Az érzelmi intelligencia jelentősége a projektmenedzsmentben

Az érzelmi intelligencia jelentősége a projektmenedzsmentben

Az érzelmi intelligencia megértése és használata kritikus fontosságú a projekt sikerekhez. Az eredmények optimalizálása, valamint az erőforrások maximális kihasználása érdekében a projektmenedzserek számára szükséges és időszerű, hogy fejlesszék érzelmi intelligenciájukat. Olyan légkört kell teremteniük, amelyben az ügyfelek, a csapattagok, a szponzorok és a vezetőség tisztán tudnak kommunikálni, hatékonyabban képesek kezelni a kihívásokat, és elkötelezett döntéseket tudnak hozni a megfelelő cselekvés érdekében. Cikkünkben most megnézzük, hogy mit jelent az érzelmi intelligencia? Miért fontos egy projektmenedzser számára és hogyan fejleszthető?

Egy projektcsapat minden tagja rendelkezik EQ-val, azaz érzelmi intelligencia hányadossal.

Mi az érzelmi intelligencia?

Az érzelmi intelligencia jelentése, hogy valaki mennyire képes megérteni az érzelmeket az együttműködések és a másokkal való munka során. Azt a képességet jelöli, hogy miként érzékeljük, kezeljük és alkalmazzuk az érzelmi információkat, mint az energia, a motiváció, a kapcsolat és a befolyás legfőbb forrását.

Egy projektcsapat minden tagja rendelkezik EQ-val, azaz érzelmi intelligencia hányadossal, és a projektcsapatoknak is van EQ-juk, amely mérhető. Kutatások azt mutatják, hogy a kiváló eredményeket elérő és fenntartó csapatok magas érzelmi intelligenciával rendelkeznek.

Mennyire van helye az érzelmeknek a projektmenedzsmentben?

Akadnak olyanok, akik azt mondják, hogy a projektmunka során nincs helye érzelmeknek. Ugyanakkor az emóciók mindig jelen vannak, és igazán nagy sikereket érzelmek nélkül elérni gyakorlatilag lehetetlen. Tudományos tény, hogy az érzelmek megelőzik a gondolkodást. Amikor eluralkodnak az érzelmek, megváltoztatják az agyunk működését. 

Negatív hatással vannak:

 • a kognitív képességeinkre
 • a döntéshozatali képességeinkre
 • az interperszonális készségeinkre

Az érzelmek figyelmen kívül hagyása korlátozott döntéshozatalt tesz csak lehetővé. Az érzelmek nem jók vagy rosszak, pusztán információk, amelyeket kezelhetünk helyesen vagy helytelenül.

Az érzelmi intelligencia tehát nem más, mint az érzelmek tudatos kezelésének képessége, hogy azok mind szakmailag, mind emberileg előremozdítóak legyenek a projektsikerek érdekében.

Hogyan nyilvánul meg az érzelmi intelligencia?

Az érzelmi intelligencia nem a kedvességről, hanem a hitelességről szól. Annak azonosításáról, hogy mik a saját és mások szükségletei, és ezeket hogyan lehet kielégíteni. 

A valódi sikerek elérése során annak is fontos szerepe van, hogy az érzelmi intelligencia megfelelő intellektuális intelligenciával társuljon. 

A magas érzelmi intelligencia mind személyes, mind projekt szinten fontos előnyöket biztosít.

Személyes szinten az érzelmi intelligencia segít:

 • kellemetlen beszélgetéseket folytatni anélkül, hogy megbántanánk a saját és mások érzéseit
 • kezelni az érzelmeinket, ha stresszesek vagyunk vagy túlterheltnek érezzük magunkat
 • javítani a kapcsolatainkat a számunkra fontos emberekkel

Projekt szinten az érzelmi intelligencia támogatja:

 • a konfliktusok feloldását
 • önmagunk és mások motiválását
 • az együttműködés kultúrájának megteremtését
 • pszichológiai biztonság teremtését a csapatokon belül
Az érzelmi intelligencia jelentése, hogy valaki mennyire képes megérteni az érzelmeket az együttműködések és a másokkal való munka során.

Miért fontos az érzelmi intelligencia a projektmenedzserek számára?

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy egy projektmenedzser úgy ítéli meg az érzelmeket, mint amelyek akadályozzák a termelékenységet vagy lassítják a haladást. Vannak, akik saját és mások érzéseinek megértését szükségtelennek vagy túlságosan intimnek tarthatják. 

Az érzelmi intelligencia figyelmen kívül hagyása ugyanakkor befolyásolja a projekt sikereket és a másokkal való közös munkát, mivel az érzelmek minden projekt részét képezik. 

Nézzük most meg, hogy az érzelmi intelligencia hogyan támogatja a projektvezetőket!

A csapaton belüli bizalom erősítése

A sikeres projektmenedzserek tisztában vannak azzal, hogy a megfelelő döntések meghozatalához, a gyors cselekvéshez, olyan bizalmi környezetet kell kialakítaniuk, amelyben a csapattagok, a partnerek, az ügyfelek, a szponzorok és a vezetőség tisztán tudnak kommunikálni, hatékonyabban tudnak megbirkózni a kihívásokkal.

Racionális döntések meghozatala

Ha egy projektmenedzser a saját magáról, a csapattagokról és az érdekelt felekről származó érzelmi információkat az elemzés részeként használja fel, akkor az EQ tökéletesen kombinálható az IQ-val, hogy racionális döntéseket hozhasson.

Jobb vezetővé válás

Minél jobban használja valaki az érzelmi intelligenciáját, annál jobban irányítja a projektet, és ennek eredményeként jobb vezetővé válik.

Projektmenedzsment készségek erősödése

Vizsgálatok szerint a magas érzelmi intelligenciával rendelkező projektvezetők sokkal sikeresebbek a nagyobb és komplexebb projektek terén, mint azok, akik alacsony érzelmi intelligenciával rendelkeznek.

Az érzelmi intelligenciának számos pozitív hatása van minden szakember számára. Ha megértjük, hogy miért vannak bizonyos érzelmeink és felismerjük, hogy mások esetében is születhetnek a sajátunkétól akár merőben eltérő érzelmi reakciók üzleti helyzetekben, akkor projektmenedzserként sokkal jobban tudunk kommunikálni, kezelni a konfliktusokat és építeni a csapatot.

Az érzelmi intelligencia fejlesztése

Az érzelmi intelligencia fejlesztésének modellje öt összetevőből áll

Az érzelmi intelligencia megértésének és fejlesztésének modellje a projekt teljesítmény javítása érdekében öt összetevőből áll: 

 • önismeret
 • önmenedzsment
 • önmotiváció
 • interperszonális menedzsment
 • vezetés

1. Önismeret

Az önismeret nem más, mint  az érzelmek érzékelésének, azonosításának és megértésének képessége. Az alacsony önismeret hátrányt jelent. Tudatosság nélkül nem lehet változást elérni. 

Fontos felismerni azt, hogy a múltban sokunkat arra kondicionáltak, hogy ne vegyünk tudomást az érzelmeinkről. Így amikor megjelenik egy bizonyos emóció, félretoljuk. És sokszor olyan esetekben is, amikor egy helyes megérzés bukkan fel.

Az önismeretre azért van szükség, hogy fel tudjuk ismerni az érzelmeinket és megfelelően olvasni azokat. 

Lássuk is, hogy hogyan!

 • Használjuk a fizikai érzékszerveinket, hogy figyelmeztessenek az érzelmekre – Ilyen lehet pl. a feszülő gyomor vagy nyak.
 • Nevezzük meg az érzést – Például düh, elégedetlenség, feldúltság, idegesség stb.
 • Naplózás – Projektmenedzserként már tudjuk, hogy mennyire fontos minden dokumentálása, nos ugyanígy van az érzelmekkel is. A napló segíthet az érzelmek kifejezésében és abban, hogy objektivitással kezelhessük.
 • Ismerjük fel az érzés mögött húzódó szándékot

Az érzelmek megismerése azért fontos, mert így tudunk helyes döntéseket hozni és megfelelően cselekedni. Ha nem mélyedünk el ezekben az érzelmekben, akkor gyakran előfordul, hogy helytelenül, például érzelemből reagálunk, amelynek nem kívánt következményei lehetnek. 

A magas szintű önismerettel rendelkezők:

 • magabiztosabbak
 • hitelesebbek
 • fogékonyabbak a visszajelzésekre
 • képesek a projekt minden fázisában látni a kitűzött célokat
 • sokkal nyitottabbak mások érzelmeire, ötleteire

2. Önmenedzsment

Az önmenedzselés az a képesség, amikor az érzelmeink megértését használjuk fel a jó érveléshez. 

Az önmenedzselési képesség fejlesztése segít a jó döntéshozatalban és a megfelelő cselekvésben. 

Hogyan is válthatunk ennek mesterévé?

 • Azonosítsuk az értékeinket, amelyek vezérelnek az életben – Készítsünk erről egy listát és állítsuk ezeket fontossági sorrendbe.
 • Tudatosítsuk és fogadjuk el a felelősségünket –  Azaz, hogy mi magunk vagyunk felelősek a saját viselkedésünkért és az élethelyzetekre adott válaszainkért. Döntéseink miatt tartunk ott, ahol.
 • Tervezzük meg előre, hogy hogyan menedzseljük magunkat – Azok, akik ebben profik, megfontoltan döntenek, kezdeményezően lépnek fel, perspektívával rendelkeznek és gyorsan reagálnak.
 • Tartsunk hat másodperces szünetet, hogy az információ eljusson a racionális agyhoz –  Mondjuk például azt, hogy: “Megállok és gondolkodom, mielőtt cselekszem.” Vagy: “Ha bölcs, észszerű és együttérző lennék, hogyan döntenék úgy, hogy a legjobb énemet használva válaszolok?”
 • Figyeljük a belső párbeszédünket –  A szavak, amelyeket magunknak mondunk, rendkívül erősek. Azonnal eljutnak a tudatalattiba, amely megerősíti az üzeneteket. Fontos kerülni a negatív kifejezéseket, az általánosításokat és a címkézést.
 • Keretezzük át – Koncentráljunk mindig a nagy egészre, hogy ez segítsen megoldást találni a projekt nehézségeire.
 • Kérjünk visszajelzést
 • Mozogjunk – A fizikai aktivitás segíthet abban, hogy másképp lássuk önmagunkat és a helyzetet. 
 • Ne feledkezzünk meg a humorról – A nevetés endorfint szabadít fel, olyan hormonokat, amelyek az agyban a fájdalomérzet csökkentésére hatnak.

Akik profik az önmenedzselésben, azok: 

 1. megfontoltan döntenek
 2. kezdeményezően lépnek fel
 3. megfelelően keretezik az eseményeket
 4. perspektivikusak és gyorsan reagálnak
 5. átérzik az érzéseiket, megértik, hogy miért van bennük egy bizonyos érzelem, majd eldöntik, hogyan kezeljék ezeket

3. Önmotiváció

Az érzelmi intelligencia nemcsak az érzelmeinkre adott reakcióink kezeléséről szól, hanem arról is, hogy képesek legyünk érzelmeket generálni, amikor arra szükség van. Például, hogy nagyobb legyen az elköteleződésünk a projekt végigviteléhez.

Ha egyszerűen akarjuk megfogalmazni, akkor az önmotiváció az a képesség, amikor az érzelmek erejét egy célra összpontosítjuk. 

Ahhoz, hogy egy csapat sikeres lehessen kell, hogy legyen víziója, szenvedélye, ereje, kitartása és békéje. Ha hiányzik a motiváció, akkor nem tud jó eredményeket elérni. A csapattagok gyakran kételkednek, elbátortalanodnak, könnyen fókuszt veszthetnek, kevésnek érzik magukat, halogatnak stb.

Ezért van szükség az önmotivációra és mások motiválására. De hogyan tegyük?

 • Vizualizáljunk –  Az embereknek egyedülálló képessége van arra, hogy elmeképeket fessenek. Amikor képet alkotunk arról, amit szeretnénk, olyan fiziológiai reakciókat idézünk elő, amelyek akkor lépnének fel, ha a vízió valóságos lenne.
 • Reális, kihívást jelentő célokat tűzzünk ki – Ezeket érdemes konkrét feladatokkal társítani, hogy jól látható legyen annak megvalósíthatósága. 
 • Használjunk pozitív megerősítéseket
 • Hozzunk létre csapatokat – Támogató csapatban sokkal könnyebb a célra összpontosítani.
 • Töltődjünk – A sikerek eléréséhez nagyon fontos a lelki, szellemi, szociális és fizikai egyensúly. 

Akik képesek hatékonyan motiválni önmagukat:

 • optimisták és pozitív hozzáállásúak
 • jól tudnak érvényesülni
 • támogatólag hatnak a projektcsapatra

4. Interperszonális menedzsment

Az interperszonális menedzsment az a képesség, hogy felismerjük és megfelelően reagáljunk a másik fél érzelmeire. Ha képesek vagyunk kapcsolatot teremteni az csapattagokkal, az emberi oldalukat figyelembe venni, akkor nyíltan fognak reagálni, bíznak bennünk és önmagukban is. 

Mit tehetünk ennek érdekében?

 • Hallgatás – Kulcsfontosságú, hogy anélkül hallgassuk végig a másikat, hogy ítélkeznénk vagy megpróbálnánk megoldani a problémát.
 • Érezzük át a másik problémáját
 • Bátorítsunk – Fontos, hogy a csapattagok elmondják akár a kreatív ötleteiket, akár az aggodalmaikat.
 • Legyünk tisztában a viselkedésünkkel és a szándékunkkal – Mások gyakran csak a viselkedésünket látják, de a szándékokat nem. A magas érzelmi  intelligenciával rendelkező projektmenedzser tudatában van szavainak és viselkedésének hatásával, és a nagyfokú önismeret miatt képes összehangolni a szándékokat a viselkedéssel, hogy nagyszerű eredményeket érjen el.
 • Tegyünk közzé néhány gondolatot és érzést, szem előtt tartva, hogy mások hogyan reagálhatnak.
 • Teszteljük a feltételezéseket – Értsük meg, hogy mindenki személyiségének, tapasztalatainak és mentális állapotának  függvényében mindig csak egy részét hallja annak, amit kommunikálnak. 

Akik hatékonyak az interperszonális menedzsmentben:

 • jól kezelik a kapcsolatokat
 • együttérzőek
 • megbízhatóak
 • jártasak a konstruktív konfliktuskezelésben

5. Vezetés

A vezetés, a vízió és a szenvedély megteremtésének és közvetítésének képességét jelenti. Azaz, hogy hogyan segítsük a csapattagokat vagy a szervezetet abban, hogy a lehető legtöbbet tudják kihozni önmagukból.

Az érzelmileg intelligens projektvezető inspirálja, irányítja, kihívások elé állítja és támogatja a csapatot. A projektvezető viselkedése minden más tényezőnél nagyobb hatással van a projektkörnyezetre. 

ÉRDEKES TÉNY:  Azt, hogy milyen “érzés” egy projekten dolgozni, 52-70%-ban az határozza meg, hogy milyen a vezetés. Ez ugyanis kihatással van a motiváltságra. 

Amennyiben a  projektvezető együttérző, világos iránymutatást ad, törődő és lelkesíti a csapatot, sokkal jobb eredmények várhatók. 

Mik a hatékony vezetők főbb ismérvei?

 • rendszeres kommunikáció
 • alázat
 • hitelesség
 • nem egyéni, hanem csapatsikerekre törekvés
 • láthatóság
 • értékteremtés
 • motiváció
 • szenvedély
 • összpontosítás
 • sikerek elismerése
 • elkötelezettség
 • kapcsolatépítés

Konklúzió

Azok a projektvezetők, akik valóban megértik saját maguk és a csapattagok erősségeit, gyengeségeit, lehetőséget és tudják, hogy hogyan kezeljék saját és mások érzelmeit, nagyszerű projekt sikereket képesek elérni. A projektben résztvevők ilyenkor önállónak  és megbecsültnek érzik magukat, tudatosan és intelligensen cselekszenek, motiváltak, kiválóan képesek kapcsolatokat építeni és együtt dolgozni másokkal a siker elérése érdekében. Szenvedély, elkötelezettség és nyitottság jellemzi a projektet.

Ha Ön is fontosnak tartja, hogy projektvezetőként folyamatosan képezze magát üzleti sikerei érdekében, szeretné fejleszteni érzelmi intelligenciáját, hogy még jobban megérthesse önmagát és a csapatát, akkor tekintse meg aktuális projektvezetőknek ajánlott képzéseinket!