PMP/CAPM gyakori kérdések

Tartalom

Mik az előfeltételei a PMP és CAPM vizsga megszerzésének?

A PMP vizsga előfeltétele felsőfokú végzettség esetén 4.500 óra projektvezetési tapasztalat (középfokú végzettség esetén 7.500 óra) és 35 óra strukturált projektmenedzsment oktatáson részvétel mely az aktuális PMBOK szerint került megvalósításra. CAPM esetén 23 óra strukturált projektmenedzsment oktatás, vagy 1.500 projektmenedzsment terén szerzett tapasztalat.

Hogyan lehet igazolni az előfeltételeket?

A projektmenedzsment tapasztalatok rögzítése elektronikusan, projektenkénti adatlapokon keresztül történik. Minden projekt esetén egy maximum 555 karakteres leírást, kezdő és végdátumot, a szervezet nevét, a kapcsolódó projektvezetési óraszámot, illetve egy audit esetén hiteleső személyt kell megadni. Az képzési előfeltételt a képzés megnevezésének, kezdő és végdátumának, illetve annak óraszámának megadásával szükséges rögzíteni.

Milyen dokumentumokat kér be a PMI jelentkezéskor?

A jelentkezéskor a PMI semmiféle hivatalos projektdokumentumot nem kér, tekintettel a különféle titoktartási kötelezettségekre, kizárólag a kitöltött (audit esetén a megadott személy által hitelesített) adatlapokra van szükség.

Hogyan írjuk le a projekttapasztalatainkat?

A projekttapasztalatok leírása esetén a PMI azt ellenőrzi, hogy az adott feladat tényleg projekt volt-e (kezdő és végdátum, egyedi fejlesztés vagy feladat, illetve csapat megléte), illetve hogy a jelentkező meg tudja-e feleltetni a korábbi projektjeit a PMBOK-ban leírtaknak. Nem elég a leszállítandókat és célokat felsorolni, mi minden esetben azt javasoljuk, hogy a tapasztalatokat a PMBOK-ban leírt folyamatcsoportok mentén dokumentálja a jelentkező, mely elkészítésében résztvevőinknek segítséget nyújtunk.

Hogyan lehet a PMP fenntartásához PDU-kat gyűjteni?

PDU-k gyűjtésére több lehetőség van, mely képzéseken való részvétellel, egyéni fejlesztéssel (pl. szakkönyv olvasás, podcastok), belső tudásmegosztással, előadások tartásával igazolható. Részletes információt ezzel kapcsolatban itt talál.

Mi történik audit esetén?

A PMI a jelentkezőket véletlenszerűen kiválasztva auditálja. Alapesetben tehát elfogadja a megfogalmazott tapasztalatokat, audit esetén azonban ezek igazolására van szükség. A megadott igazoló személy által aláírt adatlapokat, az oktatás elvégzéséről szóló oklevél és a végzettséget igazoló diploma, oklevél másolatát postai úton szükséges a PMI részére eljuttatni.

Mi az a R.E.P.?

A R.E.P. a Registered Education Provider rövidítése, melyet oktatási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek vásárolhatnak meg a PMI-tól. A R.E.P. státuszú szervezetek díjmentesen hirdethetik programjaikat a PMI nemzetközi felületén, illetve 3 évente 1-1 általuk nyújtott programot a PMI auditálhat.

Csak R.E.P. státusszal rendelkező szervezet adhat PDU pontokat?

Egyértelműen nem. Bármely szervezet bármely projektmenedzsment témájú oktatása PDU-t ér, ezeket bizonyos esetekben tematika leírással, esetleg részvételi igazolással lehet igazolni, bár ezt a PMI ritkán kéri. A projektmenedzsment oktatási előfeltételeket is hasonlóképpen bármely oktatással foglalkozó szervezet igazolhatja aláírt részvételi igazolás, vagy oklevél, illetve PMBOK alapú tematika esetén.

Milyen a vizsga? Mi a ponthatár?

A vizsga számítógép alapú tesztkérdéses vizsga, PMP esetén 200 kérdés 4 óra, CAPM esetén 150 kérdés 3 óra alatt. Minden esetben 4 lehetőség közül kell választani, mínusz pont nincs. A kérdéseket megválaszolás után lehet még módosítani. Nincs fix ponthatár, a kérdések “értékét” a PMI nehézség alapján súlyozza, így ez vizsgánként eltérő lehet. A vizsgát követően nincs lehetőség a hibás válaszok, vagy a kérdések megtekintésére, csak a vizsga sikerességéről kapunk információt.

Hol és mikor lehet vizsgázni?

PMP-t új helyszínen, a 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. BME Z épületben lehet letenni, CAPM esetén több, akár vidéki helyszín is rendelkezésre áll, illetve webkamera és mikrofon segítségével már akár otthonunkban is vizsgázhatunk. Vizsgát heti rendszerességgel, hétfői és szerdai napokon van lehetőség megkísérelni.

Mennyibe kerül a vizsga?

A PMP vizsga díja 555 USD, tagság esetén (139 USD/év) 405 USD. A tagság többlet költséget nem jelent, viszont előnyökkel jár (pl. PMBOK ingyenes elektronikus hozzáférés), így ezt PMP jelentkezők számára javasoljuk egy évre kiváltani. A CAPM vizsgadíj 300 USD, PMI tagoknak 225 USD.

Miből kell felkészülni a vizsgára?

A PMI a Project Management Body of Knowledge (PMBOK) könyvet jelöli meg elsődleges forrásként, azonban a vizsgán egyéb szakanyagokból is kérdezhetnek. 2018. március 26-tól a PMBOK 6. kiadás szerint történik a vizsgáztatás.

Miért van szükség felkészítő képzésre?

A felkészítő program nem előfeltétele a vizsgának, ám egy minőségi program jelentősen megkönnyítheti a felkészülést. A PMI vizsgák hírhedten nehezek, az egyéni felkészülés rengeteg időt, energiát vihet el, nem beszélve az eredmény bizonytalanságáról. A PMI tapasztalatai szerint a sikeres első vizsgázók aránya nem éri el az 50%-ot, egy jól felépített programmal ez a szám 90% feletti.