Üzleti elemző (BA) képzések és on-the-job támogatás

A magas projektmenedzsment érettséggel rendelkező szervezetek az elmúlt években felismerték, hogy az üzleti elemzés szerepe a projektek során kritikus fontosságú. Ezt támasztja alá, hogy a nemzetközi projektmenedzsment felmérések szerint a sikertelen projektek közel 50%-a a nem megfelelő igénykezelés miatt bukik meg. Mindezek mellett a projektvezetők átlagosan a projektek 45%-a esetén tapasztaltak kontrollálatlan scope változtatást, vagy kiterjesztést. Ahogy a projektvezetők, úgy az üzleti elemzők számára is komoly segítséget nyújthat szakmai továbbképzések, fejlesztési programok, üzleti elemző képzések megvalósítása.

üzleti elemzés képzés

Mit is takar az üzleti elemzés?

Az üzleti elemzés egy szakma, mely véleményünk szerint még bontogatja szárnyait hazánkban, ám ennek elfogadása és alkalmazása ugyanakkor egyre elterjedtebb. Az üzleti elemzés célja, hogy a szervezetekben felmerülő problémák, lehetőségek azonosításra kerüljenek, azok gyökérokai, megoldási lehetőségei feltérképezésre kerüljenek, valamint, hogy az így defniálható projektek megfelelő cél- és követelménystruktúra mentén induljanak el, valósuljanak meg. Tévhit, hogy az üzleti elemzés csak és kizárólag a projektek életciklusát érinti, hiszen a célok és KPI-ok meghatározása mellett a visszamérés is nagy hangsúlyt kap, mely akár a projektzárást követő időszakban is megvalósulhat.

Az üzleti elemző a fentiek alapján tehát egy olyan támogató szerepkör, akinek feladata a megrendelő és szállító (projekt csapat) közti kommunikációs híd megteremtése, a termék scope definiálásának támogatása, és követelmények menedzsmentje, gondozása.

business analyst tréning

Agilitás és üzleti elemzés?

Természetesen jogosan merülhet fel a kérdés, hogy “Rendben, de mi a helyzet az agilis projektekkel? Ezek esetében hogy jöhet a képbe az üzleti elemző?”. Bár a különböző agilis irányzatok nem definiálják külön az üzleti elemző szerepet, mégis, az üzleti elemzés bizonyos eszköztára kifejezetten hasznos lehet Product Ownerek és csapattagok számára is.

Programjainkat ezért úgy alakítottuk ki, hogy azok során a tradicionális projektkörnyezet mellett az agilis irányzatok is hangsúlyt kapjanak, a résztvevők olyan, gyakorlatban is használható eszköztárat szerezzenek, mely eltérő szemlélet alkalmazása esetén is segítséget jelent.

Hogyan tudunk mi segíteni?

Üzleti elemző képzéseinket és támogató szolgáltatásainkat igyekeztünk úgy kialakítani, hogy tapasztalati szinttől függetlenül minden érintett megtalálja a számára ideális megoldást.

Nyílt képzések üzleti elemzők számára

Rendszeresen induló nyílt programjainkat olyan egyének számára ajánljuk akik a programon megszerezhető ismeretek mellett a további résztvevők által behozott tapasztalatokat is szívesen fogadják. Nyílt programjaink lefedik a kezdő, haladó és tapasztaltabb üzleti elemzők igényeit is az alábbiak szerint: 

 • Üzleti elemzés alapok – kezdő üzleti elemzők számára – A program célja, hogy a jövőben üzleti elemzést betölteni kívánó résztvevők megismerjék az üzleti elemzés alap eszköztárát, saját tapasztalatot szerezzenek a kihívásokról és a lehetőségekről.
 • Haladó BA képzés üzleti elemzőknek – A program célja, hogy a már 1-3 év üzleti elemzés tapasztalattal rendelkező résztvevők egy komplex esetet közösen feldolgozva fejlesszék eszköztárukat és készségeiket egy probléma felmerülésétől a megoldás visszaméréséig.
 • Professional in Business Analysis (PMI-PBA) vizsgafelkészítő program – tapasztalt, nemzetközi minősítést megcélzó üzleti elemzők számára – A program célja, hogy a résztvevőket segítsük a Project Management Institute világszinten elismert PBA nemzetközi minősítésének megszerzésében. Szakértőnk Magyarországon elsőként szerezte meg a minősítést, PMI által akkreditált instruktorként agilis, illetve tradicionális környezetben is nagy tapasztalattal rendelkező szakemberként az elmélet mellett saját példákkal, történetekkel is segíti a résztvevőket.

Coaching és on-the-job támogatás

Üzleti elemzés coaching és on-the-job támogatás szolgáltatásainkat olyan szervezetek számára ajánljuk, ahol az üzleti elemzés előnyeit már felismerték, az üzleti elemző szerepkör már bevezetésre került, mégis előfordulnak olyan helyzetek, szituációk, ahol az üzleti elemzők olyan akadályokba, problémákba ütköznek, melyek megoldására külső segítségre lenne szükség. A közös munka során együtt azonosítjuk a problémákat, kihívásokat és közösen kiválasztva a legjobb megoldást akár coaching, akár on-the-job támogatás mellett segítjük az érintetteket és a szervezetet.

üzleti elemző oktatás

Testre szabott, kihelyezett programok csapatok számára

Amennyiben a cél egy csapat fejlesztése, úgy a közösen pontosított igények alapján testre szabott programok kialakítását javasoltjuk. Tekintettel arra, hogy minden szervezet más módon működik, lehetőség van saját projektek, szervezeti problémák közös feldolgozására is.

Az üzleti elemzés (business analysis) témájú programok kihelyezett formában (5-12 fő) online, vagy tantermi keretek között, a Megbízó által, vagy akár általunk biztosított helyszínen is meg tudnak valósulni. A programok megtervezése során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az oktatás, vagy workshop a megbízói igények szerint, a működő gyakorlatoknak, folyamatoknak és szerepköröknek megfelelően valósuljon meg.

Tapasztalataink szerint az ilyen jellegű fejlesztések akkor érik el a kívánt eredményeket, ha azok:

 • gyakorlatorientáltak – ennek érdekében egy, a megbízó által javasolt mintaprojekt, vagy a szervezeti folyamat alapján esettanulmány kerül kialakításra és feldolgozásra,
 • tapasztalati tanulás fókuszúak – a résztvevők az alkalmazható technikákat a gyakorlatban is kipróbálják,
 • a meglévő problémák feloldását célozzák – legyen szó akár együttműködésből, a szerepkörök, vagy folyamatok tisztázatlanságából, vagy tapasztalat hiányból fakadó problémákról, a program során ezeket a konfliktusokat fel kell oldani
 • támogatják a folyamatos fejlődést – a programok során a projektmenedzsmentet és üzleti elemzést érintő fejlesztési javaslatok a résztvevők aktuális problémái, javaslatai alapján megfogalmazásra, kiértékelésre kerülnek, melyeket a Megbízóval a program megvalósulását követően megosztunk.

A programok tervezése és végrehajtása minden esetben a fentiek figyelembevételével történik. A PMI minősítéssel rendelkező résztvevők e programok után a workshop időtartamának megfelelő számú PDU-t írhatnak jóvá a minősítések fenntartása érdekében.

Javasolt témakörök

Tapasztalataink szerint az ilyen jellegű programok kialakítása során az alábbi témakörök jelennek meg igényként leggyakrabban:

 • szervezeti célok és projektcélok kapcsolata
 • megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek kapcsolata, használata
 • projektigények meghatározása, értékelés
 • igénykonfliktusok feloldása
 • terjedelem- és követelménymenedzsment megtervezése
 • követelményspecifikáció kialakítása, tartalma
 • KPI-ok, elfogadási kritériumok
 • igények, követelmények változásának kezelése
 • igények, követelmények ábrázolása
 • projektvezető és üzleti elemző együttműködése
 • projektérintettek menedzsmentje, kategorizálása és elemzése
 • kockázatmenedzsment
 • visszamérés, tesztelés
 • igények nyomon követése, felügyelete
 • erőforrás allokáció
 • kommunikáció
 • terjedelem kézben tartása
 • use case, user story használata
 • kérdések, az üzleti elemző legnagyobb fegyvere
 • informatikai támogatás lehetősége

Lépjen velünk kapcsolatba!

1118 Budapest, Kelenhegyi út 29/b.