A szervezetfejlesztés módszerei és folyamata

Szervezetek fejlesztése

A szervezetfejlesztés módszerei és folyamata

A szervezetfejlesztés kiváló lehetőség arra, hogy egy szervezet vagy vállalat megújuljon, és a megelőző időszakhoz képest hatékonyabban és rugalmasabban működjön. A szervezetfejlesztés módszerei lehetőséget adnak a kapacitások és az eredményesség növelésére is. 

A szervezetfejlesztés fogalma

A szervezetfejlesztés (OD – Organization Development) egyik legjobb és szakmailag legadekvátabb definícióját Richard Beckard, a téma neves szakértője fogalmazta meg A szervezetfejlesztés stratégiája és modelljei című könyvében. 

E szerint a szervezetfejlesztés a szervezet egészére vonatkozó, tervszerű, felülről szervezett törekvés, amelynek célja a szervezet életképességének és hatékonyságának növelése. E célokat a szervezeti folyamatokba történő tervszerű beavatkozás révén, magatartástudományi ismeretek alkalmazásával éri el. 

A szervezetfejlesztés célja

A szervezetfejlesztésnek számos célja lehet, ezek közül a legjelentősebbek a következők:

 • a szervezet teljesítményének javítása,
 • a szervezet agilitásának, rugalmasságának növelése,
 • a szervezet tagjainak folyamatos felkészítése a változásokra,
 • a szervezeti együttműködés megerősítése és harmonizálása,
 • a vállalat megújulásra való és problémamegoldási képességének javítása.

A szervezetfejlesztés folyamata

1. Diagnózis vagy felmérés

 • Szervezeti diagnózis

A legelső lépés az adatgyűjtés és -elemzés a cég aktuális állapotáról, a fejlesztendő területekről és a megoldandó problémákról. 

 • Az elérendő célok meghatározása

A szervezetfejlesztés eredményeként létrejövő állapot, az elérni kívánt célok azonosítása. 

 • A szervezet erősségeinek felmérése

Azoknak a területeknek, erőforrásoknak, adottságoknak és előnyöknek a számbavétele, amelyek segíthetnek a szervezetfejlesztés céljának elérésében. (Az erősségek és gyengeségek feltérképezéséhez hatékony segítséget nyújthat a SWOT-analízis.)

Szervezetfejlesztés képzés

2. A stratégia meghatározása, a szervezetfejlesztés irányának kijelölése

A stratégia kialakításának első fázisa, hogy a szervezetfejlesztést végző tanácsadó cég munkatársai, vagy a kijelölt szakértő és a szervezet vezetése konszenzusra jusson. 

Ez azt jelenti, hogy közösen meghatározzák a fejlesztendő területeket, az elérendő célokat és a szervezetfejlesztés érdekében felhasznált eszközöket. Ebben a lépésben történik a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos feladatok végrehajtóinak kijelölése és a feladatok időbeli ütemezése is.

3. Beavatkozás

Ebben a lépésben kerül sorra a 2. pontban meghatározott stratégia végrehajtására. A végrehajtás történhet a szervezetet alkotó egyének, csoportok vagy az egész szervezet szintjén. 

4. Köztes mérések, visszamérés, follow-up

Már a beavatkozás fázis közben is érdemes köztes méréseket végezni. Ezek segítségével nyomon követhető, hogy az egyes területeken milyen mértékű változást értünk el a megfogalmazott célokhoz képest. Az eredmények függvényében korrigálhatjuk a szervezetfejlesztés irányát, szükség esetén pedig akár újabb stratégiát is alkothatunk. 

A szervezetfejlesztés folyamatát lezáró visszamérés ugyanilyen fontos. Csak a megfelelő eredmények birtokában tekinthető sikeresnek a szervezetfejlesztési folyamat.  

A szervezetfejlesztés módszerei

Szervezetfejlesztés módszerei

A szervezetfejlesztés eszköztárát alkotó módszereket két fő csoportba sorolhatjuk. Az egyénre ható módszerek a szervezet tagjainak, a vállalat dolgozóinak fejlődését célozzák. A struktúrára ható módszerek inkább szervezet felépítésének, hierarchiájának, kultúrájának átalakításán keresztül mozdítják elő a szervezet fejlődését. Lássunk néhány példát mindkettőre. 

Egyénre ható módszerek:

Struktúrára ható módszerek:

 • Csapatépítés
 • Kockázatelemzés
 • Decentralizáció
 • Csoportközi viszonyok fejlesztése
 • Vállalati kultúra fejlesztése
 • Illetve bizonyos szempontból az agilis transzformációk is.

Gyakori kérdések a  szervezetfejlesztéssel kapcsolatban

Mi a szervezetfejlesztés lényege?

A szervezetfejlesztés a szervezet egészére vonatkozó, tervszerű, felülről szervezett törekvés, amelynek célja a szervezet életképességének és hatékonyságának növelése. 

Van valamilyen szervezetfejlesztés könyv vagy tankönyv, amit tudnátok ajánlani?

Az itthon is elérhető, magyar nyelvű szakirodalomból érdemes elolvasni például Richard Beckhard: A szervezetfejlesztés stratégiája és modelljei, vagy Louis Carter Best Practices in Organization Development and Change: Culture, Leadership, Retention, Performance Coaching című könyvét. Akiknek pedig segítség lehet egy szervezetfejlesztés könyv pdf formátumban, azoknak Ludányi-Pacsutai: Vezetési ismeretek, szervezetfejlesztés című munkáját ajánljuk. 

Elérhető online valamilyen szervezetfejlesztés terv, minta?

Több szervezetfejlesztés terv, minta is elérhető online az interneten. A 2010-es évek elején kiírt TÁMOP keretében meghirdetett Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése című pályázati felhíváshoz mellékelt szervezetfejlesztési terv sablon például ide kattintva letölthető

Szervezetfejlesztés képzés és tanácsadás – egy helyen

Szervezetfejlesztés könyvek

A hatékony szervezetfejlesztés kulcsa egy felkészült, sok éves szakmai múlttal rendelkező tanácsadó cég szolgáltatásainak igénybevétele. Egy ilyen cég magasan kvalifikált, szakértő munkatársai a szervezetfejlesztés tárgyát képező vállalat belső viszonyait elfogulatlanul, éppen ezért hatékonyan képesek áttekinteni. Továbbá ugyanilyen módon képesek javaslatokat tenni a szervezetfejlesztés stratégiájára és a megvalósítás lépéseire. 

A ProMan Consulting a hazai projektmenedzsment és tanácsadó szcéna élvonalába tartozó tanácsadó cég. Munkatársaink azonban nem csupán a vállalati ügyfeleknek nyújtanak segítséget a szervezetfejlesztés, agilis transzformációk terén, de képzéseket is kínálunk.