A vezetőképzés a hatékonyság és növekedés kulcsa

Vállalati és projekt környezetben rendszeresen merülhetnek  fel komoly kihívások a mindennapok során. Megoldásukban kulcsszerepet játszanak a vezetők, akiknek intelligenciával, szakértelemmel, emberközpontú attitűddel, a stratégiai célok szem előtt tartásával kell válaszolniuk a problémákra. Ahhoz, hogy mindezt a legprofibban  tudják megtenni, elengedhetetlen folyamatos képzésük, készségeik fejlesztése. De mi is az a vezetőképzés? Miért fontos és milyen eredményeket várhatunk tőle? Milyen készségekre van szüksége a jó vezetőnek? Hogyan változik a vezetőképzés az egyes karrierállomások során? Írásunkban most ezt fogjuk körbejárni.

A vezetőképzés segít fejleszteni a vezető személyek készségeit és tudását.

Mi az a vezetőképzés?

A vezetőképzés segít azonosítani azokat a nagy potenciállal rendelkező személyeket, akikből jó vezetők válhatnak, valamint elmélyíti a már vezető szerepet betöltő személyek képességeit és tudását. 

A vezetőknek a szervezet vagy egy projekt aktuális kihívásaitól függően mind az úgynevezett soft skillek (interperszonális, szociális készségek), mind hard skillek (objektív, mérhető készségek) terén szükségük lehet fejlesztésre.

Miért fontos a vezetőképzés?

Fejlődés és eredményesség

Ahhoz, hogy egy cég növekedhessen, vagy egy projekt sikeres lehessen, elengedhetetlen, hogy a vezetők elkötelezzék magukat a személyes és szakmai fejlődésük mellett. Ellenkező esetben csorbul az eredményesség és stagnálás várható.

Hatékony változásmenedzsment

A Harvard Business School tanulmánya szerint három erőteljes erő határozza meg a munka természetét és teremti meg a vezetői képzés iránti igényt:

 • A gyors globalizáció
 • A távmunkában dolgozók számának növekedése
 • A generációs szakadékok

A gyors globalizáció elkerülhetetlenné teszi, hogy a vezetők képesek legyenek a fizikai és kulturális határok leküzdésére, valamint a csapatok határokon átnyúló vezetésére.

A távmunkában dolgozók számának növekedése azt indukálja, hogy a vezetőknek tudniuk kell, hogy miként irányítsák és egyesítsék a fizikailag egymástól távol dolgozó csapattagokat és a csapat egészét.

A generációs szakadéknak azért van jelentősége, mert megfigyelhető, hogy az Y és a Z generáció a vezetői pozíciókban egészen új ötleteket hoz mind a munka, mind pedig a tanulás terén, ami olykor élesen szemben áll a hagyományos vezetői megközelítésekkel. Ez konfliktusokhoz vezet, amelyek hatékony kezelése elengedhetetlen.

Milyen eredmények várhatók a vezetői képzésektől?

A vezetők:

 • azonosíthatják és fejleszthetik vezetői stílusukat
 • képesek lesznek hatékony vezetői stratégiák megfogalmazására és végrehajtására
 • olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyekkel növelhetik csapatuk hatékonyságát, eredményességét és sikereit
 • csökkenthetik a fluktuációt és növelhetik az elkötelezettséget, erős és egységes csapatot hozva létre
 • fejleszthetik a kommunikációs készségeiket, elsajátíthatják a tárgyalás, a befolyásolás és a konfliktuskezelés technikáit
 • növelhetik magabiztosságukat
 • megtanulhatnak hatékonyan kapcsolatba lépni az emberekkel, fejlesztve a konstruktív visszajelzés adásának képességét, és keresve a csapat értékes feedbackjeit

Vezetőképzés tréning: Milyen készségeket érdemes fejleszteni?

Bármilyen területen is tevékenykedik, minden vezetőnek szüksége van olyan soft skilllek elsajátítására és fejlesztésére, amelyekkel motiválni tudja csapatát és biztosítani a megfelelő hatékonyságot. 

Melyek ezek az alapvető vezetői készségek?

 • Stratégiai gondolkodás – A vezetőknek képesnek kell lenniük arra, hogy átfogóan gondolkodjanak, összekapcsolják az aktuális feladatokat a hosszú távú célokkal, és az eredményekre, ne pedig az egyes folyamatelemekre koncentráljanak.
 • Kezdeményezőkészség – Ez egy alap kompetencia, mivel elengedhetetlen, hogy irányt tudjanak mutatni a csapatok számára. A vállalati vagy projekt célok eléréséért kell dolgozniuk, előre kell látniuk a problémákat és szükség esetén alternatív megoldásokat javasolniuk.
 • Szenvedély – A nagyszerű vezető elkötelezett a csapat sikere iránt, megérti, mi motiválja őket, és tudja, hogyan ösztönözze a csapattagokat arra, hogy a legjobb formájukat hozzák.
 • Odafigyelés – A siker egyik kulcsa, hogy egy vezető a fókuszt képes legyen átirányítani önmagáról másokra is, hogy jobban megértse például egy csapat igényeit. Ez amellett, hogy hozzájárul az eredményességhez, kiválóan tudja építeni a bizalmat. 
 • Tisztelet – Az együttműködés alapú vezetési stílus minden esetben eredményesebb, mint a parancs alapú módszer.
 • Megbízhatóság – Ha a csapattagok a vezetőjüket megbízható partnernek érzékelik, aki mindig mellettük áll, motiváltabbak lesznek.
 • Hitelesség –  Egy vezető a hitelességével tudja elnyerni egy csapat, valamint a partnerek bizalmát.
 • Lelkesedés – A vezetőknek pozitívnak és energikusnak kell lenniük, és másokat is hasonló hozzáállásra kell ösztönözniük. Ez segít abban, hogy az ötleteiket elfogadják, és motiválja a dolgozókat, hogy kreatív megoldásokkal álljanak elő, amikor egy nehéz problémán dolgoznak. 
 • Támogatás – Egy nagyszerű vezetőnek könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy válaszoljon minden kérdésre, és megoldja a felmerülő problémákat.

Hogyan lehet hatékony a vezetőképzés szervezeten belül?

1. A tanulás kultúrájának kialakítása

A vezetőképzés nem fogja elérni a célját és nem lesz kellően motiváló, ha egy olyan szervezetben történik, ahol nem számít fontos értéknek a folyamatos fejlődés és tanulás.  

Ahhoz, hogy ezt megteremthessük a szervezeti kultúrán belül, fontos a tudásmegosztás lehetővé tétele. Azaz azoknak a csapattagoknak, alkalmazottaknak az elismerése, akik új készségek fejlesztésén fáradoznak. Az ő példájukkal ösztönözhetőek mások is, hogy igényük legyen a tanulásra.

2. Képzési célok meghatározása

Ehhez figyelembe kell venni a jelenlegi hiányosságokat, például a vezetők utódlásának nehézségeit. Meg kell nézni, hogy kik lehetnek azok, akik jó eséllyel válhatnak a későbbiekben nagyszerű vezetővé.

Fontos emellett szem előtt tartani a stratégiai célkitűzéseket is. Ha például egy új piacon való terjeszkedést tervez a cég, akkor elengedhetetlen lehet a megfelelő vezetők fejlesztésére összpontosítani a konkrét célok elérése érdekében.

Továbbá azt is meg kell vizsgálni, hogy egy adott szervezet vagy csapat milyen vezetői értékeket tart fontosnak, és érdemes ezek továbbfejlesztésére koncentrálni. 

3. Az ideális vezető képzési módszer kialakítása

A vezetői képzési program fontos, hogy egyénre szabott legyen, amely megfelel a szervezet aktuális igényeinek és céljainak.

Mik a leggyakoribb tanulási módszerek?

 • Tanulás más felsővezetőktől –  Nagyon hatékony lehet például a felsővezetők párosítása olyan vezetőkkel, akik most vállaltak új szerepet, különösen akkor, ha a cél a tudásátadás vagy az utódlás. 
 • Csoportos tanulás – A csoportos tanulás felhasználható  a vezetői potenciállal rendelkező alkalmazottak azonosítására, a jövőbeli vezetők képzésére,  a csoportdinamika megértésére.
 • Vezetői csapatfejlesztés – A már vezetői pozícióban lévők közös programja segíti a résztvevőket, hogy támogassák egymást új készségek fejlesztésében és az interperszonális kommunikáció javításában.
 • Önirányított tanulás – Bár a vezetők nem fejlődhetnek elszigetelten, de az önirányított tanulásnak is helye van a képzésben. A vállalati tanulásnak és fejlesztésnek ez a formája például olyan soft skillek tanítására használható, mint a kommunikációs technikák és a stratégiai gondolkodás. Ez azért előnyös, mert a résztvevők a saját tempójukban haladhatnak a rendelkezésre bocsátott tananyagok, útmutatók, gyakorlatok és önértékelési eszközök segítségével.

Karrierállomások és vezetőképzés

A vezetői készségek fejlesztése fontos minden egyes karrierszakasz során. 

A karrierjük elején álló vezetők képzése

A fiatal vezetők személyes vezetői készségeik fejlesztésével felkészülhetnek a nagyobb felelősségvállalásra és gyorsabban haladhatnak előre a ranglétrán. Ezt olyan vezetői készségfejlesztő programokkal lehet támogatni, amelyek javítják az önismeretet és fokozzák a csapatok motiválásához szükséges készségeket.

A karrierjük közepén álló vezetők képzése

A képzések segíthetnek a középvezetőknek abban, hogy a mai gyorsan változó globális környezetben nagyobb értéket teremtsenek vállalatuk számára. A vezetői képzés gyakran magában foglalja az üzletfejlesztéssel és az üzleti stratégiával kapcsolatos programokat, valamint a vezetői coachingot a komplex vállalkozás vezetéséhez szükséges készségek további csiszolása érdekében. Ebben a karrierszakaszban érdemes fontolóra venni a vezetői szakirányú felsőfokú tanulmányokat.

Csúcsszintű vezetői képzések

Felsővezetőként, vezérigazgatóként vagy igazgatósági tagként fontos figyelmet szentelni az új üzleti lehetőségek felkutatására és kiaknázására, az innováció ösztönzésére és a meggyőződéses vezetésre irányuló képességek fejlesztésének.

KÉRDÉSE VAN? LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

Szeretné feltérképezni, milyen vezetői készségek jelentik az erősségeit, és mely területen tudna vezetőként továbbfejlődni? Esetleg egyéb, projektmenedzsmenttel kapcsolatos kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot és kérjen ingyenes konzultációt! Vezetőknek ajánlott képzéseinket pedig itt találja!