Miben segíthet a mentorálás?

Miben segíthet a mentorálás?

A mentorálás több szinten is értéket képvisel: előnyös a mentorált, a mentor és az egész szervezet számára. A tapasztalatlanabb kollégáknak lehetőségük van gyakorlati tudást és támogatást szerezni szélesebb szakmai, vagy vezetői szintet elért szakemberektől. A folyamat hosszú távon hozzájárul az egyéni, szervezeti és projekt sikerekhez is. Cikkünkben most részletesen megnézzük, hogy mit is jelent a mentorálás és miért előnyös? Kitérünk a mentorálás fajtáira, szakaszaira és hogy milyen készségekkel kell rendelkeznie egy jó mentornak.

A mentorálás pártfogói kapcsolat a vezető és a kevésbé tapasztalt munkatárs között.

A mentorálás jelentése

A mentorálás egyfajta pártfogói kapcsolat, ami leggyakrabban egy vezető és egy többnyire fiatalabb, kevésbé tapasztalt munkatárs között jöhet létre a tanulás, szakmai-, vagy személyiségfejlődés és karrierfejlesztés támogatására.

A hatékony mentorok általában példaképként működnek mentoráltjuk számára, és útmutatást nyújtanak céljaik elérésében.

A mentorálás célja

A mentorálás segíti a mentoráltakat abban, hogy a náluk nagyobb tapasztalattal rendelkezők tudásából meríthessenek, és gyorsabban tanulhassanak, mint önállóan. Egyben lehetőséget ad arra, hogy ne csak a közvetlen munkatársakkal kerüljenek kapcsolatba, hanem más vezetőkkel vagy szakemberekkel is.

A mentorálás előnyei

Egy jó mentor segíthet mentoráltjának abban, hogy:

 • tanuljon és tapasztalatot szerezzen
 • hatékonyabbá váljon a munkájában
 • új készségeket tanuljon
 • nagyobb önbizalmat és önismeretet fejlesszen ki
 • jobb döntéseket hozzon
 • fejlődjenek a vezetői készségei
 • jobban tudjon kommunikálni
 • építeni tudja a kapcsolatrendszerét
 • megismerjen új és eltérő nézőpontokat
 • nagyobb esélye legyen az előléptetésre

Azonban a mentorálás nem kizárólag a mentorált számára pozitív, hanem magának a mentornak is számos előnyt nyújt:

 • a mentoráltak fejlődését látva saját perspektívái is kitágulnak
 • erősödnek a technikai, vezetői és interperszonális készségei
 • új ötletekkel gazdagodik és új nézőpontokat tapasztal meg

A jó mentorálás nagyobb karrier és projekt sikerhez vezethet, beleértve az előléptetéseket, fizetésemeléseket és az új lehetőségeket.

A mentorálás fajtái

Tekintsük most át, hogy a mentorálás miként történhet!

Egyéni mentorálás

A mentorálásnak ez a típusa a leghagyományosabb mentorálási módszer. A folyamatban csak a mentor és a mentorált vesz részt, és általában egy tapasztaltabb személy áll párban egy kevésbé tapasztalt vagy sokkal fiatalabb mentorálttal.

Csoportos mentorálás

Ebben a modellben egy vagy több mentor dolgozik együtt a mentoráltak egy csoportjával. Az iskolák és ifjúsági programok gyakran alkalmazzák ezt a modellt, mert előfordulhat, hogy nincs elég idő vagy erőforrás ahhoz, hogy minden résztvevőre külön mentor jusson.

Egyenrangú mentorálás

Ebben a modellben a résztvevők ugyanabból a szerepkörből vagy részlegből kerülnek ki, vagy közös, illetve hasonló tapasztalatokkal rendelkeznek, akár szakmai, akár magánéleti téren. Párokat alkotnak, hogy támogatást nyújtsanak egymásnak. Ez lehet csoportos vagy egyéni mentori kapcsolat.

Táv- vagy e-mentorálás

A koronavírus járvány óta különösen megugrott az e-mentorálások száma, mely a technika segítségével történik. A résztvevők virtuálisan lépnek kapcsolatba egymással online platformokon, ugyanakkor megmarad egyfajta személyesség is ebben a formában.

Fordított mentorálás

Megfordul a hagyományos modell, azaz nem a rangidős szakember mentorálja egy fiatalabb kollégát, hanem épp fordítva, a fiatalabb a tapasztaltabbat. Ilyen lehet például, amikor egy ifjonc új alkalmazást, technológiát ismertet meg az idősebbekkel.

Gyors mentorálás

Ez a fajta mentorálás hasonló, mint a rapid randi és többnyire egy vállalati rendezvény vagy konferencia részeként történik. A mentorált egy sor négyszemközti beszélgetést folytat különböző mentorokkal, és általában egy rövid találkozót követően egyik mentortól a másikhoz megy.

Milyen készségekkel kell rendelkeznie egy jó mentornak?

Most pedig nézzük meg, hogy mely képességek tesznek valakit jó mentorrá!

Értő figyelem

Az értő figyelem a legalapvetőbb készség, amely nem hiányozhat egy mentorból sem. Ez teremti meg ugyanis a kapcsolatot a mentorálttal, emellett pozitív, elfogadó, biztonságos környezetet alakít ki, amely lehetővé teszi a nyílt kommunikációt.

Az aktív hallgatás képességével tudja megérteni a pártfogó a mentorált igényeit. Érdeklődést mutat a mentorált által elmondottak iránt és reflektál is ezekre. Minden esetben fontos, hogy a mentorált érezze a mentor osztatlan figyelmét.

Saját tapasztalatok megvitatása vagy tanácsadás csak azután következhet, hogy a mentorált minden problémáját, kérdését, aggodalmát megosztotta a mentorral.

Bizalom kiépítése

A bizalom a mentorálási folyamat egyik kulcsa. Úgy növelhető, ha a mentor a beszélgetések és minden jellegű kommunikáció tartalmát bizalmasan kezeli. Emellett nagyon fontos, hogy tartsa a tervezett megbeszélések és hívások időpontját, rendelkezésre álljon, valamint folyamatos érdeklődést és támogatást mutasson és őszinte legyen mentoráltjával.

Célok meghatározása

A mentornak szintén rendelkeznie kell személyes és karrier célokkal, és ezeket meg kell osztania mentoráltjával is. Tapasztalatai ugyanis segítenek pártfogoltja elképzeléseinek megvalósításában, a fontos mérföldkövek elérésében. Ezen kívül abban is támogató lehet, hogy a mentorált képes legyen kitűzni saját céljait és meg is valósítani azokat.

Milyen formában történhet ez?

 • ismeretek, készségek átadásával
 • gondolatébresztő kérdésekkel
 • esettanulmányokkal
 • karrierállomások áttekintésével stb.

Bátorítás és inspirálás

Kutatások szerint bátorítás az a mentori készség, amelyet a mentoráltak a legjobban értékelnek. Ennek számos módja van:

 • kedvező vélemény a mentorált teljesítményéről
 • hit a pártfogolt fejlődési képességében a szakmai és magánéletében
 • támogatás a kihívásokkal teli helyzetekben megértéssel és bátorító szavakkal
 • a mentor saját hibáinak és élettapasztalatainak megosztása a mentorálttal
 • beszélgetés olyan emberekről és eseményekről, akik és amelyek inspirálóak
 • más kollégák, példaképek bemutatása, akik a mentorált segítségére lehetnek

A mentorálás folyamata és szakaszai

Mint a legtöbb kapcsolat, a mentori együttműködés is bizonyos szakaszokon megy keresztül. Lássuk most ezeket!

1.   szakasz: A kapcsolat kiépítése

Ez a megismerkedés és a bizalomépítés fázisa. Az első találkozás során  – ideális esetben személyesen – annak átbeszélése történik, hogy mi a pontos cél, mik az elvárások, valamint a mentorált megosztja a tapasztalatait, érdeklődési körét.

Születik egy megállapodás a titoktartásról, valamint a kapcsolattartás gyakoriságáról is.

Milyen kérdéseket érdemes ebben a szakaszban feltenni a mentoráltnak?

 • Meséljen egy kicsit többet magáról, a képességeiről, a szervezetéről vagy a projekt környezetről. Milyen kihívásokkal kellett, kell szembenéznie?
 • Mik az elvárásai és miért tartja fontosnak a mentori kapcsolatot?

2.   szakasz: Információcsere és a célok kitűzése

A 2. szakasz során tovább mélyül a kapcsolat, még több információcsere történik és újabb célok kerülnek kitűzésre. Ebben a fázisban kulcs szerepe van az értő figyelemnek, valamint a bátorítás készségének.

A mentor a legkülönbözőbb kérdésekben nyújthat segítséget az aktuális kihívásokhoz. Lehet például, hogy a mentorált fejleszteni szeretné a képességeit egy bizonyos területen, vagy szüksége lehet útmutatására egy fontos döntéshez.

A célok azért hasznosak, mert segítenek a pártfogoltnak jobban áttekinteni a nagyobb képet, nem beleragadva a mindennapos teendőkbe és problémákba.

Fontos a mentoráltat megtanítani arra, hogy rendszeresen térjen vissza kitűzött céljaira, hogy fókuszáljon ezek megvalósítására és mérje is az előrehaladást.

3.   szakasz: A célok elérése, az elköteleződés elmélyítése

A 3. szakasz jellemzően a leghosszabb. Ennek során beszélgetések, írásbeli anyagok, különféle tanulási, fejlesztő tevékenységek segítik a mentoráltat céljai elérésében. Ebben a fázisban kerül sor szükség esetén más szakemberek, támogatók bevonására is.

Elengedhetetlen a pártfogolt folyamatos bátorítása, hogy merjen másképp gondolkodni, új utakat felfedezni.

Ilyenkor érdemes az alábbiakat is megvizsgálni:

 • Milyen előnyei voltak az eddigi kapcsolatnak? Mennyire sikerült elérni a célkitűzéseket?
 • Milyen változások történtek a mentorált személyiségében, hozzáállásában?
 • Milyen kiigazításokra van szükség?

4.   szakasz: A hivatalos mentori kapcsolat lezárása és a jövő tervezése

A mentorálás zárása során az alábbiakat kell áttekinteni: 

 • Az elért eredmények, kihívások és az előrehaladás mérlegelése.
 • Mi volt a legemlékezetesebb a mentorálási folyamatban?
 • Milyen kihívások előtt áll a mentorált?
 • Milyen további támogatásra van szükség és ez milyen formában valósul meg?

Konklúzió

A mentorálás nagyon előre mozdító a szervezetek, projektek életében. Segít az újoncok tapasztalatszerzésében és a vezetők számára is előnyös, mert új nézőpontokat, megoldásokat fedezhetnek fel a mentorálttal végzett közös munka során.

A folyamat jó hatással van mind a csapattagok teljesítményére, mind pedig a szervezeti vagy projekteredményekre. Éppen ezért hasznos vezetői kompetenciának is számít. Amennyiben szeretné vezetői képességeit fejleszteni, tekintse meg aktuális képzéseinket!