GROW-modell: a coaching legsikeresebb eszköze

Mi a grow-modell

GROW-modell: a coaching legsikeresebb eszköze

A GROW-modell a coaching területén talán a valaha alkalmazott legsikeresebb folyamatmodell. Tudományterülettől, kultúrától, struktúrától függetlenül óriási népszerűségre tett szert világszerte, egyszerűségének, gyakorlati alkalmazhatóságának és cél- valamint eredményorientáltságának köszönhetően. A cikkben áttekintjük, hogy hogyan alakult ki és mi is az a GROW modell, majd végigvesszük a folyamat egyes fázisait is és a legfontosabb hozzájuk tartozó segítő kérdéseket. 

A Grow modell a coaching egyik legsikeresebb eszköze

Mi a GROW-modell? 

A coaching folyamat célja, hogy az ügyfél a jelenlegi állapotból eljusson a számára kívánatos állapotba. Ehhez nagy segítség, ha van egy olyan, gyakorlatban jól használható struktúra, amely áttekinthetővé teszi a folyamatot. A GROW modell egy ilyen keretrendszer, amely iránymutatásként szolgál mind a coach és a coachee számára, abban, hogy:

 • hol tart a coaching folyamat
 • milyen fejlődés történt eddig
 • melyek a hátralévő feladatok. 

A GROW egy betűszó, amely a folyamat szakaszaira leginkább jellemző angol szavak kezdőbetűinek összeillesztéséből kapta a nevét. A modell szakaszai végigvezetnek a coaching folyamaton: 

 • G azaz “Goal”: A cél meghatározása
 • R azaz “Reality”: A jelenlegi helyzet felmérése
 • O azaz “Options”: Milyen lehetőségek vannak
 • W azaz “Way forward”: Hogyan tovább? Mi az, amit meg fogunk tenni? 

A GROW modell eszköze a szókratészi nyitott kérdésfeltevés. A jól feltett kérdésekkel a coach segít az ügyfélnek abban, hogy képes legyen felismerni a célját, a saját erősségeit, eszközeit és megtalálni azt a megoldást, amely segíti a cél elérését. 

A GROW modell kialakulása

A coaching története az Amerikai Egyesült Államokban kezdődött Timothy Gallway “The inner game of Tennis” című könyvével. Gallway felismerte, hogy az, ami a játékosok fejében játszódik le, legalább annyira lényeges, mint ami a pályán történik. A könyv hamarosan óriási népszerűségre tett szert az élet más területein is.

A coaching szemlélet Európába John Whitmore és Alexander Graham segítségével került át, akik saját tapasztalataik alapján továbbgondolták a könyvben leírtakat és kifejlesztették a GROW-modellt. A modell először John Whitmore “Coaching for Performance” című könyvében jelent meg, amelyet 23 nyelvre fordítottak. 

A modell a coaching meghatározó alapjává vált, amelyet máig sikeresen alkalmaznak világszerte.

A GROW-modell a gyakorlatban

A GROW modell 4 szakaszra bontható, amely az ügyfél fejlődését irányítja, és minden szakaszhoz tartoznak bizonyos segítő kérdések. A kérdések megválaszolása elősegíti az ügyfél személyes fejlődését, és megkönnyíti a fontos felismeréseket. 

A coaching folyamat során a coach végigvezeti ügyfelét a GROW-modell egyes szakaszain. Bár a modell egyértelmű iránymutatást ad, semmiképpen sem kell mereven, szigorú szabályként alkalmazni! A coach szabadon kiemelheti azt, ami ügyfele számára értékes és más módszertani elemeket is szabadon bevonhat. A lényeg, hogy a coaching folyamat a lehető legjobban szolgálja az ügyfél érdekeit. 

grow modell ábra

A GROW modell fázisai

GOAL – Határozzuk meg a célkitűzést! 

Az első lépés a coaching folyamat céljának meghatározása. Ez lehet valaminek a konkrét megvalósítása, vagy akár több apró siker elérése, de egy teljesítménymutató elérése is lehet cél. Ami az időtartamot illeti, bármilyen cél választható: rövid-, közepes vagy hosszú távú célkitűzés is. 

Nagyon fontos ugyanakkor, hogy a SMART célkitűzés rendszerében fogalmazzuk meg a célt, tehát legyen: 

 • S (Specific) – Specifikus, konkrét
 • M (Measurable)  – Mérhető
 • A  (Achievable) – megvalósítható, elérhető
 • R (relevant) – releváns, fontos
 • T (Time-related) – határidőhöz kötött

Gyenge célkitűzés: “Szeretnék írni egy könyvet a projektmenedzsmentben szerzett tapasztalataimról”

SMART cél: “6 hónap alatt megírok egy 60.000 szavas könyvet, a projektmenedzsmentben szerzett legtanulságosabb gyakorlati tapasztalataimról, amelyet június 30-án fogok befejezni. Ehhez minden héten 2500 szót kell írnom.”

A SMART célkitűzésről bővebben ebben a cikkben írtunk. 

Segítő kérdések a célkitűzéshez

 • Min szeretne dolgozni? 
 • Pontosan mit szeretne elérni a coaching folyamat végén? (Megoldást, stratégiát, stb) 
 • Mi a célja ezzel a témával kapcsolatban?
 • Milyen előnyökkel járna, ha elérné a célt? 
 • Mikor szeretné elérni a célt?
 • Kinek származna még belőle előnye és milyen módon? 
 • Milyen érzés lenne, ha elérné a célt? Mit látna, hallana, érezne?
 • Honnan tudná, hogy elérte a célját? 
 • Mi történne, ha nem érné el a célját? 

REALITY – Mi a jelenlegi helyzet? 

Ebben a fázisban a cél a jelenlegi helyzet tényszerű, objektív és torzításmentes megismerése, amely kiindulópontként szolgál az előző szakasz végén kitűzött cél későbbi megvalósításában. Ilyenkor derül fény a gátló tényezőkre, amelyek lehetnek külsők, de nagyon gyakran belülről fakadnak: félelmek, hiedelmek, gátlások formájában. Ezek feltárása és felszámolása sokszor már önmagukban óriási hatást vált ki és szinte predesztinálja a későbbi sikert.

A fázis másik fontos feladata, hogy kialakuljon a coach és az ügyfél közötti bizalom, közös hullámhossz és az őszinte, nyitott kommunikáció. 

Segítő kérdések a jelenlegi helyzet feltárásához

 • Mi a jelenlegi helyzet? Hol tart most a folyamat?
 • Milyen jellegű problémák vannak? Ezek a problémák állandóak, vagy időszakosak?
 • Mit tett eddig a cél elérése érdekében? 
 • Mi az, ami segíthetne, hogy elérje a célját? 
 • Mi gátolja a cél elérésében? 
 • Mi az, ami lehetetlennek tűnik és ha az megszűnne, vagy nem létezne, minden megváltozna? 
 • Mi az, ami a készségek, tudás szintjén rendelkezésére áll? 
 • Mekkora az Ön kontrollja a cél elérésében? 

OPTIONS – A megoldás alternatíváinak a felmérése

Ennek a szakasznak a célja, hogy az összes, megoldásként felmerülő alternatívát összegyűjtsük. A legtöbb cél eléréséhez ugyanis nem csak egy út vezet, és nagyon hasznos, ha minden felmerülő, akár irreálisnak tűnő ötletet összegyűjtünk. Ehhez segítségül lehet hívni a brainstorming eszközét, amelyet akár egyedül is kiválóan lehet alkalmazni. 

Az irreális is ötletek segíthetnek, hogy az ügyfél rugalmasabban tudjon gondolkodni, nőjön a kreativitása. Nem mellesleg gyakran kiderül, hogy az első pillantásra abszurdnak tűnő ötletek egy kis módosítással igenis működhetnek. 

Segítő kérdések a lehetőségek feltérképezéséhez

 • Mi mindent tehetne, hogy elérje a célját? És azon kívül? 
 • Milyen lehetőségeket lát a változásra? 
 • Mik az adott alternatívák előnyei és hátrányai?
 • Milyen segítségre vagy támogatásra lenne szüksége? 
 • Mások mit tennének ebben a helyzetben?
 • Kit ismer, akinek sikerült már hasonló célt elérnie, és ő mit tett? 
 • Mit lehetne másképp csinálni?  
 • Mi mindent tenne, ha a jelenlegi akadályok nem léteznének? 
 • Képzelje el, hogy elérte a célját? Mi mindent tett a cél elérésének érdekében?
A grow modell célja egy konkrét akcióterv kidolgozása

WAY FORWARD/WILL – A célhoz vezető út kiválasztása és megtervezése

Az utolsó fázis célja az előző szakszban meghatározott lehetőségek közül kiválasztani a legvonzóbbat, és lépésről lépésre megtervezni az utat, egy konkrét akciótervet kialakítani. Rendkívül fontos, hogy az ügyfél valóban maximálisan elköteleződjön az akcióterv végrehajtása mellett. Fontos felkészülni rá, hogy az aktív cselekvés közben előfordulhatnak buktatók, negatív élmények. Ebben a szakaszban a coach fő feladata, hogy végig motiválja az ügyfelet, ugyanis gyakori, hogy éppen az elveszített lelkesedés miatt megy füstbe a terv. 

Segítő kérdések a legjobb alternatíva kiválasztásához, és az akcióterv kidolgozásához

 • Melyik lehetőség a legvonzóbb és miért?
 • Hogyan kezd bele a megvalósításba? Mik az első lépések?
 • Mik a következő lépések? 
 • Mikor kezd bele?
 • Hogy értékelné 10-es skálán az elköteleződését?
 • Mit kellene tenni, hogy növekedjen az elköteleződése?
 • Kiket kell belevonni a tervbe?
 • Ők hogyan tudják támogatni? 
 • Mi akadályozhatja a folyamatot és mit lehet tenni ellene? 
 • Hogyan fogja nyomonkövetni a terv alakulását? 

Összegzés

A GROW-modell egy rendkívül sokoldalúan használható keretrendszer, ami nem csak a coaching területén alkalmazható eredményesen. Vezetőként, csapatok, beosztottak motiválására, de akár önállóan is széles körben használható. Egy tapasztalt, megfelelő mindsettel rendelkező coach segítségével és más módszerek bevonásával pedig kiemelkedő eredményeket lehet vele elérni a coaching bármely területén.

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!

Bizonytalan abban, hogy milyen támogatási forma jelenthet megoldást a problémáira? Coaching szolgáltatásainkról itt olvashat bővebben, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot!