetlenséget tapasztal hasonló szituációban és folyamatosan olyan kérdések foglalkoztatják, mint például “Vajon megmarad az állásom?”, “Milyen irányba halad a karrierem?”, “Mennyire biztos a megélhetésem?”.

Mivel a változások kapcsán rengeteg kérdés, kétség merül fel, egy szervezet sikeres és eredményes működéséhez szükség van a tudatosságra, a rendszer szintű gondolkodásra,  a megoldások pontos ismeretére, hiszen csak így kezelhető hatékonyan a lezajló változási folyamat. 

Milyen esetekben elengedhetetlen a változáskezelés?

Egy vállalaton belül számos külső és belső tényező indokolhatja a változások szükségességét és egyben a helyzet profi menedzselését.

Ilyen lehet például:

 • a gazdasági válság
 • a technológiai újdonságok megjelenése, digitalizáció
 • a politikai környezet változása
 • a szervezeti átalakulások, vezetőcsere
 • a magas fluktuáció
 • egy új kolléga érkezése más szemléletmóddal, tapasztalattal
 • új piaci versenytársak megjelenése
 • fúziók és felvásárlások
 • rendkívüli helyzetek (pl. Covid)

Az átalakítás több területen és szinten is indokolt lehet. Érintheti például: 

 • a technológiát, infrastuktúrát
 • a stratégiát
 • a szervezeti felépítést és kultúrát

A változások legtöbbször szervezetek, folyamatok, rendszerek, technológiák, projektek, viselkedési formák újragondolására irányulnak, hogy:

 • növekedjen a hatékonyság
 • javuljon az ügyfél-elégedettség
 • hatékonyabbá váljanak a folyamatok
 • csökkenjenek a költségek
 • új misszióval, vízióval, stratégiával erősödjön a szervezet vagy projekt
Egy cégen belül számos külső és belső tényező indokolhatja a változások szükségességét.

A szervezeti változás típusai

Szervezeti változások többféleképpen történhetnek. Egy nagyobb mértékű átalakulás előtt mindig le kell fektetni, hogy milyen típusú átalakítás a leghatékonyabb az adott helyzetben.

Nézzünk most meg néhányat!

Rutin jellegű és nem rutin jellegű változások

 • Rutin jellegű változások: Ez alatt azt értjük, amikor az átalakulás végigkíséri a cég mindennapi működését, tehát nem rendkívüli. Ilyen például a szabadságok kérdése, a fluktuáció, a szabályzatok változása vagy az új berendezések az irodában.

Olyan jellegű változásokról van szó, amelyek legtöbbször nem okoznak nagyobb ellenállást, heves érzelmi reakciókat. Fontos azonban ezekre is odafigyelni, mert nem megfelelő kommunikáció esetén problémát, konfliktust generálhatnak. 

 • Nem rutin jellegű változások: Ezek váratlan események hatására történnek. Például bejelentik, hogy a cég összeolvad egy másik vállalattal. Az ilyen típusú változások érzelmi reakciókat, akár pánikot is okozhatnak a cégben, ezért egyedi megoldásokat igényelnek. 

Fentről kezdeményezett (top-down) és alulról induló (bottom-up) változtatások

 • Felülről jövő kezdeményezések: Ez esetben a szervezeti hierarchia felső szintjein születik meg a változás gondolata és ennek megfelelően indítják el a folyamatot. Ez azért szerencsés, mert rendszerint rendelkezésre állnak az átalakuláshoz nélkülözhetetlen támogatások és erőforrások. Hátránya viszont, hogy alsóbb szinteken ellenállást szülhet, ha az alkalmazottak nincsenek kellőképpen bevonva a folyamatokba vagy a változás nem valós problémákra reagál.

 • Alulról induló kezdeményezések: Ilyenkor a hierarchiában lejjebb elhelyezkedők kezdeményezik a változást a vezetőségnél, saját problémáikból kiindulva. Ennek előnye, hogy a saját kezdeményezés végrehajtásában a munkatársak sokkal szívesebben vesznek részt. A nehézséget viszont az jelentheti, hogy a vezetőség jóváhagyásán kívül az erőforrások megszerzésére is energiát kell fordítani.

Egy szervezet dinamikája szempontjából kulcsfontosságú, hogy a vezetők teret engedjenek az alulról érkező kezdeményezéseknek.

Reaktív, preaktív, proaktív attitűd

Háromféle magatartási formát különböztetünk meg aszerint, hogy a szervezet miként reagál a kiváltó okra.

 • Reaktív attitűd: Ilyenkor utólagosan történik a reakció. Vagy mert előzetesen nem voltak láthatóak a nehézségek, vagy a kivárás stratégiáját alkalmazta a cég. A változások előkészítésére ebben az esetben kevesebb idő áll rendelkezésre és az erőforrások is szűkösebbek.
 • Preaktív megközelítés: Ez egy passzív, megelőző attitűd. A szervezet azelőtt reagál, hogy a változást kiváltó ok felmerülne, felkészítve a szervezetet a problémára.

Proaktív hozzáállás: Aktív és folyamatosan cselekvő magatartás, ami alkalmazkodik az adott körülményekhez, jogszabályi feltételekhez stb.

Milyen változásmenedzsment modellek léteznek?

Számos változáskezelési modell létezik. Lássunk most ezek közül hármat, melyet a világ sikeres vállalatai használnak.

1. Kotter változásmenedzsment elmélete

Ez a változásmenedzsment módszer az egyik legnépszerűbb és legelfogadottabb a világon. 

Nyolc szakaszból áll, amelyek mindegyike egy-egy kulcsfontosságú elvre összpontosít:

  •  A változás halaszthatatlanságának érzékeltetése – Első lépésben fel kell ismerni, hogy változásra van szükség.
  • A változást irányító csapat létrehozása – Ezután jöhet egy erős, irányító csapat felállítása, melynek tagjai rendelkeznek a megfelelő tudással, tapasztalattal, kompetenciával és képesek kidolgozni a jövőképet.
  • Jövőkép és stratégia kidolgozása – A hatékony jövőkép hat fontos jellemzője:
   • elképzelhető
   • kívánatos
   • megvalósítható
   • fókuszált 
   • rugalmas
   • kommunikálható
  • A változtatás jövőképének kommunikálása –  A munkatársak megismertetése a jövőképpel és annak támogatása, hogy azonosulni tudjanak vele. 
  • Az alkalmazottak hatalommal való felruházása – A döntési jogkörök kialakítása.
  • Gyors győzelmek kivívása –  A már elért eredmények alapján tájékoztatás és jutalmazás.
 •  Az eredmények megszilárdítása és további változások elérése.
 •  Az új megoldások meggyökereztetése a kultúrában – A napi munkafolyamatok változtatási javaslatai a jövőképnek megfelelően.

2. ADKAR modell

A változások sikere és kudarca több tényezőn múlik. Az ADKAR modell az angol kezdőbetűk segítségével az emberi sikerfaktorokat határozza meg a változásmenedzsment során.

 • Awareness of the need for change – A változás szükségességének tudatosítása.
 • Desire to participate in the change – A vágy a változásban való részvételre.
 • Knowledge of how to change – Annak ismerete, hogy hogyan kell változni.
 • Ability to implement required skills and behaviours – A szükséges képességek és magatartásformák megléte.
 • Reinforcement to sustain the change – Megerősítés a változás fenntartására.

3. Lewin változásmenedzsment modellje

Lewin modellje szintén nagyon népszerű és rendkívül hatékony. Lehetővé teszi a vállalatok számára a szervezeti és strukturális változások megértését. 

A modell három fő szakaszból áll:

 1. Felengedés (unfreezing) –  A változási folyamat első szakasza, a változás előkészítése. Itt a munkáltatóknak fel kell készülniük a változásra, és el kell magyarázniuk az alkalmazottaiknak, hogy miért van szükség az átalakulásra. Mivel a legtöbb ember ellenáll a változásnak, ez a lépés segít megtörni a jelenlegi állapotot.
 2. Változtatás (change/movement/transition) – Ebben a szakaszban zajlik a változás folyamata és az új status quo megteremtése. A jó vezetés és a hatékony munkavállalói kommunikáció döntő fontosságú ebben a lépésben. Továbbá szükség lehet a támogatásra, mentorálásra.
 3. Megszilárdítás (refreezing) – A harmadik szakasz annak biztosítása, hogy a változás tartós maradjon. Ezen a ponton az alkalmazottak kezdenek visszatérni a megszokott rutinjukhoz. Ez az utolsó lépés megköveteli, hogy a vezetők gondoskodjanak arról, hogy a változásokat a változásmenedzsment céljainak elérése után is elfogadják és használják.

Milyen tényezők akadályozhatják a sikeres változásmenedzsmentet?

  • Gyenge vezetés és az együttműködés hiánya – A vezetésnek nagy hatása van a munkavállalók elkötelezettségére. Amennyiben nincsenek meggyőződve a változás előnyeiről, akkor nehéz lesz végrehajtani azokat. A rossz vezetés és a vezetők közötti kooperáció hiánya az egyik fő oka a szervezeti változások sikertelenségének. Ugyanakkor az együttműködő vezetők tudják, hogyan kell inspirálni a munkatársaikat, és miként lehet elfogadtatni a változást.

    

  • Nem világos, strukturálatlan probléma – A változásmenedzsment akkor tud hatékony lenni, ha  jól körülhatárolható problémával kell szembenézni. A zavaros, átláthatatlan helyzetek kezelése  sok esetben kudarcra ítéli a folyamatot.

    

  • Az agilitás hiánya és a lassú jóváhagyási folyamat – A nem agilis szervezetek nehezen tudják végrehajtani a változásokat. A lassú jóváhagyási folyamatok késedelmet okozhatnak a célok elérésében. Fontos, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon és hogy a folyamat zökkenőmentesen és időben megszülethessen.
  • Félelem és konfliktusok – A szervezeteken belüli változások bizonytalanságot és félelmet szülnek. Ez arra késztetheti a munkavállalókat, hogy frusztrációjukat egymáson töltsék ki. Ebben az esetben a vezetők felelőssége a nehézségek leküzdése és a konfliktusok megoldása.
 • A változással szembeni ellenállás és az elkötelezettség hiánya – Sokszor a munkatársak ellenállnak a változásnak, és nem akarnak együttműködni vagy elkötelezni magukat az új gyakorlatok mellett. A vezetőknek képesnek kell lenniük arra, hogy pszichológiai szinten kezeljék az ellenállást, és proaktívan megszüntessék a változást korlátozó viselkedési akadályokat.
 • Nem megfelelő kommunikáció  – A kommunikáció hiánya vagy a nem hatékony kommunikáció okozza gyakran a változáskezelési projektek kudarcát, ezért nagyon fontos energiát fektetni a megfelelő belső kommunikációs stratégiára.

Mire figyeljünk oda a belső kommunikáció során?

 • Magyarázzuk el a munkatársaknak a bevezetésre kerülő változásokat, valamint a szervezeti változás tervének különböző lépéseit.
 • Mondjuk el nekik, hogy miért szükségesek a konkrét átalakítások és milyen hatással lesz ez a munkájukra.
 • Világosan vázoljuk fel a kitűzött célokat, és segítsünk annak felismerésében, hogy a munkatársak munkája milyen módon lesz hatással a csapatra és az eredmények elérésére.
 • Bátorítsuk beosztottjainkat, hogy tegyék fel a felmerülő kérdéseket, és ami a legfontosabb, győződjünk meg arról, hogy minden dilemmájukra választ adjunk.  Ez építi a kapcsolatot és a bizalmat. 

A sikeres a változáskezelés 5 lépése

 1. lépés: A szervezet felkészítése a változásra

Ahhoz, hogy egy vállalat sikeresen végrehajthassa a szükséges változásokat, mind logisztikai, mind szervezeti kultúra szempontjából fel kell készülnie. A vezetőknek arra kell fókuszálniuk, hogy segítsenek az alkalmazottaknak felismerni és megérteni, hogy miért van szükség a változásra. Továbbá felhívni a figyelmet a kihívásokra, problémákra, melyek felmerülhetnek és esetleg elégedetlenséget teremthetnek. Ez egyben egy lépés a bizalom elnyeréséhez is, mely csökkenti a súrlódásokat és ellenállást.

 1. lépés: A vízió megalkotása, a terv készítése

Ha a szervezet készen áll a változásra, a következő lépcsőfok, amikor a vezetők kidolgozzák az alapos és reális megoldási javaslatot a változás megvalósítására. 

A tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • Stratégiai célok: Milyen célok eléréséhez segíti a szervezetet ez a változás?
 • Kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-ok): Hogyan fogjuk mérni a sikert? Mik a mérőszámok? Mi a kiindulóhelyzet?
 • A projekt érintettjei és a csapat: Ki lesz a felelős a végrehajtásért? Kinek kell jóváhagynia az egyes szakaszok eredményeit? 
 • A projekt hatóköre: Milyen lépéseket és intézkedéseket tartalmaz majd a projekt? Mi nem tartozik a projekt hatókörébe?

A tervnek figyelembe kell vennie minden olyan ismeretlen tényezőt vagy akadályt is, amely a végrehajtási folyamat során felmerülhet, és amelynek leküzdése rugalmasságot igényel.

3. A változások végrehajtása

Miután elkészült a terv, jöhet az egyes lépések megvalósítása. Legyen szó akár a vállalat struktúrájának, stratégiájának, rendszereinek, folyamatainak, a munkavállalók viselkedésének megváltoztatásáról.

A végrehajtási folyamat során a vezetőknek arra kell összpontosítaniuk, hogy felhatalmazzák alkalmazottaikat a kezdeményezés céljainak eléréséhez szükséges lépések megtételére. Mindent meg kell tenniük annak érdekében is, hogy előre lássák az akadályokat, és amint azonosítják őket, megelőzzék, megszüntessék vagy enyhítsék azokat. 

A szervezet jövőképének folyamatos kommunikációja kritikus fontosságú a végrehajtási folyamat során, hogy a csapattagok emlékezzenek arra, hogy miért történik a változás.

4. A változások beágyazása a vállalati kultúrába és gyakorlatba

A változások végrehajtását követően fontos, hogy ne állhassanak vissza az eredeti állapotok. Ez különösen fontos a munkafolyamatokkal, kultúrával és stratégiával kapcsolatos szervezeti változások esetében. Megfelelő terv nélkül az alkalmazottak visszatérhetnek a régi rutinokhoz, különösen az átmeneti időszakban.

A változásoknak a vállalati kultúrába és gyakorlatba való beágyazásával nehezebbé válik a visszaesés. Az  ellenőrzések és a jutalmazási rendszereket olyan eszközök, amik segítik ezt a folyamatot.

5. Az eredmények elemzése

Az, hogy egy változás-kezdeményezés befejeződött, még nem jelenti, hogy sikeres is volt. Az elemzés és felülvizsgálat segít, hogy pontosan lássuk az eredményeket. Emellett értékes meglátásokat és tanulságokat is nyújthat, amelyek a jövőbeli változásmenedzsment kapcsán jól használhatók.

Végezetül: a változásmenedzsment legfontosabb eredményei

A hatékony változáskezelésnek számos kedvező hatása van a szervezetre:

 • Egyszerűbbé és gyorsabbá válik a változások elfogadtatása és a javaslatok látható eredményeket hoznak.
 • Csökken az ellenállás és a bizonytalanság projekten, szervezeten belül. 
 • Nő a motiváció és elégedettség.
 • Csökken a bizonytalanság.
 • Csökken a fluktuáció, könnyebbé válik a tapasztalt, képzett kollégák megtartása.
 • Növekszik az alulról jövő kezdeményezések száma, így a munkatársak, csapattagok sokkal  elégedettebbek, elkötelezettebbek és motiváltak lesznek.

Miben tudunk mi segíteni?

A vezetők számtalan kihívással néznek szembe, amelyek sorsdöntőek a szervezetek működése szempontjából. Létfontosságú, hogy döntéseiket mindig felkészülten és a szükséges tudás birtokában hozzák meg. Sajátítson el nemzetközi szinten is alkalmazott módszereket és eszköztárakat illetve szerezzen minősítéseket tradicionális vagy agilis képzéseink segítségével!