Folyamatmenedzsment (BPM) a gyakorlatban csoportos képzés

Sajátítsa el a szervezeti folyamatmenedzsment gyakorlati eszköztárát! 

Hogyan lássunk neki a szervezeti folyamatmenedzsment (Business Process Management, röviden BPM) fejlesztéseknek?

Folyamatok minden szervezetben vannak, ennek ellenére kifejezetten szűk kör foglalkozik tudatosan a folyamatainak feltárásával és tudatos menedzsmentjével – iparágtól, szektortól függetlenül.

A hatékony folyamatok nem csak egy jól működő gépezetet, de egy stratégiát magas színvonalon kivitelező, és a stratégiai váltásokhoz rugalmasan alkalmazkodó szervezetet is definiálnak. Folyamatmenedzsment – Business Process Management – képzésünk azokat az eszközöket sajátíttatja el a résztvevőkkel, amelyekkel a szervezeti folyamatmenedzsment érettség növelése azonnal elindítható. Képzésünket követően több szervezet is átfogó folyamatfejlesztésbe, szervezetalakításba és szemléletformálásba kezdett.

A képzésen részt vevő szereplők folyamatmenedzsmenthez kapcsolódó módszertani ismeretei, szemlélete és a kapcsolódó kompetenciái az alábbiak szerint erősödnek.:

 1. Szemlélet, közös nyelv: Az folyamatok felméréséhez, fejlesztéséhez és működtetéséhez kapcsolódóan beépül a folyamat alapú gondolkodás, kialakul egy közös értés és terminológia.
 2. Módszertan, eszközök: A résztvevők olyan módszertanokat és eszközöket próbálnak ki éles gyakorlatokkal, amelyekkel a folyamatokat magas és konzisztens minőségben tudják modellezni, felmérni, valamint megtalálni a javítási pontokat. Képesek lesznek az üzletileg kritikus folyamatok azonosítása és a folyamati fejlesztések prioritásának meghatározása.
 3. Workshopok levezetése: A képzést követően a résztvevők képesek lesznek hatékony folyamatfeltáró és/vagy folyamat optimalizáló műhelymunkák megtervezésére, előkészítésére és sikeres levezetésére.
 4. Fejlesztések megkezdése, támogatása: A prioritások meghatározását követően a résztvevők képesek lesznek nagy, folyamatmenedzsment érettséget növelő programok előkészítésére és megtervezésére, a felmérési és a javítási feladatokat, szakaszokat pedig szakmai kompetenciájukkal tudják támogatni.

Folyamatmenedzsment (BPM) a gyakorlatban csoportos képzés

(Online, távoktatásos formában is indítunk képzéseket digitális és videokonferencia eszközökkel!)

Szakértőink

Előfeltételek, keretek

A program előzetes ismereteket, képzettséget nem igényel.

A program során ingyenes BPM szoftvert használunk, az elméleti ismertetés mellett egyedi folyamatmodellezési feladatokat gyakorolnak a résztvevők. Ebből kifolyólag a részvételhez laptopra – és a kényelmesebb modellezés érdekében egérre – van szükség. A program telepítésében és az előkészületek menetében a résztvevőket a képzést megelőzően támogatjuk.

A program tematikájának kialakításakor figyelembe vettük, hogy a tréning gyakorlati feldolgozásra fektessen hangsúlyt. Számos általunk összeállított, valós példán alapuló esettanulmányon keresztül, körülbelül 40% elméleti ismertetés mellett 60% gyakorlati feldolgozásra kell számítani.

A képzés javasolt tematikája

Folyamatok beazonosítása

 • Hagyományos vertikális szervezeti működés vs. folyamat szemléletű működés
 • Folyamati kategóriák
 • Szervezeti folyamatarchitektúrák, folyamatok részletezettségi szintjei
 • BPM szereplők, érintettek, valamint a BPM életciklus
 • Gyakorlat: Szervezeti folyamatarchitektúra építése

Részletes folyamatfeltárás

 • Folyamatfeltárás szükséges inputjai, információi, kihívásai
 • Folyamatmodellezés információgyűjtési eszközei
 • A folyamatfeltárás 7 irányelve
 • A folyamattérképek, -modellek minőségmenedzsmentje
 • Gyakorlat: Egy komplex folyamat végponttól végpontig tartó feltárása és modellezése BPM eszközzel

Feltárt folyamatok elemzése – Kvantitatív módszerek

 • Ciklusidő számítás (CT) – a számítás kihívásai kizáró vagy párhuzamos elágazások, hurkok és ismétlések esetén
 • Ciklusidő hatékonyság számítás (CTE)
 • Szűk keresztmetszetek
 • Little törvénye – WIP limitációk
 • Költségszámítási lehetőségek
 • Gyakorlatok: Mintafolyamati mutatók számítása

Folyamatmodellezési alapok

 • Folyamatmodellezés alapok
 • Folyamatmodellek szükséges inputjai, információi
 • Folyamatmodellezés nyelvei, eszközei
 • A BPMN 2.0 folyamatmodellezési szabvánnyal való megismerkedés
 • Gyakorlatok: Folyamati logikák és elágazások modellezése BPM eszközzel

FELTÁRT FOLYAMATOK ELEMZÉSE – KVALITATÍV MÓDSZEREK​

 • LEAN alapok
 • Hozzáadott érték elemzés
 • Pazarlás elemzés
 • Gyökérok elemzési technikák
 • Gyakorlatok: Hozzáadott érték és pazarlás elemzés mintafolyamatokon

Folyamatoptimalizáció és BPR

 • Mikor beszélhetünk optimalizációról, mikor BPR-ról?
 • A fejlesztésekkel járó lemondások – a minőség, költség, rugalmasság és idő relációi
 • Bevonáson alapuló folyamat-újratervezési eszközök – workshopok, interjúk, customer journey mapping, mistery shopping
 • Analitikus folyamat-újratervezési eszközök – ismert javítási lehetőségek metodikus vizsgálata
 • Gyakorlat: Mintafolyamat beavatkozási pontjainak azonosítása analitikus BPR eszközökkel

Elégedettségi garancia

Magabiztosak vagyunk programunk minőségével kapcsolatban, amennyiben mégis elégedetlen lenne és ezt az első képzési blokk során jelzi, természetesen nem kell fizetnie! A program árát a képzést követően számlázzuk, előre nem kérünk semmit.

LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!​

1118 Budapest,
Kelenhegyi út 29/b.

Ajánlatkérés

Folyamatmenedzsment (BPM) a gyakorlatban csoportos képzés

0 %
5/5

szakmai színvonal

0 %
5/5

elégedettség

0 %
5/5

megvalósítás

“Nagyon gyakorlatias képzés volt, segített rendszerezni a dolgokat, sok újat tanultam”

Fontos

Programunkat valós projektekben is bevált gyakorlatok mentén alakítottuk ki, mely gyakorlati támogatást és saját élményt nyújt projektek támogatása és üzleti elemzés során.

10 érv mellettünk

A képzés helyszíne

1118 Budapest, Kelenhegyi út 29/b.
tel.: +36 30 914 7444
mail: info@promanconsulting.hu