Mire lehet számítani a PMI-ACP vizsgán?

Milyen a vizsga felépítése?

A PMI-ACP vizsga hasonló felépítésű, mint a PMI más, egyébként hírhedten nehéz vizsgái. A 3 órás, 120 tesztkérdéses vizsga során minden kérdésnél 4 válaszlehetőség közül kell választani. A kérdések nem a lexikális tudást mérik elsősorban, hanem a gyakorlatban, való életben is felmerülő szituációkra kérdeznek rá. Más PMI vizsgákhoz hasonlóan nincs egy előre transzparensen definiált elvárt pontszám, a vizsga eredménye egy, a PMI által szigorúan őrzött, a kérdések nehézségi szintjén alapuló értékelési rendszer szerint kerül meghatározásra. A tapasztalatok szerint a vizsga nehézségtől függően 65-75% körüli eredmény mellett már sikeres. A számítógép alapú vizsga minden héten elérhető több alkalommal a Prometric vizsgaközpontjában, mely jelenleg a Budapesten a BME Z épületében található.

acp vizsga

Mire lehet számítani a PMI-ACP vizsgán?

Az alábbiakban a legújabb, 2018. márciusában megváltozott vizsgával kapcsolatos személyes tapasztalatokat próbáltuk összegyűjteni. Saját élmények szerinti, szubjektív leírás következik, azonban mivel minden területen a legmagasabb, above target eredmény született, bízunk benne hogy ezek minden vizsgázó számára segítséget nyújtanak majd.

 • Kevés kérdés volt, ami konkrét elméletre kérdezett rá (pl. Little törvénye, vagy agilis kiáltvány pontjai)
 • A válaszok közül sokszor 1-2 lehetőséget ki lehet zárni, ám a maradék között minimális eltérések voltak. Ebben az esetben jó taktika lehet az agilis alapelvek mentén értékelni a lehetőségeket és az alapján választani.
 • Sok (10+) kérdés foglalkozott valamilyen változási helyzettel. Például: Egy iteráció során megkeres minket a megrendelő, hogy azonnal álljunk le a jelenlegi feladatokkal, mivel egy sokkal fontosabb igény került megfogalmazásra. Mit teszünk ebben a helyzetben?
 • Több kérdés során a feladat leírásából kellett a konkrét, alkalmazott módszertant felismerni és ennek segítségével lehetett a feladatot jól megválaszolni. (pl. scrum master vs. agile coach, vagy PO vs. customer).
 • csoportdinamikával, csapat fejlesztésével kapcsolatban is jó pár kérdés volt. Itt azt kellett felismerni, hogy adott szakaszban, helyzetben mely eszközzel tudjuk a csapatot leginkább támogatni.
 • Az információs táblák (information radiator) alkalmazhatóságával, céljaival kapcsolatban 3-4 kérdés merült fel.
 • Több kérdés foglalkozott a WIP-el és kanban táblákkal, viszont ciklusidőt csak egy esetben kellett számolni.
 • Számolási feladat az előbbi mellett alig volt, olyan kérdés felmerült, hogy egy burndown chart alapján kellett megbecsülni, hogy a csapat várhatóan mikor végez a munkával.
 • Refaktoringgal kapcsolatban 4-5 kérdés merült fel, a legtöbb esetben a technikai adósság (technical debt) volt e kérdések középpontjában.
 • Volt pár kérdés, ami a tradicionális és az agilis irányok közti különbségekre fókuszált.
 • 4-5 kérdés a csapat összetételre, lokációra és infrastruktúrára kérdezett rá.
 • Az idő soknak tűnik és bár a kérdések picit rövidebbek mint amit a PMP vizsgán tapasztalhatunk, mégis sok időt elvesz a feladat és szituáció értelmezése, sok helyen megjelent a “least, best, except” kifejezés, amik alapjaiban módosítják a helyes választ.
 • Komoly pszichológiai nyomás továbbra is a folyamatos számláló, illetve a feladatok során sok esetben megjelenő felesleges információ, melyet gyorsan ki kell szűrni.
 • Helyére kell tennünk az agile project manager fogalmát, sok esetben egyébként életszerű helyzeteket leírva e szerepkörben kell a megfelelő választ kiválasztanunk.
 • A vizsga nem egy adott módszertanra fókuszál, több esetben szerepet kapott a way of work, illetve a testreszabás, akár hibrid megoldások alkalmazhatósága, mellyel kapcsolatban a megadott részinformációk alapján kell a PMI által legjobbnak vélt megoldást kiválasztani.

Helyszín, környezet

Vizsga a BME Z épületben, a XI. kerületi Bertalan Lajos utcában tehető. A vizsgarendszer továbbra is jól működik, gördülékeny, nem voltak fennakadások. A nyári időszakban egyszerre 5 fő vizsgázott más-más témában, viszont a résztvevőket továbbra is egyesével hívják be és ellenőrzik, így az utolsó vizsgázó kezdése akár 20 percet is csúszhat. Mivel a felügyelők már 8:30-tól bent voltak, nem kellett megvárni a 9 órás kezdést. Étel, ital, karóra, táska továbbra sem vihető be a terembe, személyi igazolvány és a kapott papír és toll mellett gyakorlatilag mindent egy zárható szekrénybe kell tenni. 3 óra hosszú idő, bár az óra nem áll meg, javasolt egy szünetet tartani. Összességében ami szükséges a vizsgához az biztosítva van, de semmivel sem több.

Agile Certified Practitioner vizsgahelyszín

Értékelés 

A vizsgakérdéseket 7 terület mentén csoportosítják, a  vizsga végén visszajelzést is ezek mentén kapunk. A hivatalosan kommunikált arányok az alábbiak mentén alakulnak, az éles vizsgán nagyjából ezek az arányok jelentek meg:

 • Agilis alapelvek és gondolkodásmód – 16%
 • Érték alapú szállítás – 20%
 • Érintettekkel való együttműködés – 17%
 • Csapat teljesítmény – 16%
 • Adaptív tervezés – 12%
 • Probléma feltárás és megoldás – 10%
 • Folyamatos fejlődés – 9%
Agile Certified Practitioner képzés
Agile Certified Practitioner teszt

Előfeltételek, mikor mehetek vizsgázni?

PMI-ACP vizsgára akkor lehet jelentkezni, ha a vizsgázó az alábbi tapasztalatokkal rendelkezik:

Az előfeltételek igazolásának célja, hogy a PMI megszűrje azokat a szakértőket, akik e minősítést megszerezhetik. Ezzel minimalizálható annak az esélye, hogy valaki gyakorlati tapasztalat nélkül, csupán lexikális tudással szerezzen oklevelet. Az előfeltételek igazolásának módja elektronikus projekt adatlapok kitöltése, képzési oklevél csatolása. Az előfeltételek valódiságát a PMI gyakran auditokkal ellenőrzi.

Hogyan, miből készülhetünk fel?

Sajnos jelenleg nincs egy olyan könyv, ami a vizsga tananyagát jelenleg teljes körűen lefedi. Nagy munka volt a tananyag elsajátítása, melyhez gyakran több könyvet kellett “összeolvasni”. Kevés jó minőségű vizsgakérdés érhető el, így a vizsgán volt pár meglepetés a feladatok típusával kapcsolatban.

A PMP-vel és PMBOK Guide-al ellentétben itt a PMI által kiadott Agile Practice Guide nem fedi le teljes körűen a vizsgát, a PMI által ajánlott kiadványok listája itt érhető el. Önálló felkészülés céljából Mike Griffiths PMI-ACP Exam Prep könyve ajánlott.

Annak érdekében, hogy a felkészülést hatékonyabbá és sikeresebbé tegyük, PMI-ACP vizsgafelkészítő programot indítottunk, mely sok gyakorlófeladatot, mintavizsgát, személyes konzultációkat is tartalmaz. E program keretében képesek vagyunk átadni a vizsgán felmerülő tananyagot és azokat gyakorlati példákon keresztül is szemléltetjük. Ennek segítségével a felkészülési idő nagy mértékben csökkenthető és az oktatási előfeltétel is kiváltható.