MBTI személyiségtípusok a projektmenedzsmentben: mit mutat a Myers-Briggs teszt?

MBTI személyiségtípusok a projektmenedzsmentben: mit mutat a Myers-Briggs teszt?

Ahhoz, hogy egy projektmenedzser eredményes legyen a projekt levezénylése során, fontos, hogy személyiségprofilja jól illeszkedjen az adott feladathoz. Ezen kívül az is nagyban hozzájárul az eredményességhez, ha pontosan tisztában van a csapattagok erősségeivel, gyengeségeivel, hiszen ez támogatja az optimális feladatkiosztást, a megfelelő kommunikációt, szerepet játszik a kockázatkezelésben és a team motiválásában, hogy határidőre elkészülhessen a munka. Cikkünkben most megnézzük, hogy mindebben hogyan segíthet a Myers-Briggs személyiségteszt és azt is, hogy mit érdemes tudni a 16 MBTI személyiségtípusról.

A Myers-Briggs teszt 16-féle MBTI személyiségtípust különböztet meg.

Mire jó a Myers–Briggs-típuselmélet és mik azok az MBTI személyiségtípusok?

A Myers–Briggs személyiségteszt megalkotóit, Katherine Briggs-t és lányát, Isabel Myers-t lenyűgözte Carl Gustav Jung pszichológiai típusokról szóló elmélete, és felismerték, hogy ezeket a valóságban is sikerrel lehet alkalmazni. A II. világháború idején kezdtek el kutatni és kidolgozni azt a mutatót, amely segíti az egyéni különbségek megértését. Többek között kiváló lehetőséget kínál, hogy rálássunk arra, hogy valaki miért ér el nagyobb sikereket, mint mások, és milyen személyiségjegyekkel járul hozzá egy projekt eredményességéhez.

A Myers-Briggs teszt segít az önismeretben és az együttműködés fejlesztésében.

Az MBTI személyiségtípusok és jelentőségük

A teszt a kérdésekre adott válaszok alapján az embereket 16 típusba sorolja.  A Myers-Briggs típusindikátorral a válaszadók jobban megismerhetik és megérthetik saját személyiségüket, többek között, hogy:

 • miket kedvelnek
 • miket tartanak ellenszenvesnek
 • mik az erősségeik
 • mik a gyengeségeik
 • a karrier preferenciájukat
 • a más emberekkel való kompatibilitásukat stb.

Az MBTI személyiségtípusok az önismeret mellett az együttműködés fejlesztését is szolgálják, ezért fontosak lehet olyan cégek, projektek számára, ahol vezetésfejlesztési program zajlik. 

Nincs olyan MBTI személyiségtípus, amely valamilyen módon kitűnne a többi közül. A teszt során nincs helyes és helytelen válasz. Nem célja, hogy diszfunkciót vagy abnormalitást keressen. 

A Myers-Briggs teszt bár számos formájában elérhető az interneten is, célszerű, ha képzett szakember végzi.

A Myers–Briggs teszt megalkotóit, Katherine Briggs-t és lányát, Isabel Myers-t lenyűgözte Carl Gustav Jung pszichológiai típusokról szóló elmélete.

A Myers-Briggs teszt skálái

Maga a kérdőív négy különböző skálából áll. Nézzük most meg ezeket!

Extrovertált és introvertált

Az extrovertáltság és introvertáltság kettősségét először Jung vizsgálta meg a személyiségtípusok elméletében, mint egy módot arra, hogy leírja, hogyan reagálnak az emberek és hogyan lépnek kapcsolatba az őket körülvevő világgal. Bár ezek a kifejezések a legtöbb ember számára ismerősek, az MBTI-ben használatuk némileg eltér a hagyományos értelmezéstől.

Eszerint: 

 • Az extrovertált, azaz kifelé forduló emberek általában cselekvés orientáltak, gyakrabban élvezik a társas interakciókat, és energiával telve érzik magukat, miután másokkal időt töltöttek. 
 • Az introvertál, azaz befelé forduló emberek inkább gondolkodás fókuszúak, élvezik a mély és tartalmas társas interakciókat, és feltöltődnek, miután egyedül lehettek.

Fontos megjegyezni, hogy mindannyian rendelkezünk bizonyos fokú extrovertáltsággal vagy introvertáltsággal, de a legtöbben általában az egyiket vagy a másikat részesítjük előnyben.

Érzékelő és intuitív

Ez a skála azt vizsgálja, hogy az emberek hogyan gyűjtik az információkat az őket körülvevő világból. Az extrovertálthoz és introvertálthoz hasonlóan mindenki tölt némi időt érzékeléssel és intuícióval, a helyzettől függően. Az MBTI szerint az emberek hajlamosak arra, hogy az egyik vagy a másik területen dominánsak legyenek.

 • Az érzékelést előnyben részesítők többnyire nagy figyelmet fordítanak a valóságra, különösen arra, hogy mit fognak fel a saját érzékszerveik által. Ők a tényekre és a részletekre összpontosítanak, és szeretnek gyakorlati tapasztalatokat szerezni. 
 • Azok, akik az intuíciót részesítik előnyben, jobban koncentrálnak olyan dolgokra, mint a különböző minták és benyomások. Szeretnek a lehetőségekről, a jövőbeli elképzelésekről és elvont elméletekről gondolkodni.

Gondolkodó és érző

Ez a skála arra összpontosít, hogy az emberek miként hoznak döntéseket az érzékelési vagy intuíciós funkcióikból gyűjtött információk alapján.

 •  A gondolkodást preferálók nagyobb hangsúlyt fektetnek a tényekre és az objektív adatokra. Hajlamosak következetesek, logikusak és személytelenek lenni, amikor mérlegelnek egy döntést. 
 • Azok, akik az érzéseket részesítik előnyben, valószínűbb, hogy figyelembe veszik az embereket és az érzelmeket, amikor következtetésre jutnak.

Megítélő és észlelő

Az utolsó skála arra vonatkozik, hogy az emberek hogyan viszonyulnak a külvilághoz.

 • Akik megítélő típusok, a struktúrát és a határozott döntéseket preferálják.
 • Az észlelés felé hajló emberek nyitottabbak, rugalmasabbak és alkalmazkodóképesebbek. 

Ez a két tendencia kölcsönhatásban van a többi skálával. 

Fontos azt is tudni, hogy minden ember tölt valamennyi időt extrovertált tevékenységekkel. A megítélő-észlelő skála segít leírni, hogy extrovertáltként viselkedünk-e, amikor új információkkal találkozunk, érzékelünk vagy intuitívak vagyunk. Továbbá amikor döntéseket kell meghozni, akkor gondolkodók vagy érzők vagyunk. 

A betűk jelentése a Myers-Briggs személyiségtípusoknál

A 16 Myers és Briggs személyiségtípus az alábbiak szerint lett betűkkel meghatározva:

 • Első betű – Hová összpontosítjuk a figyelmet, honnan kapjuk az energiát: extrovertált (E) vagy introvertált (I)
 • Második betű – Hogyan tanulunk és miként fogadjuk be az információkat: érzékelő (S) vagy intuitív (N)
 • Harmadik betű  – Hogyan hozunk döntéseket: gondolkodó (T) vagy érző (F)
 • Negyedik betű – Hogyan viszonyulunk a világhoz: megítélő (J) vagy észlelő (P)

Milyen szerepe van a MBTI személyiségtípusoknak a projektmenedzsmentben?

A projektsikerek szempontjából kulcsfontosságú lehet egy olyan projektmenedzser választása, akinek személyiségprofilja illeszkedik az általa vezetett projekthez.

A projekt csapatokon belül az MBTI személyiségtesztek kiválóak annak felmérésére is, hogy a team tagok milyen típusba tartoznak, mik az erősségeik és gyengeségeik. Ezek azonosításával ugyanis hatékonyabb lehet a feladatok kiosztása, a közös munka, növelhető a produktivitás, ami végső soron a projekt sikerekhez vezet.

Mit várhatunk az egyes MBTI személyiségtípusoktól a projektmunka során?

Most pedig ismerjük meg kicsit közelebbről a 16 személyiségtípust és hogy hogyan viselkednek vállalati és projektkönyezetben.

1. ISTJ – A felügyelő

Visszafogott, gyakorlatias és általában lojális, aki megbízható és hagyománytisztelő.

Ezek a személyek igazi kötelességtudó cselekvők, akik értékelik a tisztánlátást, szeretik a rutint, és hisznek az olyan értékekben, mint a becsület, a kemény munka és a társadalmi felelősségvállalás. 

Ez a személyiségtípus hihetetlenül jól szervezett, ami óriási előny a projektmunka során. Nincs szüksége folyamatos irányításra vagy ellenőrzésre, elég, ha a hét elején elküldjük neki, vagy megbeszéljük az aktuális teendőket, és a munka már halad is a maga ütemében.

2. ISTP – Az alkotó

Rendkívül független típus, aki élvezi az új tapasztalatokat, amikből azonnal tanulhat.

Közvetlen, lényegre törő karakter, aki hűséges társaihoz, de nem törődik túlzottan a törvényekkel és szabályokkal. A 16 személyiségtípus közül a legkiszámíthatatlanabb, mert jellemzően racionális és logikus, de lehet lelkes és spontán is. 

Ezek a személyek jeleskednek a hibaelhárításban. Jól működnek távmunkában. Nagyon jók az új eszközök kipróbálásában és a szoftverekben való navigálásban, de könnyen elveszítik a fókuszt. Ők azok a csapattagok, akik a legnagyobb valószínűséggel kapcsolják ki a kamerát egy megbeszélésen, és nyitnak egy másik ablakot, hogy a neten szörfözzenek, így igényelnek némi kontrollt. 

3. ISFJ – A védelmező

Ez a típus a legintrovertáltabb az összes személyiség közül, a harmóniát és az együttműködést helyezik előtérbe. Erős munkamorállal rendelkezik, és érzékeny a kollégák kívánságaira és érzéseire. 

Általában rendkívül lelkiismeretes munkatárs, aki ösztönösen jó menedzser, és könnyedén képes távoli csapatokat is összetartani.

Óriási figyelmet fordít a részletekre, így kiválóan alkalmas mások munkájának ellenőrzésére, közös dokumentumok szerkesztésére vagy ajánlatok átnézésére.

Profi a szabályok betartásában és abban is, hogy másokat is erre ösztönözzön, ezért például jó megoldás lehet rábízni az időnyilvántartó szoftver használatát, képes lesz növelni az egész csapat hatékonyságát.

4. ISFP – Kalandorok

Nyugodt és rugalmas, általában visszafogott személyiség, aki művészi beállítottsággal büszkélkedhet.

Melegszívű, megközelíthető, barátságos és idegenkedik a konfrontációtól. Fontos számára az új dolgok és élmények felfedezése.

Szeret a pillanatnak élni, így teljesen belefeledkezhet a munkába, emiatt nagy lehet a kiégés veszélye. Célszerű figyelmeztetni, különösen távmunka esetén arra, hogy olykor tartson szünetet és időben fejezze be az adott munkanapot.

5. INFJ – A szószóló

Kreatív és analitikus, a legritkább Myers-Briggs típusok közé tartozik.

Általában intuitív, mélyen gondolkodók, akinek rengeteg ötlete van.

Nem szereti annyira a reflektorfényt, sokkal hatékonyabb munkát végez, ha a színfalak mögött dolgozhat.

6. INFP – A közvetítő

Idealista, jó értékrenddel. Mindig arra törekszik, hogy jobbá tegye a világot.

Gyakran elveszik a képzeletében és az álmodozásban. Bár intenzíven és lelkesen vesz részt a projektekben, gyakran kihívást jelent számára, hogy izgalmát hosszú ideig fenntartsa.

Ez a típus hajlamos annyira belemerülni az értékekkel kapcsolatos filozofálásba, hogy az már problémát jelentsen a mindennapos munka során. Sérelmek lappanghatnak benne, ezért a vezetőknek arra kell bátorítania az ilyen csapattagokat, hogy minden aggályukat nyíltan kimondják. Egyébként a kulcs ahhoz, hogy a legjobbat hozzuk ki belőle, hogy erősítjük azt, hogy mennyire nagy szükség van rá a csapatban, milyen értékes munkát végez. Amennyiben a projekt összhangban vannak az értékeivel, megállíthatatlan erő lehet a siker útján.

7. INTJ – Az építész

Nagyfokú logika jellemző ezekre a személyekre, egyszerre nagyon kreatívak és analitikusak.

Perfekcionista innovátorok, akik jól érzik magukat egyedül és jobban teljesítenek, ha például távmunkában nyugodtan dolgozhatnak. Az ilyen típusú emberek természetes problémamegoldók, akik nagyszerűen tudnak egy ötletet kapcsán hatékony cselekvési tervet készíteni. Egyaránt intuitívak, ugyanakkor a gyakorlatias gondolkodás is a vérükben van. 

Rendkívül határidő centrikusak, de fennáll a veszélye annak is, hogy elhamarkodott döntéseket hoznak, különösen, ha nincsenek a közelben kollégák, akik olykor gátat szabnak impulzusaiknak.

Néha emlékeztetni kell őket arra, hogy álljanak meg egy pillanatra, szánjanak időt, és hagyják, hogy az ötletek magjai kibújjanak ahelyett, hogy elhamarkodott lépéseket tennének.

8. INTP – A gondolkodó

Csendes és introvertált személyek, akik arról ismertek, hogy gazdag belső világgal rendelkeznek.

Kiváló szakértelemmel és logikával bírnak. Jól érzik magukat egyedül, és jobban élvezik a bezártságot, mint bármely más típus. 

Nagy szükségük lehet arra, hogy szabadságot kapjanak, hogy a dolgokat eredeti módon tegyék, és hogy meghallgassák őket, mert a legokosabb megoldások kiötlői.

Gyenge pontjuk, hogy gyakran elhanyagolják a döntések és eredmények megosztását. 

9. ESTP – A meggyőző

Kifelé fordulók és drámaiak, szeretnek időt tölteni másokkal és az itt és mostra összpontosítani.

Kockázatvállalók, akik a nagy problémák gyors ütemű megoldásában bíznak. Szenvedélyesen szeretik a feladatokat, de türelmetlenek is lehetnek a hosszabb távú projekteknél, mivel csak rövid ideig tudnak koncentrálni. Vállalkozó szelleműek,  minden csapat számára nagy értéket jelenthetnek, de nehéz is lehet őket irányítani, mivel nem különösebben tisztelik a szabályokat.    

Ez a személyiségtípus klasszikusan türelmetlen, ezért érdemes neki inkább egy napra elegendő feladatot adni a projekt során, mert a hosszú távú célokra nem tud fókuszálni. 

Az ilyen csapattagok jók a tűzoltásban, mert a pillanat izgalma pezsgést jelent számukra. Kiválóan tudnak a dobozon kívül gondolkodni, ezért nem szabad korlátok közé szorítani őket, mert megfojthatjuk kreativitásukat.

10. ESTJ – Az igazgató

Magabiztosak és szabályorientáltak, fontosak számukra az elvek és hajlamosak az irányításra. Pragmatikus döntéshozók, akik szervezettek, szorgalmasak, módszeresek és lojálisak. Amolyan veterán kapitányok.   

Ez a csoport szereti megszervezni önmagát, más embereket és a körülötte lévő világot, ami előny lehet, de főnökösködőnek és agresszívnek is tűnhet, ha személyes kapcsolat nélkül osztogat utasításokat. 

Az ilyen típusú embereket gyakran emlékeztetni kell arra, hogy legyenek tapintatosak másokkal, különösen olyan környezetben, ahol elsősorban e-mailen történik a kommunikáció, mondataik ugyanis gyakran félreérthetők és konfliktusokat generálhatnak.

11. ESFP – Az előadóművész 

Társaságkedvelő és spontán típusok, akik szeretnek a középpontban lenni. Imádják megmutatni magukat és felvágni. Energikusak, lelkesek és természetes előadóművészek, akik gyakran kreatív vagy művészi szakmákban kötnek ki.

A szórakoztató embereknek időt kell adni arra, hogy mások előtt csillogjanak. Ahol csak lehet, be kell őket vonni a közös aktivitásokba. Ha bármilyen projekt kapcsán videókat, podcastokat kell készíteni, előadást tartani, ők tökéletes alanyok. Nagyon jó a meggyőző erejük. 

12. ESFJ – A gondozó

Ez a csoport társaságkedvelő, kedves és figyelmes és jellemzően mások igényeit helyezi előtérbe. 

Ők a legjobb projektvezetők, mert az emberek szeretnek nekik dolgozni. Szervezettek, jól átlátják az egészet,  ideálisak arra, hogy egy projekt időben lebonyolításra kerüljön. Gondoskodó, türelmes természetüknek köszönhetően kiválóak arra, hogy segítsenek az új csapattagok integrálásában.

13. ENFP – A bajnok

Karizmatikusak és energikusak, szeretik az olyan helyzeteket, ahol megcsillanthatják kreativitásukat.

Intuitív természetűek, örülnek, ha másokkal lehetnek, és a logika mellett érzéseik is meghatározzák döntéseiket. Sokkal inkább a szívből jövő célok motiválják őket, mint a pénz.   

Ez a csoport mind az ötletgenerálásban, mind a közös projektekben kiválóan teljesít, így a brainstormingok során jó hasznukat vehetjük.

Gyengeségük, hogy nem a legjobb kezdők és befejezők, így a határidők problémát jelenthetnek. Szükségük van a gyengéd menedzselésre a kreatív és hatékony munkához.

14. ENFJ – Az adakozó

Hűségesek és érzékenyek, megértőek és nagylelkűek. Természetes vezetők, akiket inkább az intuíció és az érzések vezérelnek, mintsem a logika és a racionalitás. 

Inspiráló típusok: rendkívül motiváltak, ugyanakkor empatikusak is a velük dolgozók igényeit tekintve.

Sokszor hajlamosak megfeledkezni a saját igényeikről a nagyobb jó érdekében, és ez káros lehet. Nemcsak a kiégés szempontjából, hanem a saját feladataik elvégzése során is.

15. ENTP – A vitatkozó

Rendkívül találékonyak, rengeteg az ötletük és hajlamosak sok projektbe belekezdeni, ugyanakkor nehezen tudják befejezni őket.

Sok vezérigazgató tartozik ebbe a csoportba. Ez a személyiségtípus logikus, racionális és objektív, de állandó szellemi stimulációra van szüksége. Gyakori a vezetők és menedzserek esetén, hogy inkább a nagyobb ötletekre összpontosítanak és ellenállnak az ismétlődő feladatoknak és rutinoknak. 

Nagyon jó vitapartnerek, sokszor szükség van ezen erősségükre a munka során. Rendkívül termékenyek, új ötletekkel, termékekkel viszik előre az üzletet.

Ügyesek az ügyfelek lenyűgözésében és az új üzletek megszerzésében. Sokszor uralják a megbeszéléseket, háttérbe szorítva másokat.

16. ENTJ – A parancsnok

Szókimondóak és magabiztosak, nagyszerűen tudnak terveket készíteni és projekteket szervezni.

Logikus tervezők, akik szeretik lebontani a határokat és megtalálni a megoldásokat. Nagyra értékelik a tudást, és kevés türelemmel viseltetnek a hatékonyság hiánya iránt. Mindenekelőtt a célmeghatározás, a struktúra és a szervezés fontos számukra. Általában karizmatikusak és magabiztosak, és képesek másokat is motiválni egy közös cél érdekében.

Mindig a big picture-ben gondolkodnak, emiatt nem mindig látják át a finomabb részleteket a tervek megvalósításakor. Előfordulhat, hogy mások véleményének figyelembevétele nélkül hoznak meg döntéseket.

Ha projektvezetőként Ön is fontosnak tartja, hogy ismerje csapata erősségeit és gyengeségeit, hatékonyabbá tegye a kommunikációt, a feladatkiosztást és növelje a produktivitást, szívesen fejlesztené kompetenciáit, akkor tekintse meg aktuális projektvezetőknek ajánlott képzéseinket!