Minden, amit a PMP minősítésről és vizsgáról tudni érdemes

A PMI (Project Management Institute) által kiállított, globálisan elismert és keresett PMP  (Project Management Professional) minősítés a nemzetközi piacon elérhető legmagasabb szintű fekete öves projektmenedzseri tanúsítvány. A minősítés egyénileg szerezhető meg, amely bizonyítja, hogy az érintett projektvezető magas szintű szakmai tapasztalattal és strukturált tudással rendelkezik projektek vezetése terén. Tekintettel ennek nemzetközi elfogadására és magas értékére, a megbízók, fejvadászok és recruiterek már gyakran szűrőként alkalmazzák e minősítés meglétét. A minősítettek száma az elmúlt években a nemzetközi trendeket követve folyamatosan, nagy mértékben növekszik.

PMI PMP

A minősítés tananyaga a PMI által gondozott és szerkesztett, már hatodik kiadását megélő Guide to the Project Management Body of Knowledge, közismertebb nevén a PMBOK.

Felkészítő programjaink indulása előtt rengeteg kérdés felmerül az érdeklődők, jelentkezők részéről, így e bejegyzésben próbálunk minden gyakori kérdésre választ adni.

Tartalom

Kinek lehet hasznos a PMP minősítés? Mennyibe kerül? Mik az előfeltételei?

A PMP minősítés egy egyénileg megszerezhető papír, mely az érintett projektvezetők értékét növeli.

Vizsgafelkészítő programunkra sok szabadúszó, egyéni vállalkozó projektvezető jelentkezik, akik a sikeres vizsgát követően előnyt szerezhetnek a minősítéssel, illetve a felmérések szerint magasabb napidíjat tudnak elérni a projektvezetés során.

Az egyéni jelentkezőkön túl sok esetben olyan cégek finanszírozzák meg a minősítéseket, akik alaptevékenységei közé tartozik a projektek vezetése. Azokban az esetekben ha az adott cég nagyobb, vagy akár nemzetközi projektek vezetését is vállalja, a PMP minősített munkavállalók magasabb napidíjon kalkulálhatók a projektekbe, illetve a megrendelő is sok esetben preferálja a minősített szakembereket.

A harmadik gyakori résztvevői csoport tagjai olyan szervezetektől érkeznek, akik szeretnének egy nemzetközileg elismert metodológia alapján belső projektmenedzsment kompetenciát fejleszteni, egy közös módszertani nyelvezetet kialakítani.

A PMP vizsga hírhedten nehéz, ám mielőtt nekifuthatunk a tesztnek, előtte az alábbi előfeltételeknek kell megfelelnünk:

A vizsga díja egységesen 555 USD, tagoknak 405 USD. 2 utóvizsga engedélyezett, utána a teljes folyamatot előről kell kezdeni. Az utóvizsga díja tagoknak 275 USD, tagság nélkül 375 USD.

Előfeltételek igazolása

Az előfeltételeket minden jelentkező egy elektronikus felületen rögzítheti a pmi.org oldalon ingyenes regisztrációt követően. A projekttapasztalatok ún. projekt adatlapok kitöltésével adhatóak meg, minden projektre külön adatlap kitöltése szükséges. A PMI nem korlátozza, vagy írja elő hogy a tapasztalatokat hány darab projekttel igazoljuk, van amikor egy projekt elegendő, van amikor tíznél is többre van szükség.

Az adatlapokon az alapadatok megadása mellett a kezdő- és végdátumot, valamint egy projektleírást szükséges megadnunk. A leírás felépítésére javasolt egy rövid, 1 mondatos célmegfogalmazás, majd ezt követően a folyamatcsoportok/domainek szerinti feladatok leírása. Fontos, hogy ne a szakmai munkára, a termékre, hanem inkább a projektmenedzsment feladatokra fókuszáljunk, melyekből egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy az adott feladat projekt és nem napi, operatív feladat volt.

Fontos, hogy a tapasztalatok igazolása során nem elvárás, hogy projektmenedzsment munkakörben tevékenykedjünk, nem kell tehát hogy a névjegykártyánkon ez szerepeljen, a projektvezetőre a PMI mint szerepkörre tekint, programjainkat követően sikerrel vizsgáztak mérnökök, építőipari-, pénzügyi szakemberek, architektek, vagy akár olyan fejlesztők is, akik napi munkájuk mellett projekteket vezényeltek.

A fenti tapasztalatok mellett a 35 óra strukturált projektmenedzsment képzési óraszám megadására, a képzés kezdő és végdátumára, valamint a képző szervezet nevére is szükség lesz.

A képzési óraszám minden olyan projektmenedzsment témájú képzéssel igazolható, aminek tematikája a PMBOK szerint került kialakításra, összesen 35 óra képzési idővel. 

PMI PMP vizsga

Audit folyamat

Az előfeltételeket a PMI szúrópróba szerűen ellenőrzi auditok segítségével. Tapasztalataink szerint a résztvevők közel fele kerül kiválasztásra teljesen véletlenszerűen, melyet a PMI a tapasztalatok és a jelentkezés beküldését követően, de még a vizsgadíj befizetése előtt jelez az érintett számára. Amennyiben nem választanak ki bennünket auditra, úgy a jelentkezésünket elfogadottnak tekinthetjük.

Audit esetén a kitöltött adatlapokat kapjuk vissza pdf formában, az alábbi dokumentumokat kell zárt borítékban visszaküldeni a PMI részére:

 • kontaktszemélyekkel aláírt adatlapok
 • képzésről szóló részvételi igazolás, vagy oklevél
 • végzettséget bizonyító hivatalos okirat (diploma, érettségi bizonyítvány)

A fenti folyamatra 45 nap áll rendelkezésünkre, tehát ennyi idő alatt kell ezeket eljuttatni a PMI részére. A tapasztalatok szerint a PMI audit esetén már nem a projektleírásokat, hanem az aláírások meglétét ellenőrzi, nem megfelelő leírásokat már az audit előtt jelzi.

A fenti folyamat időkerete miatt minden esetben azt javasoljuk, hogy olyan kontaktszemélyt adjunk meg, aki könnyen elérhető, hogy elkerüljük a körülményes külföldi szereplők bevonását.

Az audit folyamat eredményéről a PMI minden esetben visszajelzést küld, pozitív kimenet esetén a vizsgadíj befizethető, ezt követően 1 év áll rendelkezésünkre a sikeres vizsgát letenni.

PMP vizsga felépítése, karakterisztikái

A PMP vizsga tananyaga teljes egészében megfelel a PMI által szerkesztett és gondozott Project Management Body of Knowledge (PMBOK) aktuálisan legfrissebb kiadásának. A cikk írásának időpontjában ez éppen a hatodik kiadást jelenti, a szakkönyv – az agilis környezetben működő projekttevékenységek sajátosságait összefoglaló, kiegészítő anyagával együtt – több, mint 900 oldalnyi tananyagot jelent.

A PMI által kiadott hivatalos anyagok szerint a vizsgán az egyes folyamatcsoportok az alábbi arányban jelennek meg:

 1. Projektek kezdeményezése, projekteket megelőző feladatok – Initiation (13%)
 2. Projektek tervezése – Planning (24%)
 3. Projektek végrehajtása – Execution (31%)
 4. Projekt nyomon követés és felügyelet – Monitoring & controlling (25%)
 5. Projektek, fázisok zárása – Closing (7%)

2021. januártól a vizsga módosult tematika szerint zajlik, mely a PMBOK 7. kiadásra alapul. 

Tapasztalataink szerint a fenti arányokhoz képest az éles vizsgákon komoly eltérés tapasztalható, ennek oka hogy bizonyos kérdéseknél nézőpont kérdése, hogy mely folyamatcsoporthoz soroljuk. Ami biztos, hogy minden területről lesznek kérdések az éles vizsgán.

A vizsga nyelve angol, 13 nyelven támogatás kérhető, azonban ezek között a magyar nyelv nem szerepel.

A vizsgán a nemzetközi PMI felmérések alapján a vizsgázók alig 55%-a megy át első alkalommal. Ennek oka, hogy a kérdések csupán kis részét lehet kizárólag a lexikális tudás alapján megválaszolni, a PMI által alkotott keretrendszert adott szituációk mentén gyakorlatban is alkalmazni kell tudni. Mi azt szoktuk a résztvevőknek mondani, hogy a PMI gondolkodásmódját kell magunkévá tenni, ezzel a résztvevőink több mint 90%-a első alkalommal sikeres vizsgát tesz.

A PMP vizsga 180 feleletválasztós kérdésből áll, melyre 230 perc áll rendelkezésre. A kérdések nagy része valamilyen szituációt ír le, mely a valós életben is gyakran előfordul, ezekre a helyzetekre kell a PMI keretrendszer alapján vélt legjobb megoldást kiválasztani.

Vizsgakörülmények, helyszín és ponthatár

Vizsgát a cikk megírásának pillanatában a Prometric vizsgaközponton keresztül, a BME “Z” épületében, a XI. kerület Bertalan Lajos u. 2. szám alatt minden héten több alkalommal tudunk tenni. Fontos változás, hogy júniustól a vizsgáztatást a Pearson Vue veszi át, melynek eredményeként a vizsgahelyszínek és vizsgaidőpontok száma is növekedni fog. 2021-től már minden PMI vizsga letehető online, otthonunkból vagy akár munkahelyünkről az elvárt szabályok betartása mellett. 

Konkrét vizsgaidőpontra az sikeres jelentkezést/auditot követően kapott egyedi kód segítségével jelentkezhetünk.

A vizsgakörülmények igen szigorúak: a gépterembe való belépés előtt minden személyes tárgyunkat el kell zárjuk egy biztosított szekrénybe, egyedül ennek a szekrénynek a kulcsát vihetjük be magunkkal a terembe. Még saját zsebkendőt sem vihetünk be magunkkal, ha erre szükségünk van, a vizsgahelyszín biztosítja ezt számunkra.

A belépés előtt fémdetektoros ellenőrzésen is át kell esnünk, zsebeinket teljesen kiforgatva és nadrágunk szárát felemelve meg kell mutatnunk, semmilyen tiltott eszközt nem viszünk be magunkkal. A vizsgaszobában sem leszünk sokkal nagyobb kényelemben: egy üvegfalon keresztül a vizsgabiztos folyamatos felügyelet alatt tart minket, a vizsgaállomásunk felett közvetlenül pedig folyamatos kamerás megfigyelés alatt is állunk, amely rögzíti is a vizsgánk teljes időtartamát.

Pearson Vue PMI vizsga

A vizsgához üres papírt, tollat és számológépet kapunk, semmi másra nem lesz szükségünk.

Szüneteket szabadon beiktathatunk, ám ilyenkor az óra nem áll meg, tehát erre is figyelnünk kell. 

A vizsgaszoftver jól működik, egyszerűen használható, melynek működését a vizsga előtt egy 15 perces demo során ismerhetjük meg.

A vizsga nehézségét adja, hogy a PMI nem publikálja a sikeres vizsgák ponthatárát vagy százalékos arányát. Jelenleg 62-75% közé becsüljük a sikeres vizsgához szükséges helyes válaszok arányát, melyet nagy valószínűséggel a kérdésekhez rendelt súlyok alapján kalkulál a rendszer. Tapasztalataink szerint a vizsgafeladatok otthoni gyakorlásakor stabil 75-80% vagy afeletti sikeres válaszarány elérésérekor nem lesz probléma az éles helyzetben sem. A vizsga eredmény a helyszínen kiderül, betekintési lehetőségre, vagy konkrét pontszámra ne számítsunk.

A vizsga végén az alábbi értékelést kaphatjuk a teljes vizsgára, illetve folyamatcsoportokra vonatkozóan:

 • Needs improvement – legrosszabb kategória, a tudásbeli hiányosságaink jelentősek;
 • Below target – sikertelen kategória, a teljesítményünk nem volt elegendő a minősítés megszerzésére;
 • Target – sikeres vizsgát tettünk, megfelelő szinten birtokoljuk a PMBOK tudásanyagát;
 • Above target – sikeres, kiemelkedő eredményű vizsgát tettünk.
Project Management professional vizsga

Fenntartás

A PMP minősítés a sikeres vizsgát követő 3 évig érvényes, mely 3 éves ciklusonként 60 PDU gyűjtésével (Professional Development Unit) megújítható. 1 PDU 1 órának felel meg. 

PDU-kat 2 forrásból gyűjthetünk, min. 35 PDU-t képzésekkel (tantermi, vagy e-learning oktatás, könyvek olvasása, feldolgozása, podcastok, konferenciák), max. 25 PDU-t tudásmegosztás (előadás tartása, módszertani fejlesztés, projektmenedzsment feladatok ellátása) segítségével igazolhatunk.

A képzési óraszám esetén az alábbi 3 készség fejlesztését min. 8-8 PDU-val szükséges lefedni, melyeket önbevallásos módon elektronikusan rögzíthetünk:

 • Techical skills – projektmenedzsment módszertanok és eszközök
 • Leadership skills – vezetői ismeretek
 • Strategic business management skills – projektmenedzsmenthez kapcsolódó iparági ismeretek

A fenntartás a vizsgát követően már nem nagy kihívás, elvileg a PMI a pmi.org felületre feltöltött PDU-kat is auditálhatja, azonban az elmúlt 8 évben erre példát még nem láttunk. Egy dologra célszerű figyelni, ne az utolsó pillanatban próbáljuk begyűjteni a PDU-kat, hiszen ez már jellemzően igen költséges képzésekkel valósítható meg.

A felkészülés

A felkészülés nem egy egyszerű folyamat. A vizsga nagyon nehéz, így komoly, megbízható tudásra lesz szükségünk. Természetesen a vizsga letehető külső segítség nélkül is, azonban ebben az esetben rengeteg utánaolvasásra és többletmunkára számíthatunk.

Tapasztalataink szerint a lexikális tudás mellett komoly vizsgarutinra van szükség, ez nagyban meghatározza majd eredményünket. Olyan apró trükköket is el kell sajátítanunk, ami a feladat nyelvezetéből fakad, illetve vannak vissza-visszatérő becsapós témák, amikre érdemes számítani.

A vizsgázóknak javasoljuk, hogy a tananyag elsajátítása mellett min. 1500-2000 tesztkérdést oldjanak meg gyakorlásként. 

Amennyiben a felkészülési időn és a sikeres vizsga valószínűségén javítani szeretnénk, vizsgafelkészítő programunkkal ez lehetséges.

Szakértőnk Magyarországon a legtöbb PMI minősítéssel rendelkezik, sikeres CAPM, PMP, PMI-PBA és PMI-ACP vizsgatapasztalatával PMI specialistaként képes átadni azokat a trükköket amik segítségével a gyakori hibák elkerülhetők és sikeres vizsga tehető. 

3,5 napos tantermi programunk során vizsgaszimuláció megoldására és rengeteg tesztkérdés gyakorlására is lehetőség van, valamint e-learning felületünk segítségével további tanulást segítő anyagokat és további kb 3000 tesztkérdést adunk a résztvevőknek gyakorlásra. 

Ezzel nem csupán a 35 óra oktatás igazolható, hanem visszamérésünk alapján résztvevőink több mint 90%-a első alkalommal sikeres vizsgát tesz.

Résztvevőinket a felkészülés teljes időszakában támogatjuk, a programot követően díjmentes konzultációkra is állunk rendelkezésre. 

Résztvevőink eredményességét folyamatosan mérjük, így a vizsga aktuális trendjeivel kapcsolatban is friss információval rendelkezünk.

Tippek a sikeres vizsgázáshoz

 • A vizsga napjára más programot, munkát, feladatot ne szervezzünk, aludjuk ki magunkat.
 • A vizsga hosszúsága és fárasztósága miatt azt javasoljuk, kényelmes öltözetben menjünk vizsgázni.
 • A vizsga előtt akár otthon, akár úton a vizsgahelyszínre oldjunk meg 10-20 könnyű feladatot.
 • A vizsgafelülettel lehetőségünk van 15 percig ismerkedni. Ezt az időt mindenképp használjuk arra is, hogy megnyugodjunk.
 • Az első feladat megjelenését követően különböző számolásokhoz szükséges képletek felírását tegyük meg.
 • A kérdések elolvasása után ne kezdjük el azonnal keresni a helyes válaszlehetőséget, először próbáljuk meg önállóan megválaszolni a kérdést. Ezután olvassuk át a válaszlehetőségeket, és válasszuk ki azt amelyik a legközelebb áll a saját válaszunkhoz.
 • Sok kérdés válaszlehetőségei nem lesznek tökéletesek, vagy teljes értékűek. Számos esetben a válaszlehetőségek közül a lehető legjobb, de nem tökéletes választ kell majd megjelölnünk. Minden kérdésre van helyes válasz (főleg a PMI szerint)!
 • Ha valamilyen kérdésben bizonytalanok vagyunk, jelöljük meg a kis zászló ikonnal, majd lépjünk tovább. Előfordulhat, hogy későbbi kérdésekben megtaláljuk a részleges választ a megjelölt kérdésre, vagy később a vizsga megoldása közben egyszer csak beugrik a helyes válasz. A megjelölt kérdésre bármikor visszanavigálhatunk és megjelölhetjük a helyesnek ítélt választ.
 • Ha jól állunk az idővel, egy 5 perces szünetet a vizsga közepe táján érdemes tartani. Menjünk ki inni egy pohár vizet, mossuk meg a tarkónkat, nyújtóztassuk ki a lábunkat.
 • Használjuk ki az időnket, ha esetleg gyorsabban végzünk a fennmaradó időt használjuk a megjelölt, bizonytalan válaszok átnézésére, ezzel sok pontot szerezhetünk!
 • Figyeljünk a fordított kérdésekre, sok esetben a melyik nem jó megoldás a kérdés.
 • A tananyag mély ismerete mellett általában 2 megoldás kizárható, a maradék kettő között a PMI gondolkodásmódja mentén jellemzően jó választ lehet adni.