Hogyan rögzítsük tapasztalatainkat a PMP jelentkezés során?

PMP vizsga előfeltétele – Projekttapasztalat rögzítése


Ahogy azt korábban írtuk, a PMP vizsga egyik előfeltétele 4.500 óra (középfokú végzettség esetén 7.500 óra) projektvezetési gyakorlat megléte. A képzések során résztvevőink minden esetben felteszik azt a fontos kérdést, hogy ezt milyen módon célszerű adminisztrálni?
A projektvezetői tapasztalat rögzítése projektadatlapok kitöltésével történik. Ez azt jelenti, hogy minden bevallott projektre a PMP jelöltnek egy adatlapot kell kitöltenie az alábbi tartalommal:

 • Projekt megnevezése
 • Projekt kezdő- és végdátuma
 • Projektben betöltött szerep
 • Iparág
 • Munkakör
 • Szervezet neve, címe, telefonszáma
 • Igazoló személy neve, pozíciója, elérhetőségei
 • Projektvezetéssel töltött órák száma folyamatcsoportok szerint
 • Max. 550 karakteres leírás a projekt során elvégzett feladatokról

Az alábbi tippek segítséget jelenthetnek a jelentkezéskor:

 • A projektben betöltött szerepnek és a munkakörnek nem feltétlenül kell egyeznie. Gondoljunk arra, hogy például egy kontrolling szakértő is vezethet projektet, mely esetben a projektben betöltött szerepe projektvezető, míg a szervezeti munkaköre szakértő.
 • Csak olyan igazoló személyt adjunk meg, aki egy esetleges audit esetén gyorsan elérhető (és természetesen leigazolja az óráinkat)! Ne írjunk be olyan személyt, aki külföldön él, vagy akinek az elérhetőségeivel kapcsolatban bizonytalanok vagyunk! Audit esetén kb. 45 napon belül, minden szükséges dokumentumot a megfelelő személyekkel aláíratva kell postán eljuttatni a PMI részére.
 • A projektvezetéssel töltött órák folyamatcsoportok közti szétosztására nincs szabály, vagy elvárás. Elképzelhető, hogy egy projektet “menet közben” veszünk át, ilyen esetben például a kezdeményezés folyamatcsoport órája akár nulla is lehet. Mindezek mellett saját tapasztalataink szerint nagyságrendi becslés, arány lehet:
  • Kezdeményezés: 10-15%
  • Tervezés: 15-20%
  • Végrehajtás: 30-40%
  • Nyomon követés és felügyelet: 20-25%
  • Zárás: 5-10%
 • Az 550 karakteres leírás bár első látásra soknak tűnik, de egyáltalán nem az, sőt! Annak érdekében, hogy minden fontos információt rögzítsünk, nyugodtan használjunk rövidítéseket (pl.: Initiation – IN; Planning – PL, Monitoring and controlling – M&C). Minden jelentkezőnek javasoljuk, hogy alkalmazza a vizsgafelkészítő képzésen szerzett tudást, használja az ott tanult (vagy egyénileg a PMBoK-ból megismert) eszközöket, technikákat. A PMI ezzel a jelentkezéskor meggyőződik arról, hogy a gyakorlatban szerzett (nem feltétlenül a PMI metodológia szerinti) tapasztalatot be tudjuk helyezni a PMI által javasolt környezetbe. A leírások esetében az alábbi felépítést javasoljuk:
  • Projekt célja pár szóban
  • Folyamatcsoportonként főbb eredmények, leszállítandók, esetleg kihívások
  • Pár szavas leírás az eredménnyel kapcsolatban

Fontos, hogy sem a leírások elkészítése, sem egy esetleges audit során a PMI semmiféle bizalmas információt nem kérhet és nem is kér! Nem szükséges semmiféle projekt dokumentum csatolása, illetve akár a konkrét ügyfelet, megbízót sem szükséges nevesítenünk.
Reméljük a fenti javaslatokkal hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy hazánkban még több valós tapasztalattal rendelkező, minősített szakember vezethessen projektet.