Miért válik egyre értékesebbé a PMI-ACP minősítés?

Mi az a PMI-ACP minősítés?

PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) a Project Management Institute által megalkotott világszerte elismert és elfogadott minősítés. Az agilis irányzatok egyre nagyobb térhódításának köszönhetően a projektben tevékenykedő szereplők felé elvárás, hogy strukturált tudással, gyakorlatban is alkalmazható agilis eszköztárral rendelkezzenek. A világ legnagyobb projektmenedzsment szervezete azért alkotta meg ezt a minősítést, hogy az érintett szakértők tudásukat és tapasztalatukat egy egységes, objektív mérőrendszeren (vizsgán) keresztül tudják bizonyítani.

Agile Certified Practitioner vizsga

Mivel az agilis eszközöket sok esetben nem tiszta agilis megközelítésen keresztül alkalmazza sok szervezet, ezért a PMI-ACP minősítés nem szerepkör fókuszú (azaz nem csupán scrum masterek, PO-k, agilis coachok, vagy fejlesztők számára hozták létre), hanem ez sokkal inkább egy mindset, gondolkodásmód alapú minősítés. A tananyag az agile mindset alapjait, különböző agilis irányzatokat (Scrum, XP, Lean, Kanban, Crystal, DSDM, FDD), illetve az azok során alkalmazható eszköztárat fedi le. Sokak számára eretnekségnek tűnik, de a PMI megközelítése szerint igenis létezhet olyan, hogy agilis (projekt)vezető, aki a hagyományos irányzatokhoz képest teljesen más megközelítés szerint kell hogy támogassa a projektet és a csapatot. Ennek oka, hogy az agilitás nem csupán belső informatikai fejlesztések keretében alkalmazható hatékonyan, az üzleti környezet gyakran felülírja egyes irányzatok “tiszta” alkalmazhatóságát, azokat sokszor hibrid, vegyes, testre szabott környezetben, vagy vegyes portfóliókban is lehet alkalmazni.

Kiknek ajánlott a PMI-ACP minősítés?

A PMI-ACP minősítést ajánljuk azoknak a szakembereknek, akik a projekteket agilis környezetben valósítják meg. Ezek az érintettek lehetnek Product Ownerek, Scrum Masterek, agile coachok, projektmenedzserek, vagy akár team leaderek is. Mivel a PMP minősítés megléte az előfeltételek egy részét kiváltja (2.000 óra projekttapasztalat), a PMP minősítettek számára is kifejezetten ajánljuk. Ezzel a minősítéssel a PMP-k új területen is bevethetővé válnak és mivel a PMP minősítettek száma rendkívüli ütemben növekszik (világszerte közel 900.000 fő), a PMI-ACP segítségével megkülönböztethetik magukat (a soft skillek és iparági tapasztalatok mellett) más projektvezetőktől.

A minősítés olyan eszköztárat, folyamatot ad a minősítettek kezébe, ami megfelelő testreszabása és alkalmazása segíti őket az agilis környezetben történő működésben, egy új agilis csapat elindításában, vagy akár agilis transzformációkban is.

Milyen előnyökkel járhat egy minősítés?

A PMI az idei nemzetközi felmérésének keretei között több, mint 4.400 projektvezetőt, projektmenedzsment szakértőt kérdezett meg a szervezetükben alkalmazott gyakorlatokkal és az általuk észlelt trendekkel kapcsolatban. A megkérdezettek szerint az elmúlt egy évben átlagosan 47%-ban a tradicionális megközelítést, míg 46%-ban agilis, vagy agilis elemeket is tartalmazó hibrid megoldásokat alkalmaztak. A felmérés eredménye továbbá azt is mutatja, hogy az érintett szervezetek nagyon alacsony arányban menedzselik projektjeiket minden esetben egy irányzat szerint, az esetek túlnyomó többségében vegyesen alkalmazzák a hagyományos és agilis megközelítéseket is.

A fentiek szerint a modern projektmenedzsment szakmában már nem elég projektvezetőként egy irányzat eszköztárával rendelkezni. A minősítés előnye a munkavállaló számára, hogy mély tudást és megfelelő kompetenciákat igazol, amivel a minősítetteket értékesebbé, több típusú projektben is bevethetővé teszi. Természetesen ez a felmérések szerint magasabb jövedelmet és komolyabb karrierlehetőségeket is jelent. A minősítettek mellett a munkáltatók, megbízók is egyre inkább elvárják a bizonyítványok meglétét. Nemzetközi projektekben már alapelvárás, de minimum előny a minősítések megléte, hiszen ez az “értéknövelő” oklevél az érintett szakértőt is magasabbra pozicionálja, ezáltal ezeket a szakértőket is magasabb díjon lehet projektekre eladni, belső projektek esetén pedig több területen lehet őket sikerrel alkalmazni. Utóbbi az elmúlt években kifejezetten fontos lett, mivel így a munkáltató egy fő alkalmazásával több szerepkört is képes lehet lefedni.

Agile Certified Practitioner minősítés

Miért pont a PMI-ACP-t válasszam?

Ahogy egy korábbi bejegyzésünkben írtuk, rengeteg minősítés érhető el a piacon. A választást természetesen mindenki saját szája íze szerint teheti meg, mi a PMI minősítéseket tudatosan azért preferáljuk és választottuk, mert ez az egyetlen szervezet, aki magas szinten, nemzetközileg is elfogadott projektmenedzsment, üzleti elemzés és agilis minősítéseket is nyújt. Fontosnak tartjuk, hogy ezek ma már egy rendszert alkotnak, nem különálló szigetszerű minősítések, hanem a köztük lévő kapcsolatok is kialakításra kerültek.

Egy másik érv a PMI-ACP mellett, hogy ez több metodológiát is lefed, azaz pl. nem csupán SCRUM környezetben alkalmazható. Az olyan szakértők akik változatos, agilis, esetleg hibrid irányzatok szerint dolgoznak, nagy mértékben, sikeresen képesek az ezen keresztül elsajátított eszköztárat alkalmazni. Természetesen nem lennénk objektívek, ha a hátrányról nem tennénk említést: a PMI-ACP minősítés megszerzése kifejezetten nehéz, nem szerezhető meg automatikusan egy képzésen való részvétellel, vagy egy rövid, nagyon egyszerű vizsgával.

A fentieket, illetve azt mérlegelve, hogy az elmúlt években ez a minősítés lett világszerte a minősítettek számát tekintve a legjobban növekvő bizonyítvány, valamint hogy a tavalyi, nemzetközi projektmenedzsment érintettek bérezésével kapcsolatos felmérés szerint a PMI-ACP minősítettek rendelkeznek a legmagasabb átlagos fizetéssel, a PMI-ACP minősítés racionális döntés lehet.

A legújabb vizsgával kapcsolatos személyes tapasztalatainkról következő bejegyzésünkben írtunk.