Vezetői coaching: támogatás vezetőknek minden szinten

Vezetői coaching jelentése

Vezetői coaching: támogatás vezetőknek minden szinten

A vezetői coaching, vagy angolul executive coaching egy rendkívül hatékony vezetőfejlesztési eszköz, amelyet bármilyen szinten tevékenykedő vezetőnek érdemes igénybe vennie. A bejegyzésből kiderül, mit csinál pontosan az executive coach, milyen kompetenciák fejlesztése áll a folyamat központjában és végül arról is lesz szó, hogy mi alapján érdemes vezetői coachot választani.

Mi a vezetői coaching és mit csinál az executive coach? 

A vezetői coaching a business coaching egy speciális fajtája, amelynek fókuszában a vezetők teljesítményének és hatékonyságának növelése áll. Az executive coach segít azonosítani és elérni a személyes és szakmai célokat, valamint megvalósítani a szervezeti célkitűzéseket. 

Hogyan történik mindez? 

 • Új gyakorlatok és megközelítések bemutatásával;
 • Gyakorlással és egyenes visszajelzéssel;
 • Az addigi gondolkodásmód újraértékelésével;
 • A vezető tudatosságának növelésével.

Mi nem a vezetői coaching? 

Fontos tisztázni, hogy a vezetői coaching nem tanácsadás, tehát a coachnak nem feladata konkrét megoldást kínálni a felmerülő problémákra. Ugyanakkor segíthet a különböző megoldási alternatívák kidolgozásában, illetve ezek közül a legmegfelelőbb kiválasztásában a vezető kompetenciáinak, és a szervezeti igényeknek fényében. 

A vezetői coachingnak ezen kívül nem az a célja, hogy egy adott vezetői stílust másoljon. Ehelyett inkább egy személyre szabott, a vezető erősségeinek és gyengeségeinek legmegfelelőbb vezetési stílus kidolgozására koncentrál.

Mitől lesz hatékony a vezetői coaching?

A folyamat hatékonyságához elengedhetetlen egy biztonságos, megbízható és jól strukturált környezet kialakítása, ahol garantált a teljes titoktartás, hiszen a szervezet számára kényes kérdések is megtárgyalásra kerülhetnek. 

Az is fontos, hogy a coach képes legyen a vezetők gondolkodását kihívások elé állítani, a berögzült sémákat megkérdőjelezni – mindezt úgy, hogy a barátságos és biztonságos légkör ne sérüljön. 

Ezen kívül támogatnia kell a vezetőt saját maga és az egyéni kompetenciái mélyebb megértésében, és abban is, hogy megismerje, hogyan látják őt mások. Azonosítani és tisztázni kell az aktuális célokat, áttekinteni a cselekvési lépéseket. 

Milyen kompetencia területeket fejleszt az executive coaching?

A vezetőfejlesztés egyik központi eleme a vezetéshez szükséges általános képességek fejlesztése. Ilyen képességek lehetnek többek között: 

 • Döntéshozási módszerek megismerése
 • Hatékony konfliktuskezelés
 • Hatékony befolyásolási módszerek
 • Konstruktív visszajelzés képessége, kapcsolatépítés
 • Mások motiválására való készség
 • Csapatdinamika megismerése, és befolyásolása
 • Delegálás
Az executive coach a vezető kompetenciák fejlesztésében segít

A vezetői coaching a különböző vezetői szinteken

Bár a fenti vezetői képességek minden vezető számára szükségesek, a különböző vezetői szinteken eltérő kompetenciák fejlesztése a cél. 

Csapatvezetői coaching 

Fiatal, kezdő vezetők gyakran szembesülnek azzal a problémával, hogy vezetői eszköztáruk nem elég a felmerülő kihívások megoldására. Bár a fiatal vezetők fejlesztésében nagy segítséget nyújthat egy, a szervezeten belüli mentor (például közvetlen felettes vagy más részleg vezetője), idő vagy egyéb erőforrás hiányában ez a gyakorlatban ritkán működik jól. Ilyenkor érdemes vezetői coach támogatását kérni. 

Milyen területeket kell fejleszteni a csapatvezetők esetében?

 • A vezetői feladatok áttekintése, feltérképezése és a prioritások, feladatok meghatározásának képessége, hogy a vezető ne vesszen el a feladatok között;
 • Hatékony delegálás elsajátítása;
 • Vezetői eszköztár bővítése, különös tekintettel a modern irányzatokra, például az agilis vezetői módszerek megismertetésére (például lean, scrum, stb);
 • Vezetői önismeret fejlesztése;
 • Kiváló konfliktuskezelés;
 • Visszacsatolásokra, visszajelzésekre való fogékonyság növelése;
 • Önfejlesztés eszközeinek megismertetése;
 • Karriercélok meghatározása, és az ezek eléréséhez szükséges lépések, eszköztár kialakítása.

Középvezetői coaching

Ezen a szinten a vezetők már más jellegű problémákkal szembesülnek, mint a csoportvezetők. A felelősség és kockázat nagyobb, a középvezető már leginkább más, alacsonyabb szinten álló vezetőket irányít, amit különösen megnehezíthet, ha ő maga is ezek közül a munkatársak közül lépett magasabb szintre. Nagyobb szükség van ezen kívül a stratégiai és analitikus gondolkodásra is. 

Milyen területeket kell fejleszteni a középvezetők esetében? 

 • Döntéshozatali képesség
 • Analitikus szemlélet
 • Stratégiaalkotás, jó tervező képesség
 • Információk szelektálása, trendek felismerése
 • Érdekérvényesítés és befolyásolási készségek
 • Kockázatvállalási hajlam
 • Karriermenedzsment és önfejlesztés
 • Más vezetők coachingolása, coaching típusú vezetés 
 • Mások motiválása

Felsővezetői coaching

A felsővezetői coaching esetében már tapasztalt vezetők fejlesztése zajlik, ahol az eddig említett kompetenciák nagy része már beépült a vezetői gyakorlatba. 

Milyen területeket kell fejleszteni a felsővezetők esetében? 

 • Változásmenedzsment, a kritikus változások kezelése és hatékony bevezetése
 • Válságmenedzsment
 • Stratégiai szemlélet
 • Nyitott gondolkodásmód, az innovációra, a változásokra és azok érvényesítésére való fogékonyság
 • Alternatívák kidolgozásának képessége
 • A jövőbeli trendek előzetes felismerése, prognosztizáló képesség
 • Felkészülés a kritikus vagy kockázatos feladatokra
 • Tehetségek coachingja
 • Coaching típusú vezetés

Milyen készségekkel kell rendelkeznie az executive coach-nak?

 • Saját vezetői tapasztalat: ahhoz, hogy a coach kliense szemében hiteles legyen, és hogy a felmerülő kihívásokat át tudja látni, fontos, hogy rendelkezzen saját vezetői tapasztalattal
 • Vezetőkkel szembeni elvárások, a vezetői feladatok és felelősségi körök ismerete
 • Üzleti folyamatok, szervezeti működés ismerete
 • Eredményorientáltság
 • A coaching folyamathoz szükséges alapvető pszichológiai tudás (pl. Személyiségtípusok, vezetői stílusok, viselkedés megváltoztatására alkalmas eszközök ismerete) 
 • Nyitott, empatikus, érett személyiség
 • Coaching tapasztalat hasonló szintű vezetők fejlesztésében, hasonló iparágakban

Hogyan válasszunk executive coachot? 

Gyakori probléma, hogy a vezetők sem tudják pontosan, mi alapján válasszák ki a számukra ideális coachot. Bár a kémia és szimpátia valamint a könnyű kapcsolódás elengedhetetlen, más szempontokat is figyelembe kell venni. Összegyűjtöttünk pár szempontot, amiről érdemes beszélni az első ülésen. 

Milyen minősítésekkel rendelkezik? 

Mindenképpen válasszunk elismert minősítéssel rendelkező, magasan képzett coach-ot, lehetőleg releváns szakmai tapasztalattal. 

Milyen sikereket ért el más vezetőkkel? 

Tudjuk meg, mióta tevékenykedik a coach, illetve milyen sikereket ért el hasonló szintű vezetőkkel. Osszuk meg a coaching céljainkat, kérdezzünk az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról. Figyeljünk arra, hogy hogyan válaszol a coach – bár szükséges a megfelelő önbizalom, de egy korrekt jelölt nem garantálja majd a fejlődést, hiszen ez nagymértékben függ a vezető hozzáállásától is. 

Hogyan határozza meg és hogyan méri a sikert? 

Fontos, hogy a siker mérése nem csak a kliens egyéni érdekei szerint történjen, a fejlődést azoknak a kulcsfontosságú érdekelt feleknek is éreznie kell, akire a vezető hatással van. Összességében tehát a sikert a készségek fejlődésében és a viselkedés változásában, valamint ezek hatásában is kell mérni. 

Hogyan kezeli a titoktartást? 

A titoktartás ugyan a szakma etikai kódexének része, mégis érdemes részleteiben megbeszélni, hogy hogyan kezeli a titoktartást – különösen akkor, ha a coach bevonja a szervezet más érintettjeit a coaching folyamatba. Győződjünk meg arról, hogy előzetesen mindig kikéri a hozzájárulásunkat, mielőtt mással megosztana valamit. 

Szeretne többet tudni a coahingról, az egyéni-, vagy csapatfejlesztésről?

Kollégáink segítenek választ kapni a kérdéseskre, keressen minket bizalommal!