A távaudit hatékony alkalmazása

Távaudit eszközei

Audit távolról? Van hatékony mEgoldás

Akár független tanúsító szervezet által tanúsított, akár csak saját követelmények szerint működő irányítási rendszerünk van (minőségirányítás, környezetközpontú, információbiztonsági rendszer), egyre gyakrabban felvetődik a kérdés: a munkatársak home office munkavégzése mellett, a személyes kontaktok lecsökkentésével hogyan tartsuk meg aktuális auditjainkat? Az auditokat általában nem lehet elcsúsztatni, éven túl megtartani, illetve tevékenységi területeket, szabványkövetelményeket figyelmen kívül hagyni. Marad az a megoldás, hogy alkalmazzuk hatékonyan és eredményesen a távaudit technikákat!

Mikor alkalmazható távaudit? 

Nagyon fontos leszögezni: távauditot akkor és úgy tarthatunk, ha a feltételeket úgy alakítjuk, hogy a helyszínt vagy tevékenységet auditálva az eredménye megegyezzen a „helyszíni” audit eredményével. Ezeknek a szempontoknak az alkalmazását segíti az ISO 19011 Irányítási rendszerek auditálásának irányelveit rögzítő szabvány, mely egyaránt alkalmazható a minőségirányítási (ISO 9001), a környezetközpontú (ISO 14001), az információbiztonsági (ISO 27001) és más irányítási rendszerek esetén is. Illetve egyre gyakrabban a vevői, beszállítói vagy más érintett külső szervezet által kezdeményezett auditok esetén is alkalmazzák.

Audit távolról

Milyen technikák támogathatják a távauditokat az előkészítésétől a megvalósításon át a kiértékelésig?

Előkészítés, tervezés

Első lépés lehet annak megállapítása, hogy mely tevékenységek, helyszínek, szervezeti és működési sajátosságok alkalmasak a távauditra, és melyek azok, melyek kizárólag személyes vizsgálattal végezhetők el. Tapasztalatunk, hogy megfelelő felkészüléssel a tevékenységek jelentős része távaudittal is hatékonyan és eredményesen elvégezhető. Az alábbi tábla az ISO 19011 szabvány szerint ad szempontokat az audit módszerek meghatározásához.

Az előkészítés másik sarkalatos része a dokumentált információk (szabályozások, eljárások, utasítások stb.) átvizsgálása. Ennél a feladatnál külön térjünk ki a home office (vagy távoli, otthoni munkavégzés) szabályainak áttekintésére, hogy a távaudit valóban ezen követelmények ismeretében legyen lefolytatható. Ezek alapján tehetünk javaslatot a jelenlegi szabályozó dokumentumok szükséges korrekciójára, módosítására, kiegészítésére.

Minden audit tervezésekor fontos vizsgálni, hogy van-e többműszakos munkarend, esetleg olyan tevékenység, mely a szokásos munkaidőn túli rendelkezésre állást vállal (pl. 7/24). Ezekben az esetekben a távoli auditban ilyen időpontokra is tervezzünk vizsgálatokat!

A multi-site auditok esetén a távolról végezhető auditálási technikákat (interaktív webalapú együttműködés; online meetingek és/vagy az ügyfél folyamatainak elektronikus úton történő jóváhagyása) lehet alkalmazni. Már az előkészítés során határozzuk meg, hogy ezek közül mit, hol fogunk használni!

A komplex tevékenységeket végző szervezeteknél (gyártás, kereskedelem, szolgáltatások együttes alkalmazása esetén) a tanúsítói gyakorlatot ajánljuk: javasoljuk, hogy a távaudit időtartama ne haladja meg a teljes helyszíni audit időtartamának 50%-át (iránymutatás)! Az auditorok, az audit team kiválasztásánál a szokásos szempontok alkalmazása megfelelő, talán a távaudit infrastrukturális feltételeinek meglétét indokolt egyeztetni az érintettekkel (szükséges hardverek, liszenszek, jogosultságok biztosítása).

Audit végzése távolról

Az audittevékenységek végrehajtása és értékelése

A végrehajtás és értékelés során egyszerűsíthetők az auditadminisztráció feladatai. A nyitóértekezleten, a kommunikáció formájának véglegesítésekor megadhatjuk a szempontokat, mely a távoli auditok során egyszerűbbé teszi a vizsgálat tárgyának illetve az érintett szereplőknek az azonosítását, visszakereshetőségét (pl. online meghívók, megosztott dokumentumok könyvtára stb.). Az összegyűjtött auditbizonyítékok és az auditkritériumok összehasonlító kiértékelésének eredménye itt is kell, hogy tartalmazza:

  • az auditkritériumoknak való megfelelést (megfelelőség – conformity, megfelelőség – compliance)
  • az azoktól való eltérést (nemmegfelelőség – nonconformity, nem megfelelőség – non-compliance)
  • a jelentős vs. kisebb eltérés azonosítását
  • a fejlesztési lehetőségeket

A távaudit során a megállapításoknál szerepeltetnünk kell, hogy hordozott-e, és ha igen, milyen mértékben kockázatot a távaudit technika. Például javasolt szerepeltetni, ha alkalmazunk elektronikus és papíralapú dokumentumkezelést is egy szolgáltatási folyamatban, hogy a mintavételek csak az elektronikus dokumentumokra terjedtek ki. Ez nem csökkenti az audit hatékonyságát, de vállalható kockázatnak tekinthető és a következő éves auditok tervezésénél figyelembe vehető (pl. akkor a papíralapú dokumentumok átvizsgálását preferáljuk).

Szintén a végrehajtás fontos eleme a környezet vizsgálata, a helyszínek bejárása helyett hivatkozás a kamera alkalmazására, vagy fényképek melléklésével a megfelelések, vagy nemmegfelelések alátámasztása. Például a raktárak, a mérő- és megfigyelőeszközök állapotának egy-egy fényképpel történő igazolása teljes mértékben megfelel a követelményeknek.

Az eredmények dokumentumai nem változnak a szokásos vizsgálatokhoz képest (szükséges az auditterv, az audit feljegyzés, az auditjelentés és az eltéréslapok használata), de minden esetben az elektronikus dokumentum hivatkozások, alkalmazások egyszerűsíthetik a korábbi gyakorlatot.

Segítségre van szüksége távauditokkal kapcsolatban?

Az elmúlt években az üzleti szféra megbízásából több tucat jelentős multinacionális és hazai közepes- nagyvállalkozás számára nyújtottunk minőségirányítási, információbiztonsági, környezetirányítási, illetve integrált irányítási rendszerépítést, bevezetést. A tanúsító szervezetek eltérés nélkül minősítették ezeket a rendszereket. Vezető tanácsadóink több évtizedes auditori, különböző tanúsító szervezetekben végzett irányítási rendszer tanúsítói tapasztalattal is rendelkeznek, így a tanúsító, felügyeleti, megújító auditok követelményeit jól ismerik, ezekre hatékonyan tudják a szervezetek munkatársait felkészíteni.

Kérdése van? Lépjen velünk kapcsolatba!